Mời tải SQL Server 2017 phiên bản đầu tiên từ Microsoft

Microsoft đã công bố phát hành phiên bản đầu tiên của SQL Server 2017. SQL Server 2017 hỗ trợ lớp 1 cho Linux bởi nó bao gồm các giải pháp có sẵn cao trên Linux như Windows Server, bao gồm các tính năng Always On được tích hợp với các giải pháp nhóm Linux. Nó cũng đi kèm với một bộ tính năng xử lý truy vấn mới tự động giữ các truy vấn cơ sở dữ liệu hoạt động hiệu quả nhất có thể mà không cần điều chỉnh bổ sung từ các quản trị viên cơ sở dữ liệu. Ngoài các tính năng mới trên, SQL Server 2017 cũng cung cấp hiệu suất đáng kinh ngạc. Một số tiêu chuẩn mới đã chứng minh rằng SQL Server 2017 có hiệu suất nhanh hơn các cơ sở dữ liệu cạnh tranh khác.

SQL Server 2017

Microsoft đã công bố các cải tiến tính năng dưới đây trong RC1 mới phát hành hôm qua:

  • Bảo mật tầng truyền tải (TLS-Transport Layer Security) để mã hóa dữ liệu - SQL Server trên Linux có thể sử dụng TLS để mã hóa dữ liệu truyền qua mạng giữa ứng dụng khách và một cá thể của SQL Server. SQL Server trên Linux hỗ trợ các giao thức TLS sau: TLS 1.2, 1.1, và 1.0.
  • SQL Server trên Linux tích hợp Active Directory - với RC1, SQL Server trên Linux hỗ trợ Active Directory Authentication, cho phép các máy khách được tham gia domain (miền) trên Windows hoặc Linux để xác thực với SQL Server bằng chứng chỉ domain và giao thức Kerberos.
  • Nâng cấp các dịch vụ Machine Learning - Trong RC1, Microsoft thêm nhiều khả năng quản lý mô hình cho R Services trên Windows Server, bao gồm External Library Management. Phiên bản mới này cũng hỗ trợ Native Scoring.
  • SQL Server Analysis Services (SSAS) - Ngoài các cải tiến về SSAS từ các CTP cũ của SQL Server 2017, RC1 còn thêm các Dynamic Management View (chế độ quản lý năng động) bổ sung, cho phép phân tích phần phụ thuộc và báo cáo.
  • SQL Server Integration Services (SSIS) trên Linux - Bản xem trước các dịch vụ SQL Server Integration trên Linux giờ đây đã bổ sung hỗ trợ cho tất cả các driver Unicode ODBC, nếu nó tuân thủ các yêu cầu kĩ thuật ODBC (trừ driver ANSI ODBC).
  • SQL Server Integration Services (SSIS) trên Windows Server - RC1 thêm hỗ trợ cho SSIS mở rộng trong các môi trường có sẵn cao. Khách hàng có thể kích hoạt Always On cho SSIS, thiết lập Windows Server để quản lý quy mô.

Tải SQL Server 2017 tại đây hoặc từ đây: Tải SQL Server 2017 RC1

Thứ Sáu, 03/08/2018 09:15
34 👨 33.420
0 Bình luận
Sắp xếp theo