Cách đọc sách ở chế độ giấy khổ ngang trên Kindle

Nếu bạn đang đọc một cuốn sách có chứa nhiều hình ảnh, hoặc chỉ muốn kích thước văn bản lớn hơn, khi đó, việc truy cập chế độ giấy khổ ngang trên Kindle là điều hợp lý. Cách thực hiện cũng không có gì phức tạp.

Cách xoay màn hình trên Kindle

Trước tiên, hãy mở cuốn sách mà bạn muốn đọc theo chiều ngang và nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên đầu màn hình. Một thanh công cụ sẽ hiện ra. Bạn nhấn vào biểu tượng “Aa” để truy cập menu Display Settings.

Nhấn vào biểu tượng “Aa”

Tiếp theo, nhấn vào tab “Layout”.

Nhấn vào tab “Layout”

Nhìn xuống phần Orientation và nhấn vào biểu tượng trang giấy khổ ngang để truy cập chế độ đọc ngang màn hình.

Nhấn vào biểu tượng trang giấy khổ ngang

Sau một giây, màn hình sẽ tự động xoay ngang. Nhấn vào bất kỳ đâu bên ngoài menu để quay lại sách của bạn và đọc tiếp. Giờ đây, bạn sẽ thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình rõ ràng hơn, ngoài ra kích thước văn bản cũng sẽ lớn hơn so với chế độ dọc.

Màn hình sẽ tự động xoay ngang

Trong trường hợp bạn muốn quay trở lại chế độ đọc văn bản kiểu dọc như thông thường, chỉ cần quay lại tùy chọn “Layout” và nhấn vào biểu tượng trang sách khổ dọc.

Bạn có thể xoay ngang màn hình chính của Kindle không?

Việc xoay màn hình nêu trên sẽ không ảnh hưởng và áp dụng đối với màn hình chính của Kindle, các menu cũng như các tùy chọn hệ thống khác. Những mục này sẽ vẫn hiển thị theo hướng dọc. Chỉ khi bạn đang đọc sách, văn bản mới xuất hiện theo chiều ngang.

Thứ Hai, 13/09/2021 23:25
52 👨 991
0 Bình luận
Sắp xếp theo