HTTP Flood là gì?

Tấn công HTTP flood là gì?

HTTP flood là một kiểu tấn công Distributed Denial of Service (DDoS - từ chối dịch vụ phân tán), trong đó kẻ tấn công khai thác các yêu cầu HTTP GET hoặc POST có vẻ hợp pháp để tấn công máy chủ web hoặc ứng dụng.

Tấn công HTTP flood là những cuộc tấn công thường sử dụng một đội quân “zombie” botnet, một nhóm máy tính có kết nối Internet, mỗi máy tính đã bị chiếm quyền kiểm soát, thường là với sự hỗ trợ của phần mềm độc hại như Trojan Horse.

Là một cuộc tấn công Lớp 7 tinh vi, HTTP flood không sử dụng các gói có định dạng kỳ lạ, các kỹ thuật spoofing (giả mạo) hoặc reflection (ánh xạ sang bên thứ ba) và yêu cầu ít băng thông hơn các cuộc tấn công khác, để “hạ bệ” trang web hoặc máy chủ được nhắm mục tiêu.

Do đó, chúng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc hơn về trang web hoặc ứng dụng được nhắm mục tiêu và mỗi cuộc tấn công phải được thiết kế đặc biệt để có hiệu quả. Điều này làm cho các cuộc tấn công HTTP flood khó phát hiện và ngăn chặn hơn rất nhiều.

Tấn công HTTP flood là gì?

Mô tả cuộc tấn công HTTP flood

Khi một client HTTP như trình duyệt web “giao tiếp” với ứng dụng hoặc máy chủ, nó sẽ gửi một yêu cầu HTTP - thường là một trong hai loại yêu cầu: GET hoặc POST. Yêu cầu GET được sử dụng để truy xuất nội dung tĩnh, tiêu chuẩn như hình ảnh, trong khi yêu cầu POST được sử dụng để truy cập các tài nguyên tạo động.

Cuộc tấn công có hiệu quả nhất khi nó buộc máy chủ hoặc ứng dụng cấp phát tài nguyên tối đa có thể để đáp ứng từng yêu cầu. Do đó, tin tặc nói chung sẽ nhằm tới mục đích làm “ngập” máy chủ hoặc ứng dụng với rất nhiều yêu cầu, mỗi yêu cầu càng dùng nhiều tài nguyên để xử lý càng tốt.

Vì lý do này, các cuộc tấn công HTTP flood sử dụng những yêu cầu POST có xu hướng “hiệu quả” nhất về tài nguyên theo quan điểm của kẻ tấn công; vì các yêu cầu POST có thể bao gồm những tham số kích hoạt xử lý phía máy chủ phức tạp. Mặt khác, các cuộc tấn công dựa trên HTTP GET có thể được tạo đơn giản và mở rộng hiệu quả hơn trong kịch bản botnet.

Phương pháp giảm thiểu cuộc tấn công HTTP flood

Phương pháp giảm thiểu cuộc tấn công HTTP flood

Các cuộc tấn công HTTP flood rất khó phân biệt với lưu lượng hợp lệ, vì chúng sử dụng những yêu cầu URL tiêu chuẩn. Điều này làm cho chúng trở thành một trong những thách thức bảo mật tiên tiến nhất hiện nay mà các máy chủ và ứng dụng phải đối mặt. Tính năng phát hiện dựa trên tỷ lệ truyền thống là không hiệu quả trong việc tìm ra các cuộc tấn công HTTP flood, vì lưu lượng truy cập trong HTTP flood thường nằm dưới ngưỡng phát hiện.

Cơ chế giảm thiểu hiệu quả nhất dựa trên sự kết hợp của nhiều phương pháp định hình lưu lượng truy cập, bao gồm xác định IP, theo dõi hoạt động bất thường và sử dụng các phương thức bảo mật tiến bộ (ví dụ, yêu cầu phân tích JavaScript).

Thứ Hai, 14/10/2019 17:47
32 👨 1.990
0 Bình luận
Sắp xếp theo