Tại sao địa chỉ IP của Localhost là 127.0.0.1?

127 là số hiệu mạng cuối cùng (network number) trong lớp mạng A

Địa chỉ IP 127.0.0.1 là địa chỉ IPv4 có mục đích đặc biệt được gọi là localhost hoặc địa chỉ loopback. Tất cả các máy tính đều sử dụng địa chỉ này nhưng chúng không được phép giao tiếp với các thiết bị khác như địa chỉ IP thực.

Máy tính của bạn có thể được gán địa chỉ Private IP 192.168.1.115 để giao tiếp với một router và các thiết bị kết nối mạng khác. Tuy nhiên, nó vẫn gắn liền với địa chỉ 127.0.0.1 đặc biệt này, với ý nghĩa là "máy tính này" hoặc địa chỉ bạn đang sử dụng.

Địa chỉ loopback chỉ được sử dụng bởi máy tính bạn đang truy cập và chỉ dành cho các trường hợp đặc biệt. Điều này không giống như một địa chỉ IP thông thường, được sử dụng để truyền file đến và từ các thiết bị được kết nối mạng khác.

Ví dụ, một web server chạy trên một máy tính có thể trỏ đến 127.0.0.1 để chạy và kiểm tra cục bộ các trang trước khi nó được triển khai.

Địa chỉ IP của localhost

Hỏi:

Tôi có một câu hỏi thắc mắc muốn được giải đáp hộ là tại sao địa chỉ IP của Localhost lại là 127.0.0.1. Và 127 có ý nghĩa gì? 0.0.1 có ý nghĩa gì?

Câu trả lời 1:

127 là số hiệu mạng cuối cùng (network number) trong lớp mạng A có Subnet Mask 255.0.0.0. Địa chỉ 127.0.0.1 là địa chỉ chuyển nhượng đầu tiên trong subnet. Địa chỉ 127.0.0.0 không được sử dụng bởi đây là địa chỉ của mạng dây.

Tuy nhiên khi sử dụng bất kỳ địa chỉ IP khác để Host portion hoạt động tốt hơn bạn nên chuyển đổi lại sử dụng địa chỉ IP 127.0.0.1. Bạn có thể thử bằng cách ping địa chỉ 127.0.0.1 nếu muốn.

Câu trả lời 2:

Bạn có thể tìm kiếm thêm các thông tin liên quan đến chuyển nhượng địa chỉ IP 127 dưới dạng mạng Loopback trong tài liệu RFC 990 của 2 tác giả là Reynolds và Postel được xuất bản vào tháng 11 năm 1986:

" Địa chỉ không được giải thích theo nghĩa này, trong hệ thống mạng này".

Chẳng hạn, địa chỉ 0.0.0.37 có thể hiểu là máy chủ 37 trên hệ thống mạng này.

Số hiệu mạng 127 trong lớp mạng A được gán thêm chức năng Loopback, đó là một gói datagram được gửi bởi giao thức Protocol cao hơn tới một mạng có địa chỉ 127 có Loopback trong máy chủ. Và gói datagram được gửi đến địa chỉ 127 sẽ không xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào khác trên hệ thống mạng.

Theo tài liệu RFC 790 xuất bản vào tháng 9 năm 1981, 0 và 127 là những địa chỉ được gán sẵn trong lớp mạng A. 0 được sử dụng để tập trung vào một máy chủ cụ thể, và 127 là cho Loopback.

Thông tin bổ sung

Datagram

Datagram là các gói thông tin truyền tải dữ liệu giữa nguồn và đích bằng các phương pháp phi kết nối. IPX (Internetwork Packet Exchange) và IP (Internet Protocol) là các dịch vụ datagram. Datagram chứa địa chỉ đích và có thể đi qua biên giới của các mạng nối bằng bộ định tuyến.

Cách hoạt động của địa chỉ IP 127.0.0.1

Địa chỉ IP 127.0.0.1

Tất cả các thông báo được tạo ra bởi phần mềm ứng dụng TCP/IP có chứa địa chỉ IP cho người nhận dự định của chúng. TCP/IP coi 127.0.0.1 là một địa chỉ IP đặc biệt. Giao thức kiểm tra từng thông báo trước khi gửi nó lên mạng vật lý và tự động định tuyến lại bất kỳ thư nào có đích đến 127.0.0.1 trở lại đầu nhận của TCP/IP stack.

Để cải thiện vấn đề bảo mật mạng, TCP/IP cũng kiểm tra các thông báo đến từ các router hoặc các cổng mạng khác, và loại bỏ bất kỳ thông báo nào có chứa các địa chỉ IP lặp lại. Điều này ngăn cản kẻ tấn công mạng che giấu lưu lượng mạng độc hại đến từ địa chỉ loopback.

Phần mềm ứng dụng thường sử dụng tính năng lặp lại này cho mục đích thử nghiệm cục bộ. Các thông báo được gửi đến các địa chỉ IP loopback như 127.0.0.1 không thể vượt ra khỏi mạng cục bộ (LAN) nhưng thay vào đó được gửi trực tiếp đến TCP/IP và nhận các hàng đợi như thể chúng đến từ một nguồn bên ngoài.

Các thông báo loopback chứa số cổng đích cùng với địa chỉ. Ứng dụng có thể sử dụng các số cổng này để chia nhỏ thông báo thử nghiệm thành nhiều danh mục.

Localhost và địa chỉ IPv6 loopback

Tên localhost cũng mang một ý nghĩa đặc biệt trong mạng máy tính được sử dụng kết hợp với 127.0.0.1. Hệ điều hành máy tính duy trì một mục nhập trong các file của máy chủ lưu trữ liên kết tên với địa chỉ loopback, cho phép các ứng dụng tạo thông báo lặp lại qua tên chứ không phải là số được mã hóa cứng.

Giao thức Internet v6 (IPv6) áp dụng cùng một khái niệm về địa chỉ loopback như IPv4. Thay vì 127.0.0.01, IPv6 đại diện cho địa chỉ loopback của nó, đơn giản là ::1 (0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001). Và không giống như IPv4, IPv6 không phân bổ một dải địa chỉ cho mục đích này.

127.0.0.1 so với các địa chỉ IP đặc biệt khác

IPv4 lưu trữ tất cả các địa chỉ trong phạm vi từ 127.0.0.0 đến 127.255.255.255 để sử dụng trong quá trình thử nghiệm loopback, mặc dù 127.0.0.1 (theo quy ước lịch sử) là địa chỉ loopback được sử dụng trong hầu hết các trường hợp.

127.0.0.1 và các địa chỉ mạng 127.0.0.0 khác không thuộc bất kỳ dải địa chỉ Private IP nào được xác định trong IPv4. Các địa chỉ riêng lẻ trong các phạm vi này có thể được dành riêng cho các thiết bị mạng cục bộ và sử dụng cho việc liên lạc giữa các thiết bị, còn 127.0.0.1 thì không thể.

Những người nghiên cứu mạng máy tính đôi khi gây nhầm lẫn 127.0.0.1 với địa chỉ 0.0.0.0. Mặc dù cả hai địa chỉ này đều có ý nghĩa đặc biệt trong IPv4, 0.0.0.0 không cung cấp bất kỳ chức năng loopback nào.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 11/12/2018 15:19
3,76 👨 34.273
0 Bình luận
Sắp xếp theo