Troll bạn bè bằng cách tạo virus "giả" trên Notepad

Một trong những cách để "troll" bạn bè, người thân của bạn

Đôi khi những cách troll bạn bè chẳng hạn như gửi tin nhắn troll, troll face... có quá nhiều người sử dụng và "nạn nhân" bị troll cũng rút ra được kinh nghiệm nên dù lần sau bạn có troll họ theo cách này thì cũng không còn thú vị nữa.

Tại sao không thử cách troll bạn bè của mình bằng “virus”, thử tạo một loại virus giả sau đó gửi cho bạn bè của mình nhỉ. Chắc chắn bạn bè của bạn sẽ phải “hét ầm” lên khi biết máy tính của họ nhiễm “virus giả”.

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn cách tạo virus giả để troll bạn bè bằng Notepad. Các bước thực hiện cực kỳ dễ dàng.

Lưu ý: Cách này không áp dụng cho Macbook.

virus giả

Bước 1:

Mở một Notepad mới.

Mở một Notepad

Bước 2:

Sao chép và dán đoạn mã code dưới đây vào Notepad:

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

strName = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%USERNAME%" )

x=msgbox ("Critical: Your system is severely affected by multiple threats.. To abort all processes, press 'Abort'. To Scan again, press 'Retry'. To continue all processes, click 'Ignore'." ,2+16, "Virus found by Windows Defender©")

WScript.sleep 2000

msgbox "Sytem failure in %WINDIR%",48,ERROR

WshShell.Run "cmd"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "cls"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "A"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "r"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "y"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "u"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "s"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "c"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "a"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "r"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "d"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys ","

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys strName

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "?"

x=msgbox ("?",4)

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

wshshell.sendkeys "cls"

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

if x=6 Then

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "G"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "d"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys ","

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "y"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "u"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "s"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "h"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "u"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "l"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "d"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "b"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 100

wshshell.sendkeys "exit"

WScript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

End If

if x=7 Then

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "N"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "?"

WScript.sleep 500

wshshell.sendkeys " "

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "Y"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "u"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "s"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "h"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "o"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "u"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "l"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "d"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys " "

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "b"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "e"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "."

WScript.sleep 400

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 100

wshshell.sendkeys "exit"

WScript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

End If

WshShell.Run "cmd"

WScript.sleep 500

wshshell.sendkeys "dir"

WScript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 1000

wshshell.sendkeys "dir"

WScript.sleep 100

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 2000

wshshell.sendkeys "cls"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "prompt deleting cookies..."

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "cls"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 2000

wshshell.sendkeys "prompt deleting Users..."

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "cls"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 2000

wshshell.sendkeys "prompt deleting drive 'C:'..."

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "cls"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 1000

x=msgbox ("Are you sure that you want to permanently delete all directories, files, and subfiles in environment variable: '%ALLDATA%' ? " ,4+32, "C:\")

WScript.sleep 2000

wshshell.sendkeys "prompt deleting system 32..."

WScript.sleep 70

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "cls"

WScript.sleep 40

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 1000

wshshell.sendkeys "exit"

WScript.sleep 200

wshshell.sendkeys "{ENTER}"

WScript.sleep 4000

msgbox "Just kidding :)"

Dán đoạn mã vào Nơtepad

Bước 3:

Tiến hành lưu file Notepad lại. Bạn có thể lưu Notepad thành 1 tên bất kỳ mà bạn muốn nhưng phần đuôi mở rộng phải là ".vbs". Chẳng hạn bạn có thể lưu Notepad thành fakevirus.vbs.

Tại mục Save as type bạn chọn là All files.

lưu file Notepad

Bước 4: Tạo một Shortcut

Kích chuột phải vào khoảng trống bất kỳ trên màn hình Desktop, chọn New => Shortcut, sau đó click chọn Browse và tìm vị trí file Notepad mà bạn đã lưu.

Đặt tên cho Shortcut bằng một tên gì đó mà bạn dễ nhớ, chẳng hạn như Magic Box Game.

Tạo một Shortcut

Bước 5: Chỉnh sửa Shortcut

Kích chuột phải vào Shortcut mà bạn vừa tạo, sau đó click chọn Properties. Trên cửa sổ Properties chọn Change icon...., thay đổi biểu tượng Shortcut bằng một biểu tượng nào đó mà bạn nghĩ sẽ bắt mắt "nạn nhân" bị bạn troll.

Trên cửa sổ Properties chọn Change icon

Bước 6: Một số lời khuyên và cảnh báo

- Bạn có thể tắt chương trình bất cứ lúc nào mà bạn muốn bằng cách mở Task Manager (nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Delete), sau đó chọn thẻ Process và kết thúc "wscript.exe".

- Click vào bất kỳ một cửa sổ nào đó hoặc thoát khỏi cửa sổ Command Prompt trong quá trình chương trình đang chạy có thể gây ra lỗi mở ngẫu nhiên một file bất kỳ trên màn hình Desktop.

Task Manager

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Tư, 29/06/2016 08:10
4,614 👨 41.540
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Star Night
    Star Night

    tuyệt

    Thích Phản hồi 27/04/22
    ❖ Diệt Virus - Spyware