Cách nhóm thông báo ứng dụng trên iPhone

Tính năng nhóm thông báo ứng dụng (Notification Grouping) trên iPhone sẽ giúp làm gọn trung tâm thông báo và màn hình khóa thay vì hiển thị tràn lan các thông báo của 1 ứng dụng. Việc tùy chỉnh thông báo trên iPhone này khá cần thiết, tránh hiển thị quá nhiều thông báo từ một ứng dụng trên màn hình. Tính năng nhóm thông báo trên iPhone đã xuất hiện từ phiên bản iOS 12 và trong bài viết này bạn sẽ biết cách bật nhóm thông báo ứng dụng trên iPhone.

Hướng dẫn nhóm thông báo ứng dụng trên iPhone

Bước 1:

Trước hết chúng ta truy cập vào mục Cài đặt trên điện thoại rồi nhấn vào mục Thông báo để tùy chỉnh lại thông báo cho các ứng dụng trên iPhone.

Tùy chỉnh Thông báo trên iPhone

Bước 2:

Tiếp đến lúc này người dùng sẽ nhìn thấy tất cả các ứng dụng đang cài đặt trên điện thoại. Bạn sẽ nhấn chọn vào ứng dụng mà mình muốn điều chỉnh lại thông báo.

Chọn ứng dụng cần chỉnh thông báo trên iPhone

Bước 3:

Lúc này chuyển sang giao diện điều chỉnh lại thông báo cho ứng dụng. Tại đây thì chúng ta sẽ nhấn vào thiết lập Nhóm thông báo để điều chỉnh. Khi đó bạn sẽ thấy có 3 tùy chọn thiết lập cho tính năng nhóm thông báo ứng dụng trên iPhone.

  • Tự động: Các thông báo từ ứng dụng được nhóm theo chủ đề và các tiêu chí khác.
  • Theo ứng dụng: Tất cả các thông báo từ ứng dụng được nhóm lại với nhau.
  • Tắt: Thông báo hoàn toàn không được nhóm lại.

Bước 4:

Tại đây bạn có thể lựa chọn nhóm thông báo ứng dụng ở dạng tự động hoặc theo ứng dụng tùy theo yêu cầu nhóm thông báo ứng dụng trên iPhone của mỗi người.

Bật nhóm thông báo ứng dụng trên iPhone

Sau khi chúng ta chọn kiểu nhóm thông báo ứng dụng thì tất cả các thông báo từ ứng dụng sau này sẽ đều được gộp chung lại để hiển thị trên màn hình khóa. Khi bạn nhấn vào phần thông báo của ứng dụng thì sẽ hiển thị toàn bộ các thông báo của ứng dụng đó.

Thứ Ba, 31/05/2022 20:34
51 👨 5.769
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thiết lập cơ bản