Cổng TCP 21 và cách nó hoạt động với FTP

File Transfer Protocol (FTP) cung cấp một framework để truyền thông tin giữa hai máy tính nối mạng, giống như những gì Hypertext Transfer Protocol làm thông qua trình duyệt web. Tuy nhiên, FTP hoạt động trên hai cổng Transmission Control Protocol khác nhau: 20 và 21. Cổng FTP 20 và 21 đều phải mở trên mạng để truyền file thành công.

Cổng 21 được mở theo mặc định

Sau khi nhập đúng tên người dùng và mật khẩu FTP thông qua phần mềm FTP client, phần mềm FTP server sẽ mở cổng 21, đôi khi được gọi là cổng lệnh hoặc cổng điều khiển, theo mặc định. Sau đó, client tạo một kết nối khác với server qua cổng 20 để quá trình truyền file thực sự có thể diễn ra.

Có thể thay đổi cổng mặc định để gửi lệnh và file qua FTP
Có thể thay đổi cổng mặc định để gửi lệnh và file qua FTP

Có thể thay đổi cổng mặc định để gửi lệnh và file qua FTP. Tuy nhiên, tiêu chuẩn tồn tại để các chương trình client/server, router và tường lửa có thể thống nhất trên cùng một cổng, do đó dễ dàng cấu hình hơn.

Cách kết nối qua cổng FTP 21

Nếu FTP không thành công, có thể các cổng chính xác không được mở trên mạng. Sự phong tỏa này có thể xảy ra ở cả phía server và client. Bất kỳ phần mềm nào chặn cổng phải được thay đổi theo cách thủ công để mở chúng, bao gồm cả router và tường lửa có thể chặn các cổng nếu hệ điều hành không thực hiện việc đó.

Theo mặc định, router và tường lửa có thể không chấp nhận kết nối trên cổng 21. Nếu FTP không hoạt động, trước tiên, tốt nhất hãy kiểm tra xem router có chuyển tiếp yêu cầu đúng cách trên cổng đó hay không và đảm bảo tường lửa không chặn cổng 21.

Sử dụng Port Checker để quét mạng và xem router có mở cổng 21 hay không. Một tính năng được gọi là Passive Mode giúp xác minh xem có các rào cản đối với quyền truy cập cổng phía sau router hay không.

Ngoài việc đảm bảo cổng 21 được mở ở cả hai phía của kênh giao tiếp, cổng 20 cũng phải được cho phép trên mạng và thông qua phần mềm client. Việc không mở cả hai cổng sẽ ngăn không cho thực hiện quá trình chuyển giao đầy đủ qua lại.

Khi nó được kết nối với FTP server, phần mềm client sẽ nhắc nhập thông tin xác thực đăng nhập - tên người dùng và mật khẩu - cần thiết để truy cập server cụ thể đó. Nhiều FTP server, nếu bạn đăng nhập qua kết nối Secure Shell hoặc Telnet, sẽ cung cấp thông tin xác thực ẩn danh mặc định.

FileZillaWinSCP là hai FTP client phổ biến. Cả hai đều có sẵn miễn phí.

Thứ Sáu, 07/08/2020 17:44
52 👨 3.525
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nhân Nguyên
    Nhân Nguyên thấy server mở mỗi port 21 vẫn nhận gửi file phà phà
    Thích Phản hồi 07/08/20