Cách tạo playlist video YouTube Shorts

Tạo danh sách phát video YouTube ngoài những video thông thường thì bạn còn có tùy chọn tạo playlist video YouTube Shorts để người dùng lưu lại những video Shorts mình quan tâm, dễ tìm kiếm hơn sau này. Chúng ta có thể tạo playlist video YouTube Shorts riêng biệt, hoặc thêm video Shorts vào playlist đã có trong tài khoản của bạn. Dưới đây là hướng dẫn tạo playlist video YouTube Shorts.

Hướng dẫn tạo playlist video YouTube Shorts

Bước 1:

Tại giao diện YouTube bạn nhấn vào mục Shorts bên dưới để truy cập vào video Shorts trên YouTube.

Truy cập YouTube Shorts

Bước 2:

Tại video YouTube Shorts bạn muốn thêm vào playlist, chúng ta nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ở góc phải trên cùng giao diện. Hiển thị tùy chọn bên dưới màn hình, chúng ta nhấn vào Lưu vào danh sách phát.

Bước 3:

Lúc này hiển thị giao diện playlist YouTube hiện có. Bạn muốn lưu video video YouTube Shorts này vào playlist nào thì nhấn vào playlist đó rồi nhấn Xong để lưu lại. Để tạo playlist video YouTube Shorts, bạn nhấn Danh sách phát mới. Hiển thị giao diện để bạn tạo playlist video YouTube Shorts mới này.

Chúng ta nhập tên cho playlist, chọn chế độ hiển thị cho playlist này rồi nhấn Tạo để tạo là được.

Chúng ta tiếp tục thêm video Shorts vào playlist video YouTube Shorts mới tạo với thao tác như trên.

Bước 4:

Để xem lại playlist video YouTube Shorts mà bạn đã tạo, chúng ta nhấn vào mục Thư viện. Tiếp đến tại Danh sách phát bạn nhấn Xem tất cả để xem toàn bộ playlist hiện có trong tài khoản YouTube của bạn. Kết quả bạn sẽ thấy được playlist video YouTube Shorts.

Hướng dẫn xóa video playlist YouTube Shorts

Bước 1:

Tại giao diện trong playlist video YouTube Shorts, chúng ta sẽ nhìn thấy các video hiện có trong danh sách phát này.

Để xóa video Short trong playlist YouTube Shorts này, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng 3 chấm tại ảnh thu nhỏ video như hình dưới đây.

Video trong playlist YouTube Shorts

Lúc này bạn nhấn vào Xóa khỏi playlist video Shorts mà bạn đã tạo.

Xóa video trong playlist YouTube Shorts

Bước 2:

Nếu muốn xóa playlist video YouTube Shorts này, chúng ta nhấn vào biểu tượng 3 chấm ở góc phải trên cùng giao diện như hình dưới đây.

Tùy chỉnh playlist YouTube Shorts

Hiển thị tùy chọn bên dưới, bạn nhấn vào Xóa danh sách phát là được.

Video hướng dẫn tạo playlist video YouTube Shorts

Thứ Sáu, 02/02/2024 08:59
31 👨 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Youtube