Hướng dẫn vẽ sơ đồ Timeline trên Google Slides

Google Slides có các mẫu sơ đồ để chúng ta chèn vào slide hỗ trợ cho nội dung cần thuyết trình. Chẳng hạn bạn có thể chèn sơ đồ tập hợp trong slide Google Slides, vẽ sơ đồ Timeline trong Google Slides,... Về cơ bản thì việc vẽ sơ đồ Timeline trong Google Slide cũng đơn giản, không quá khác như khi vẽ sơ đồ Timeline trong PowerPoint. Bài viết dưới đây hướng dẫn vẽ sơ đồ Timeline trong Google Slides.

Cách vẽ sơ đồ Timeline trong Google Slides

Bước 1:

Tại giao diện slide trên Google Slides, bạn nhấn vào mục Chèn rồi chọn tiếp vào Sơ đồ ở bên dưới danh sách. Lúc này chúng ta nhấn vào kiểu sơ đồ Dòng thời gian để xem các mẫu sơ đồ Timeline.

Chọn kiểu sơ đồ dòng thời gian Google Slides

Bước 2:

Ở cạnh phải giao diện của slide chúng ta sẽ thấy các mẫu sơ đồ Timeline mà bạn lựa chọn để sử dụng cho slide thuyết trình.

Mẫu sơ đồ Timeline Google Slides

Bước 3:

Bạn có thể thay đổi lại thời gian với màu sắc của biểu đồ mà mình muốn để chọn được mẫu sơ đồ Timeline mà mình cần. Nếu muốn dùng mẫu sơ đồ Timeline nào thì bạn nhấn vào sơ đồ đó để chèn vào slide.

Thay đổi mẫu Timeline Google Slides

Bước 4:

Hiển thị mẫu sơ đồ Timeline trong slide. Bây giờ bạn sẽ thay đổi lại nội dung, mốc thời gian cho từng quy trình theo nội dung trình bày mà bạn cần.

Chúng ta chỉ cần nhấn vào nội dung hiện có trong sơ đồ rồi nhập lại nội dung của mình.

Đổi nội dung trong Timeline Google Slides

Bước 5:

Khi nhập nội dung vào sơ đồ thì bạn cũng chỉnh lại font chữ, cỡ chữ, màu sắc cho chữ như bình thường.

Định dạng nội dung trong Timeline Google Slides

Bước 6:

Sơ đồ Timeline trên Google Slides được chia thành từng mốc thời gian và bạn cũng có thể thay đổi lại màu sắc ở từng mốc thời gian đó.

Nhấn vào mốc thời gian rồi click tiếp chuột vào đối tượng cần đổi lại màu sắc.

Đổi màu sắc đối tượng trong Timeline Google Slides

Chúng ta nhấn tiếp vào biểu tượng thùng sơn rồi chọn màu sắc để đổi màu cho đối tượng khung thời gian bạn chọn.

Chọn màu đối tượng trong Timeline Google Slides

Bước 6:

Kết quả thanh thời gian đã thay đổi sang màu sắc như hình dưới đây.

Cuối cùng chúng ta điều chỉnh lại nội dung theo ý mình để hoàn thiện sơ đồ Timeline trên Google Slides là xong.

Sơ đồ Timeline Google Slides

Video cách vẽ sơ đồ Timeline trên Google Slides

Thứ Ba, 03/10/2023 08:59
31 👨 404
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Slides