Cách tạm dừng cập nhật trên Windows 10 Home

Như chúng ta đều biết, từ trước đến nay, chỉ có người dùng Windows 10 Professional mới được Microsoft cung cấp tính năng tạm dừng update các bản cập nhật Windows. Tuy nhiên điều này sắp sửa thay đổi khi Microsoft dự định sẽ mang tính năng này lên cả Windows 10 Home, cho phép người dùng Windows 10 Home có thể tạm dừng cập nhật lên phiên bản mới trong vòng tối đa bảy ngày.

Microsoft cho biết tính năng này sẽ đến tay người dùng khi bản cập nhật tiếp theo của Windows 10 (có tên mã 19H1) hoàn tất. Phiên bản này theo kế hoạch sẽ được phát hành vào khoảng tháng 4 năm 2019.

Tất nhiên là sẽ vẫn có một vài chế. Ví dụ, bạn chỉ có thể kích hoạt tạm dừng cập nhật trong bảy ngày một lần. Để làm như vậy, bạn chỉ cần truy cập vào Settings > Update & Security > Windows Update. Trong mục Windows Update, nếu Windows của bạn đã được cập nhật lên phiên bản 19H1 thì sẽ có thêm tùy chọn Pause Updates for 7 days (tham khảo ảnh minh họa phía dưới).

Truy cập vào Settings > Update & Security > Windows Update.

Sau khi bạn bật tùy chọn này, Windows 10 sẽ không tự động cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, khi bạn bỏ kích hoạt tính năng tạm dừng các bản cập nhật, hoặc ngay sau khi hết thời hạn bảy ngày, hay nếu bạn nhấp vào nút Resume updates, Windows sẽ ngay lập tức kiểm tra các bản cập nhật mới sẵn có và cài đặt chúng.

Sau khi bạn bật tùy chọn này, Windows 10 sẽ không tự động cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào trong vòng 7 ngày.

Đây là không phải một cách để bạn “trốn tránh” vĩnh viễn các bản cập nhật. Tuy nhiên, vẫn là một cải tiến lớn và nó cho thấy Microsoft đã biết lắng nghe người dùng hơn, tính năng tạm hoãn hoặc tắt cập nhật Windows 10 sẽ đặc biệt hữu ích khi một phiên bản mới được phát hành vẫn còn chứa quá nhiều lỗi.

Xem thêm:

Thứ Hai, 14/01/2019 11:15
3,73 👨 3.974
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10