iCloud Keychain là gì? Tại sao nên sử dụng iCloud Keychain để quản lý mật khẩu?

Với hệ thống quản lý mật khẩu của Apple, iCloud Keychain, bạn có thể lưu trữ thông tin quan trọng nhất của mình trên nhiều thiết bị một cách an toàn. Thông tin này bao gồm tên tài khoản, mật khẩu và số thẻ tín dụng của bạn (nếu có). Thậm chí những thông tin này có thể được đồng bộ hóa trên iPhone, iPad và Mac của bạn.

iCloud Keychain là gì?

iCloud Keychain của Apple cung cấp một vị trí an toàn để lưu thông tin cá nhân. Quan trọng nhất, nó ghi nhớ thông tin này để bạn có thể tự động điền nội dung trên web và các ứng dụng như tên người dùng, mật khẩu, thẻ tín dụng và đăng nhập mạng xã hội. Bạn có thể sử dụng iCloud Keychain để lưu mật khẩu Wifi và thông tin thẻ tín dụng.

Thông tin iCloud Keychain được bảo vệ bằng mã hóa đầu cuối, mức bảo mật cao nhất của Apple. Dữ liệu của bạn được bảo vệ bằng khóa được lưu trữ trên thiết bị, kết hợp với mật mã thiết bị của bạn. Nếu không có hai đủ hai yếu tố này, không ai có thể truy cập dữ liệu này, kể cả Apple.

iCloud Keychain được bật trong quá trình thiết lập trên mỗi thiết bị Apple. Nếu bạn không kích hoạt công cụ trong quá trình thiết lập, bạn có thể thực hiện việc này sau bất kỳ lúc nào trên các thiết bị Apple của mình.

Cách bật iCloud Keychain trên iPhone và iPad

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Settings) từ màn hình chính.
 2. Bấm vào tên của thiết bị ở góc trên màn hình.
 3. Chọn iCloud.
 4. Chọn Chuỗi khóa (Keychain).
 5. Gạt sang tùy chọn Bật (On) chuỗi khóa.
 6. Làm theo các hướng dẫn, cái này tùy thuộc vào từng thiết bị.
Bật iCloud Keychain trên iPhone/iPad
Bật iCloud Keychain trên iPhone/iPad

Cách bật iCloud Keychain trên Mac

 1. Bấm vào biểu tượng Apple ở góc trên bên trái màn hình Mac.
 2. Chọn System Preferences.
 3. Chọn Apple ID.
 4. Bật On dưới phần iCloud.
 5. Làm theo các hướng dẫn, cái này tùy thuộc vào từng thiết bị.
Bật iCloud Keychain trên Mac
Bật iCloud Keychain trên Mac

Tạo mật khẩu

Lý do đầu tiên sử dụng iCloud Keychain là để lưu tên người dùng, mật khẩu cho các trang web và ứng dụng. Việc lưu trữ này sẽ hơi khác một chút tùy theo từng thiết bị khác nhau. Thông tin được lưu ở cùng một vị trí, bất kể được sử dụng ở đâu, cực tiện dụng khi bạn hiểu cách thức hoạt động của nó.

Ví dụ: giả sử bạn tạo tên người dùng và mật khẩu ứng dụng Google trên iPhone. Sau khi được lưu vào iCloud Keychain, thông tin đăng nhập của bạn cũng sẽ được lưu khi bạn vào từ Safari.

Mật khẩu mạnh

Khi bạn tạo mật khẩu mới thông qua Safari hoặc một ứng dụng, bạn sẽ nhận thấy lựa chọn sử dụng mật khẩu mạnh. Khi được chọn, Apple sẽ tự động tạo mật khẩu bao gồm tám ký tự trở lên, chữ hoa, chữ thường và ít nhất một số. Đôi khi một trang web hoặc ứng dụng không cho phép kết hợp như này. Trong những trường hợp đó, bạn sẽ cần tạo mật khẩu phù hợp với các yêu cầu riêng.

Quản lý mật khẩu đã lưu và các thông tin khác

Bạn có thể tìm thấy danh sách các thông tin iCloud Keychain đã lưu của mình trong cả Safari (trên Mac) và ứng dụng Cài đặt (trên iPhone và iPad). Bạn có thể cập nhật hoặc xóa thông tin này bất kỳ lúc nào. Khi bạn làm như vậy, các thay đổi sẽ đồng bộ hóa trên các thiết bị còn lại của bạn.

Tìm thông tin trên Mac:

 1. Mở ứng dụng Safari trên Mac.
 2. Chọn Safari > Preferences từ thanh công cụ bên trái màn hình.
 3. Chọn tab Password. Đăng nhập bằng mật khẩu hệ thống.
Xem thông tin mật khẩu đã lưu trên Mac
Xem thông tin mật khẩu đã lưu trên Mac

Từ đây:

 1. Sử dụng công cụ Search để tìm website bạn muốn.
 2. Chọn trang web bạn muốn kiểm tra.
 3. Chọn Details để xem tên đăng nhập và mật khẩu của trang web.
 4. Tạo thay đổi nếu cần thiết.
 5. Chọn Delete để xóa các thông tin hoặc chọn Add để thêm thông tin mới.
Xóa hoặc thêm thông tin mới
Xóa hoặc thêm thông tin mới

Tìm thông tin trên iPhone và iPad:

 1. Chọn ứng dụng Cài đặt (Settings) từ màn hình chính.
 2. Chọn Mật khẩu & Tài khoản (Passwords & Accounts).
 3. Chọn Trang web & ứng dụng (Website & App Passwords).
 4. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm trang web bạn muốn kiểm tra.
 5. Bấm vào trang web bạn muốn kiểm tra hoặc gạt từ phải sang trái và chọn Xóa (Delete).
 6. Chọn Sửa (Edit) để chỉnh sửa.

Lưu thông tin thẻ tín dụng

Khi bạn thêm thông tin thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng trên một trang web hoặc ứng dụng, iCloud Keychain sẽ đề xuất lưu thông tin để sử dụng sau này. Khi đó, bạn sẽ nhận được lời nhắc sử dụng thông tin khi hoạt động mua bán ở nơi khác. Tuy nhiên, nó sẽ chỉ hoạt động trên Safari. iCloud Keychain sẽ tự động thêm số thẻ và ngày hết hạn của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ cần thêm mã bảo mật 3 hoặc 4 chữ số mỗi lần.

Thay đổi thông tin thẻ ngân hàng

Bạn có thể thay đổi hoặc xóa thông tin thẻ tín dụng/thẻ ngân hàng trên iCloud Keychain qua Safari và iPhone/iPad.

Trên Safari của Mac:

 1. Mở ứng dụng Safari trên Mac.
 2. Chọn Safari > Preferences ở thanh công cụ phía bên trái.
 3. Chọn tab Autofill. Đăng nhập bằng mật khẩu hệ thống.
 4. Chọn Edit bên cạnh mục Credit cards.
 5. Chọn Add để thêm thẻ ngân hàng mới.
 6. Chọn thẻ mà bạn muốn xóa, sau đó ấn Delete.

Trên iPhone hoặc iPad:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt (Settings) trên iPhone hoặc iPad.
 2. Chọn Safari.
 3. Chọn Tự động điền (AutoFill).
 4. Chọn Thẻ đã lưu (Saved Credit Cards).
 5. Chọn Thêm thẻ mới (Add Credit Card) để thêm thẻ tín dụng/thẻ ngân hàng mới.
 6. Chọn thẻ mà bạn muốn xóa, ấn Sửa (Edit).
 7. Chọn Xóa thẻ (Delete Credit Card).

Bị mật dữ liệu là một vấn đề nghiêm trọng trên tất cả các nền tảng và thiết bị. Để bảo mật tốt hơn thông tin cá nhân của bạn như tên người dùng, mật khẩu và thông tin thẻ tín dụng, hãy sử dụng iCloud Keychain. Nó miễn phí và có sẵn trên các thiết bị macOS, iOS và iPad.

Thứ Sáu, 09/04/2021 08:20
4,84 👨 4.313
0 Bình luận
Sắp xếp theo