Localhost là gì? Localhost khác gì so với 127.0.0.1?

Ngay cả khi mọi thiết bị mạng bị ngắt kết nối, máy tính vẫn có thể giao tiếp qua một loại mạng. Một hệ thống Unix, còn được gọi là “loopback”, có thể gửi và nhận thông tin liên lạc mạng cho chính nó qua một thiết bị mạng ảo. Máy tính có thể gửi tin nhắn cho chính nó, cho phép liên lạc mà không cần mạng hoạt động.

127.0.0.1 là gì?

127.0.0.1 là địa chỉ IP loopback được sử dụng phổ biến nhất. 127.0.0.1 là một phần của block (khối) chứa hơn 16 triệu địa chỉ IP được sử dụng riêng cho chức năng loopback. Một loopback cho phép máy tính giao tiếp với chính nó trong khi sử dụng những giao thức kết nối mạng.

127.0.0.1

Tóm lại, loopback là một thiết bị mạng ảo tạo kết nối mạng chỉ với một điểm cuối, nghĩa là nó bắt đầu và kết thúc tại cùng một thiết bị. Đó là máy tính của bạn. Trong thực tế, thiết bị loopback thậm chí còn hiển thị trong ipconfig với tên lo, như đã thấy ở trên. Các địa chỉ loopback chủ yếu được sử dụng để khắc phục sự cố hoặc để truy cập tài nguyên cục bộ qua giao diện mạng.

Localhost là gì?

Localhost là thuật ngữ mô tả một cổng giao tiếp kết nối với máy chủ gốc. Localhost cho phép kết nối mạng “loopback” (lặp lại) trên chính nó, giúp mô phỏng các kết nối mạng khi một mạng như vậy không có sẵn. Trong thực tế, 2 khái niệm “Localhost”“127.0.0.1” được sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhớ là chúng không hoàn toàn giống nhau.

Localhost là gì?

Trước khi thực hiện yêu cầu DNS để dịch chuỗi văn bản được người dùng nhập thành địa chỉ IP có thể điều hướng, hệ điều hành sẽ kiểm tra file HOSTS xem có bất kỳ alias hoặc quy tắc chuyển hướng nào không. Trên một hệ thống được định cấu hình mặc định theo tiêu chuẩn, “Localhost” trong một URL sẽ phân giải thành 127.0.0.1 theo IPv4 hoặc ::1 cho IPv6. Tuy nhiên, còn có nhiều địa chỉ loopback khác ngoài 2 địa chỉ này. Khối địa chỉ IP dành riêng cho địa chỉ loopback nằm trong phạm vi từ 127.0.0.0 đến 127.255.255.255.

Trong hầu hết các trường hợp, Localhost sẽ phân giải thành 127.0.0.1, nhờ quy tắc chuyển hướng trong file HOSTS, như đã đề cập ở trên. Nhưng trong một số trường hợp, Localhost có thể được ánh xạ tới một địa chỉ IP khác. Vì vậy, Localhost có thể được trỏ đến bất kỳ địa chỉ IP nào trong khối trên và sẽ hoạt động giống hệt nhau.

Điều khác biệt giữa Localhost và 127.0.0.1 là gì?

Trên hầu hết các hệ thống, Localhost và 127.0.0.1 đều giống nhau về mặt chức năng. Nhưng Localhost là nhãn cho địa chỉ IP chứ bản thân nó không phải là địa chỉ IP. Localhost có thể được trỏ vào những địa chỉ IP khác nhau. Trong thực tế, Localhost có thể được trỏ đến bất kỳ địa chỉ IP nào, thậm chí một địa chỉ bên ngoài khối địa chỉ dành riêng được đề cập ở trên. File HOSTS không quan tâm và sẽ không ngăn cản bạn thực hiện việc này. Tuy nhiên, điều đó sẽ phá vỡ chức năng quan trọng trên hệ thống và làm bất kỳ ứng dụng nào dựa trên kết nối localhost gặp sự cố.

Sự khác biệt giữa Localhost và 127.0.0.1

Khối địa chỉ 127 được chọn cho khối địa chỉ loopback vì đây là khối địa chỉ lớp mạng A (Class A) cuối cùng, chạy từ giá trị địa chỉ nhị phân 00000001 đến 01111111. Trong IPv6, địa chỉ loopback là địa chỉ đầu tiên, 0:0:0:0:0:0:0:1, thường được biểu thị dưới dạng rút gọn là ::1.

Nếu bạn chuyển từ máy tính Windows sang hệ thống Unix, bạn có thể thấy rằng loopback thực tế đồng nghĩa với localhost. Bạn có thể sử dụng file HOSTS để thực hiện chuyển hướng loopback trở lại 127.0.0.1, nhưng điều đó chỉ mang tính thay đổi về hình thức mà thôi.

Thứ Tư, 27/03/2019 08:12
54 👨 3.923
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Mạng LAN - WAN