Cách dùng công cụ tô màu xen kẽ trong Google Sheets

Tính năng màu xen kẽ trong Google Sheets giúp bảng dữ liệu của chúng ta chuyên nghiệp hơn rất nhiều và cũng dễ để người khác đọc nội dung. Chẳng hạn khi bạn muốn tạo màu xen kẽ trong bảng tính Google Sheets thì có thể sử dụng ngay tính năng màu xen kẽ Google Sheets, mà không cần dùng tới định dạng có điều kiện trong Google Sheets. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng màu thay thế trong Google Sheets.

Hướng dẫn dùng màu thay thế trong Google Sheets

Bước 1:

Tại giao diện bảng dữ liệu trong Google Sheets, người dùng bôi đen vùng dữ liệu bạn muốn sử dụng màu thay thế. Tiếp đến bạn nhấn vào Định dạng rồi chọn Màu xen kẽ trong danh sách hiển thị.

Chọn màu xen kẽ trong Google Sheets

Bước 2:

Hiển thị giao diện ở cạnh phải màn hình để chúng ta điều chỉnh màu xen kẽ trong Google Sheets. Đầu tiên bạn cũng có thể thay đổi lại vùng dữ liệu mà bạn chọn bằng cách nhấn vào biểu tượng vùng dữ liệu để thay đổi.

Chọn vùng dữ liệu trong Google Sheets

Bước 3:

Tiếp đến bạn sẽ nhìn thấy các màu sắc xen kẽ mà chúng ta có thể áp dụng ngay cho vùng dữ liệu mà mình chọn. Chúng ta có thể lựa chọn kiểu Đầu trang hay Chân trang với màu sắc đậm hơn.

Tiếp đến bạn chọn màu sắc ở bên dưới để áp dụng cho bảng dữ liệu của mình.

Chế độ màu xen kẽ Google Sheets

Bước 4:

Ngoài ra người dùng cũng có thể thay đổi lại màu sắc cho từng dòng xen kẽ với vùng màu xen kẽ mà chúng ta đã chọn. Bạn nhấn vào màu xen kẽ đó rồi nhấn dấu cộng, sau đó thay đổi lại màu sắc ở bên dưới.

Nhấn vào hình tròn để thay đổi lại màu sắc cho dòng nội dung xen kẽ.

Chọn màu xen kẽ Google Sheets

Kết quả chúng ta được bảng dữ liệu xen kẽ màu như hình dưới đây.

Bảng xen kẽ màu Google Sheets

Bước 5:

Trong trường hợp người dùng muốn bỏ màu xen kẽ đã áp dụng trong bảng dữ liệu Google Sheets thì bạn bôi đen lại vùng dữ liệu đó rồi chọn Định dạng, chọn Màu xen kẽ.

Cuối cùng bạn nhấn vào Xóa màu xen kẽ để xóa màu đã áp dụng là được.

Bỏ màu xen kẽ màu Google Sheets

Video hướng dẫn dùng công cụ tô màu xen kẽ Google Sheets

Thứ Tư, 09/08/2023 09:47
31 👨 255
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Sheets