Cách hiển thị đường dẫn đầy đủ trong File Explorer trên Windows 10

Trên Windows 10, thanh địa chỉ của File Explorer hiển thị một phần của đường dẫn đến vị trí hiện tại, bằng cách sử dụng nhãn của ổ và thư mục (ví dụ: This PC > Local Disk (C:) > Users > Documents), thay vì đầy đủ đường dẫn logic (ví dụ: C:\Users\username\Documents).

Việc hiển thị theo cách này để làm cho đường dẫn thân thiện và dễ điều hướng hơn, vì bạn có thể sử dụng mũi tên sang phải để điều hướng các phần khác của vị trí liên quan. Mặc dù bạn có thể vô hiệu hóa hành vi này, nhưng nếu bạn muốn xem đường dẫn thực tế của vị trí hiện tại, File Explorer bao gồm một tùy chọn để hiển thị đường dẫn đầy đủ trong thanh tiêu đề.

Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn các bước để hiển thị đường dẫn đầy đủ thực tế cho vị trí hiện tại trong thanh tiêu đề của File Explorer trên Windows 10.

Cách hiển thị đường dẫn đầy đủ trong thanh tiêu đề của File Explorer

Để hiển thị đường dẫn vị trí đầy đủ trong File Explorer, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở File Explorer.

2. Nhấp vào tab View.

3. Nhấp vào nút Options.

Nhấp vào nút Options
Nhấp vào nút Options

4. Nhấp vào tab View.

5. Chọn tùy chọn Display the full path in the title bar.

Chọn tùy chọn Display the full path in the title bar
Chọn tùy chọn Display the full path in the title bar

6. Nhấp vào nút Apply.

7. Nhấp vào nút OK.

Khi bạn hoàn thành các bước, đường dẫn đầy đủ đến vị trí file hoặc thư mục sẽ xuất hiện trong thanh tiêu đề của File Explorer.

Nếu không muốn thay đổi cài đặt, bạn cũng có thể xem đường dẫn đầy đủ bằng cách nhấp vào biểu tượng ở bên trái của thanh địa chỉ.

Thứ Tư, 11/03/2020 12:02
4,25 👨 14.209
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10