Hướng dẫn xem lịch sử cuộc gọi WhatsApp

Khi bạn thực hiện cuộc gọi WhatsApp, bao gồm cuộc gọi video WhatsApp hay cuộc gọi thoại WhatsApp thì các cuộc gọi đều được lưu lại. Với lịch sử cuộc gọi WhatsApp này, người dùng dễ dàng tìm kiếm lịch sử trò chuyện WhatsApp, hay xem thời lượng cuộc gọi WhatsApp kèm những thông tin khác. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn xem lịch sử cuộc gọi WhatsApp.

Cách xem lịch sử cuộc gọi WhatsApp

Bước 1:

Tại giao diện ứng dụng WhatsApp, bạn nhấn vào mục Calls để xem tất cả các cuộc gọi đã thực hiện trên ứng dụng. Lịch sử hiển thị cuộc gọi ở từng số liên hệ sẽ hiển thị cuộc gọi gần đây nhất.

Cuộc gọi video WhatsApp biểu thị bằng biểu tượng video, và cuộc gọi thoại WhatsApp sẽ hiển thị bằng biểu tượng điện thoại.

Nhấn vào số liên hệ mà bạn muốn xem lịch sử các cuộc gọi WhatsApp từ số liên hệ này.

Xem cuộc gọi WhatsApp

Bước 2:

Lúc này hiển thị tất cả các cuộc gọi WhatsApp với số liên hệ này, gồm cuộc gọi thoại và cuộc gọi video. Ở từng cuộc gọi bạn sẽ đều thấy thời gian thực hiện của cuộc gọi, thời lượng cuộc gọi đến và cuộc gọi đi, kèm dung lượng mà cuộc gọi đã chiếm trong ứng dụng.

Thời gian cuộc gọi WhatsApp

Thứ Năm, 31/08/2023 21:38
31 👨 173
0 Bình luận
Sắp xếp theo