Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool khỏi trình duyệt

Quick Search Tool có sử dụng trình duyệt của bạn làm công cụ tìm kiếm mặc định không? Đó là một browser hijacker mà bạn nên xóa ngay lập tức để bảo vệ quyền riêng tư của mình.

May mắn thay, bạn có thể dễ dàng xóa nó và đưa Google trở lại công cụ tìm kiếm mặc định chỉ trong vài phút.

Browser hijacker Quick Search Tool là gì?

Hijacker Quick Search Tool là một chương trình không mong muốn hoặc công cụ tìm kiếm giả mạo. Bạn buộc phải sử dụng nó làm công cụ tìm kiếm mặc định khi nó xâm nhập vào trình duyệt của bạn. Sau khi xâm nhập trình duyệt, Quick Search Tool bắt đầu thu thập thông tin về những thứ và cách bạn tìm kiếm trên web, gây ra mối đe dọa cho quyền riêng tư. Vì vậy, bạn không nên để nó tồn tại lâu trên trình duyệt của mình.

Bây giờ, hãy xem cách xóa Quick Search Tool khỏi thiết bị và tất cả các trình duyệt web chính.

Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool khỏi thiết bị

Đôi khi, hijacker Quick Search Tool được cài đặt dưới dạng một chương trình trên thiết bị, sau đó chiếm quyền điều khiển trình duyệt. Do đó, bạn phải đảm bảo nó không bị ẩn trên thiết bị dưới dạng một chương trình trước khi xóa nó khỏi trình duyệt web.

Tìm Quick Search Tool trong danh sách các chương trình được cài đặt trên thiết bị của bạn. Khi tìm thấy chương trình độc hại này, người dùng Windows có thể gỡ cài đặt chương trình này bằng cách làm theo hướng dẫn: 10 cách xóa ứng dụng trên máy tính Windows, gỡ phần mềm Windows nhanh nhất: và người dùng macOS có thể tham khảo bài viết: Cách gỡ, xóa ứng dụng trên Mac OS.

Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong các trình duyệt web chính

Để xóa hoàn toàn hijacker Quick Search Tool khỏi trình duyệt, cần đảm bảo 3 điều: Trình duyệt của bạn không có tiện ích mở rộng liên quan đến hijacker này, nó không được chọn làm công cụ tìm kiếm mặc định và địa chỉ của nó "search.quicksearchtool.com" không được thiết lập để mở cho mọi trang mới được load.

Bây giờ, hãy xem cách bạn có thể đảm bảo những điều này trong các trình duyệt khác nhau.

1. Chrome

Người dùng Chrome có thể thoát khỏi hijacker Quick Search Tool trên cả máy tính và thiết bị di động như sau:

Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong Chrome dành cho máy tính

Hãy làm theo các hướng dẫn sau một cách cẩn thận để xóa hijacker Quick Search Tool khỏi chrome dành cho desktop:

 • Nhấp vào biểu tượng ba dấu chấm dọc ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ trình duyệt.
 • Đi tới More tools > Extensions.
 • Nếu bạn tìm thấy tiện ích mở rộng Quick Search Tool, hãy nhấp vào Remove.
Xóa extension Quick Search Tool trong Chrome dành cho desktop
Xóa extension Quick Search Tool trong Chrome dành cho desktop
 • Sau đó, nhấp vào ba dấu chấm dọc ở góc trên bên phải và đi tới Settings.
 • Chọn On startup từ thanh bên ở bên trái.
 • Trong ngăn bên phải, chọn Open the New Tab page.
 • Đảm bảo rằng "https://search.quicksearchtool.com" không được thêm làm địa chỉ trong Open a specific page or set of pages.
Xóa địa chỉ hijacker khỏi menu khởi động trong cài đặt Chrome
Xóa địa chỉ hijacker khỏi menu khởi động trong cài đặt Chrome
 • Tiếp theo, nhấp vào Search engine từ thanh bên trong Settings.
 • Trong ngăn bên phải, nhấp vào Manage search engines and site search.
 • Nếu Quick Search Tool xuất hiện dưới dạng một công cụ tìm kiếm, hãy nhấp vào ba dấu chấm dọc bên cạnh nó và chọn Delete.
Xóa Hijacker Quick Search Tool
Xóa Hijacker Quick Search Tool
 • Tiếp theo, nhấp vào ba dấu chấm dọc bên cạnh Google và chọn Make default.
Chọn Google làm mặc định
Chọn Google làm mặc định

Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong Chrome dành cho Android và iOS

Làm theo các bước dưới đây để xóa hijacker Quick Search Tool khỏi Chrome dành cho Android:

 • Mở Chrome.
 • Nhấn vào ba dấu chấm dọc ở góc trên bên phải và chọn Settings.
 • Đi tới Search engine và chọn Google.
Tích vào Google
Tích vào Google
 • Đi tới trang Settings và nhấn vào Homepage trong Advanced.
 • Đảm bảo rằng "https://search.quicksearchtool.com" không được thêm làm địa chỉ.
Đảm bảo rằng "https://search.quicksearchtool.com" không được thêm làm địa chỉ
Đảm bảo rằng "https://search.quicksearchtool.com" không được thêm làm địa chỉ

Nếu bạn là người dùng iPhone hoặc iPad, bạn có thể làm theo các hướng dẫn sau để xóa hijacker Quick Search Tool khỏi ứng dụng Chrome:

 • Mở Chrome và nhấn vào ba chấm ngang.
 • Chọn Settings và đảm bảo rằng Google được chọn cho cài đặt công cụ tìm kiếm.
Google được chọn cho cài đặt công cụ tìm kiếm
Google được chọn cho cài đặt công cụ tìm kiếm

2. Microsoft Edge

Người dùng Edge có thể dễ dàng loại bỏ hijacker Quick Search Tool trên máy tính và thiết bị di động của mình. Bạn có thể tìm hiểu cách thực hiện điều đó trong các phần bên dưới.

Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong Edge cho desktop

Làm theo các bước dưới đây để xóa hijacker Quick Search Tool khỏi Edge dành cho desktop:

 • Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào ba dấu chấm ngang.
 • Sau đó, nhấp vào Extensions.
 • Trong cửa sổ pop-up, nhấp vào Manage extensions.
 • Xóa extension Quick Search Tool nếu có.
 • Trong cửa sổ pop-up xác nhận, nhấp vào Remove.
Nhấp vào Remove
Nhấp vào Remove
 • Nhấp vào ba chấm ngang ở góc trên cùng bên phải và chọn Settings.
 • Trong thanh bên bên trái, nhấp vào Start, home, and new tabs.
 • Trong When Microsoft Edge starts, hãy chọn Open the new tab page.
 • Kiểm tra xem "https://search.quicksearchtool.com" có được liệt kê trong Open these pages không. Bạn có thể nhấp vào biểu tượng ba chấm và chọn Remove nếu bạn thấy nó.
Chọn Remove
Chọn Remove

Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong Edge cho Android và iOS

Việc thoát khỏi hijacker Quick Search Tool trong Edge cũng tương tự đối với người dùng Android và iOS. Dưới đây là các bước bạn cần làm theo:

 • Khởi chạy Edge và đi tới Settings bằng cách nhấn vào ba chấm ngang ở menu dưới cùng.
 • Điều hướng đến General.
 • Bây giờ, hãy nhấn vào Select search engine và chọn Bing hoặc Google. Trên Android, bạn cũng cần đảm bảo rằng "https://search.quicksearchtool.com" không được thêm vào trong A specific page.
Đảm bảo rằng "https://search.quicksearchtool.com" không được thêm vào trong A specific page
Đảm bảo rằng "https://search.quicksearchtool.com" không được thêm vào trong A specific page

3. Mozilla Firefox

Loại bỏ hijacker Quick Search Tool trên Firefox dành cho máy tính và thiết bị di động rất đơn giản.

Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong Firefox dành cho desktop

Các bước dưới đây sẽ giúp bạn gỡ bỏ Quick Search Tool trong Firefox ngay lập tức:

 • Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào ba đường ngang.
 • Chuyển đến Add-ons and themes.
 • Từ thanh bên trái, hãy chọn Extensions.
 • Trong các tiện ích mở rộng đã cài đặt, hãy tìm tiện ích mở rộng Quick Search Tool.
 • Nếu nó ở đó, hãy nhấp vào ba dấu chấm ngang bên cạnh nó và nhấn Remove.
 • Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào ba đường ngang và chọn Settings.
 • Từ thanh bên trái, hãy chọn Home.
 • Đảm bảo rằng Custom URLs... không được chọn trong menu drop-down bên cạnh Homepage and new windows.
Đảm bảo rằng Custom URLs... không được chọn
Đảm bảo rằng Custom URLs... không được chọn
 • Sau đó, bạn có thể điều hướng đến tab Search trên thanh bên trái.
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng Quick Search Tool không phải là công cụ tìm kiếm mặc định.
Đảm bảo rằng Quick Search Tool không phải là công cụ tìm kiếm mặc định
Đảm bảo rằng Quick Search Tool không phải là công cụ tìm kiếm mặc định

Cách loại bỏ Hijacker Quick Search Tool trong Firefox dành cho Android và iOS

Giống như Edge, việc loại bỏ hijacker Quick Search Tool trên Firefox hầu như giống nhau trên Android và iOS. Dưới đây là các bước bạn cần làm theo:

 • Mở Firefox và đi tới Settings bằng cách nhấn vào ba dấu chấm dọc (trên Android) hoặc ba đường ngang (trên iOS) ở góc dưới cùng bên phải.
 • Sau đó nhấn vào Search.
 • Đảm bảo rằng Quick Search Tool không được đặt làm công cụ tìm kiếm mặc định.
Loại bỏ Hijacker Quick Search Tool trong Firefox dành cho Android và iOS
Loại bỏ Hijacker Quick Search Tool trong Firefox dành cho Android và iOS

4. Safari

Cho dù bạn sử dụng Safari trên máy Mac, iPhone hay iPad, bạn có thể dễ dàng loại bỏ hijacker Quick Search Tool.

Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong Safari dành cho Mac

Thực hiện theo các hướng dẫn đơn giản sau để xóa hijacker Quick Search Tool khỏi Safari dành cho Mac:

 • Mở Safari và điều hướng đến Safari > Preferences từ thanh menu.
 • Chuyển đến tab Extensions.
 • Nếu Quick Search Tool hoặc tiện ích mở rộng có liên quan được cài đặt, hãy xóa nó bằng cách nhấp vào Uninstall.
 • Chọn tab Search tiếp theo.
 • Đảm bảo rằng Quick Search Tool không được chọn trong menu drop-down bên cạnh Search engine.
Đảm bảo rằng Quick Search Tool không được chọn trong menu drop-down bên cạnh Search engine
Đảm bảo rằng Quick Search Tool không được chọn trong menu drop-down bên cạnh Search engine
 • Điều hướng đến tab General.
 • Đảm bảo trường Homepage không được đặt thành "https://search.quicksearchtool.com".
Đảm bảo trường Homepage không được đặt thành "https://search.quicksearchtool.com"
Đảm bảo trường Homepage không được đặt thành "https://search.quicksearchtool.com"

Cách loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong Safari cho iPhone

Thực hiện theo các bước dưới đây để xóa hijacker Quick Search Tool khỏi Safari dành cho iPhone:

 • Đi tới phần Settings của iPhone.
 • Cuộn xuống và nhấn vào Safari.
 • Nhấn vào Search Engine và đảm bảo rằng Quick Search Tool không được chọn làm công cụ.
Loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong Safari cho iPhone
Loại bỏ hijacker Quick Search Tool trong Safari cho iPhone

Bài viết đã chỉ cho bạn cách xóa hijacker Quick Search Tool khỏi trình duyệt. Việc xóa các hijacker khác như Easy Search khỏi trình duyệt của bạn cũng tuân theo quy trình tương tự, vì vậy hãy lặp lại các bước tương tự nếu bạn bị xâm nhập lần nữa trong tương lai.

Bạn đã bao giờ sử dụng một trình duyệt ẩn danh chưa? Nếu chưa, thì bạn nên thử dành thời gian xem xét. Các trình duyệt Tor, Epic và SRWare Iron cho phép bạn lướt web một cách riêng tư, giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn cực kỳ an toàn. Hãy xem xét để biết chúng có phù hợp với bạn không.

Thứ Hai, 10/10/2022 10:23
31 👨 733
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Diệt Virus - Spyware