Cách đăng ký lại ứng dụng Microsoft Store trong Windows 10

Ứng dụng Microsoft Store trong Windows 10 cung cấp nhiều phần mềm, game, nhạc, phim, chương trình truyền hình và sách mà người dùng có thể duyệt qua, mua hoặc tải xuống miễn phí và cài đặt cho tài khoản Microsoft trong PC và thiết bị Windows 10.

Nếu ứng dụng Store không mở, treo hoặc không hoạt động đúng cách, thì việc đăng ký lại ứng dụng Microsoft Store sẽ khắc phục vấn đề này.

Hướng dẫn sau đây sẽ chỉ cho bạn cách đăng ký lại ứng dụng Microsoft Store cho tài khoản của bạn hoặc cho tất cả người dùng trong Windows 10.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn đã có múi giờ, ngày và giờ chính xác được đặt để tránh Store gặp sự cố đồng bộ.

Đăng ký lại ứng dụng Microsoft Store cho người dùng hiện tại

1. Chấm dứt ứng dụng Microsoft Store để đảm bảo nó đóng và không chạy.

2. Mở PowerShell.

3. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell và nhấn Enter:

Get-AppXPackage *Microsoft.WindowsStore* | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
Đăng ký lại ứng dụng Microsoft Store cho người dùng hiện tại
Đăng ký lại ứng dụng Microsoft Store cho người dùng hiện tại

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng PowerShell và thử mở lại ứng dụng Microsoft Store.

Đăng ký lại ứng dụng Microsoft Store cho tất cả người dùng

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể thực hiện tùy chọn này.

1. Chấm dứt ứng dụng Microsoft Store để đảm bảo nó đóng và không chạy.

2. Mở PowerShell với quyền admin.

3. Sao chép và dán lệnh bên dưới vào PowerShell với quyền admin và nhấn Enter:

Get-AppXPackage *WindowsStore* -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
Đăng ký lại ứng dụng Microsoft Store cho tất cả người dùng
Đăng ký lại ứng dụng Microsoft Store cho tất cả người dùng

4. Khi hoàn tất, hãy đóng PowerShell.

5. Khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

6. Thử mở lại ứng dụng Microsoft Store.

Thứ Năm, 11/06/2020 13:50
52 👨 855
0 Bình luận
Sắp xếp theo