Cách tạo một Apple ID mới trên iPhone hoặc iPad

Bạn mới sở hữu một chiếc iPhone hoặc iPad? Bước đầu tiên bạn cần làm là đăng ký một ID của Apple.

Apple ID cho phép bạn tải ứng dụng từ iTunes và App Store. Nó cũng cho phép bạn đồng bộ hóa các nhắc nhở, lịch và địa chỉ liên lạc thông qua iCloud, và kích hoạt FaceTime và iMessage trên nhiều thiết bị. Không bắt buộc phải đăng ký một ID của Apple nhưng điều này là cần thiết để tận dụng tối đa chức năng của iPhone và iPad.

Tạo Apple ID khi thiết lập thiết bị mới

Khi thiết lập thiết bị mới lần đầu tiên, bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng Apple ID. Nếu không có, bạn có thể tạo Apple ID ngay từ màn hình này.

Tạo Apple ID khi thiết lập thiết bị mới
Tạo Apple ID khi thiết lập thiết bị mới

1. Ở màn hình thiết lập Apple ID, nhấn vào "Forgot password or don't have an Apple ID?".

2. Nhập "Create a Free Apple ID".

3. Bạn sẽ được yêu cầu nhập tên và họ, ngày sinh, quốc gia, mật khẩu và bạn sẽ được yêu cầu trả lời một loạt các câu hỏi bảo mật có thể được sử dụng trong trường hợp mật khẩu Apple ID của bạn bị mất.

Lưu ý rằng địa chỉ email bạn nhập sẽ là thông tin đăng nhập cho Apple ID của bạn. Nếu bạn không có địa chỉ email, Apple cũng có quy trình thiết lập địa chỉ Email ‌iCloud‌ trước khi đăng ký Apple ID.

Tạo Apple ID bằng ứng dụng Settings

Nếu không muốn tạo Apple ID trong quá trình thiết lập thiết bị, bạn có thể thực hiện sau trên ‌iPhone‌ hoặc ‌iPad‌ thông qua ứng dụng Settings.

1. Mở ứng dụng Settings.

2. Nhấn "Forgot password or don't have an Apple ID?".

Tạo Apple ID bằng ứng dụng Settings
Tạo Apple ID bằng ứng dụng Settings

3. Nhấn "Create Apple ID".

4. Nhập tất cả các thông tin cần thiết để đăng ký.

Tạo Apple ID bằng cách sử dụng ‌App Store‌

Ngoài ra còn có một tùy chọn để tạo Apple ID ‌trên iPhone‌ hoặc ‌iPad‌ bằng cách sử dụng App Store‌.

Tạo Apple ID bằng cách sử dụng ‌App Store‌
Tạo Apple ID bằng cách sử dụng ‌App Store‌

1. Mở ‌App Store‌.

2. Nhấn vào profile ở trên cùng bên phải.

3. Nhấn "Create New Apple ID".

4. Nhập tất cả các thông tin cần thiết để đăng ký.

Lưu ý rằng khi đăng ký Apple ID trên ‌App Store‌, bạn có thể được nhắc nhập thông tin thanh toán, nhưng chọn "None" cho phép bỏ qua yêu cầu này.

Việc sử dụng cùng một Apple ID cho tất cả các thiết bị và dịch vụ Apple của bạn rất quan trọng, vì vậy hãy đảm bảo bạn không tạo Apple ID mới nếu đã có rồi. Apple sẽ cho bạn biết nếu bạn đã có Apple ID được liên kết với một địa chỉ email nhất định khi bạn cố gắng đăng nhập lại và sẽ hướng dẫn các bước để reset lại mật khẩu.

Thứ Sáu, 14/02/2020 13:56
3,612 👨 32.761
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thiết lập cơ bản