Cách sắp xếp thứ tự kết nối mạng trên Windows 10

Thay đổi ưu tiên kết nối mạng

Laptop đều có cổng kết nối mạng LAN lẫn kết nối WiFi để bạn có thể lựa chọn sử dụng và thay đổi kết nối sang WiFi, nếu mạng dây có vấn đề. Mặc định trên Windows 10 sẽ tự động sắp xếp ưu tiên thứ tự kết nối mạng, dựa theo nhiều thông số. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng muốn kết nối mạng theo thứ tự ưu tiên mặc định có sẵn. Chẳng hạn thay vì nhu cầu kết nối mặc định Wi-Fi, nhưng khi cắm mạng dây bạn muốn kết nối mạng dây, hoặc ngược lại. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách sắp xếp thứ tự kết nối mạng Windows 10.

Hướng dẫn sắp xếp thứ tự kết nối mạng Windows 10 thông qua Adapter Settings

Bước 1:

Nhấn vào biểu tượng Settings rồi nhấn chọn Network & Internet.

Cài đặt trên Windows 10

Bước 2:

Chuyển sang giao diện mới phần Status bên trái giao diện, nhìn sang bên phải phần Change your network settings nhấn chọn vào Change Adapter options.

Thay đổi kết nối mạng

Bước 3:

Xuất hiện các kết nối mạng trên máy tính. Bạn nhấn chuột phải vào kết nối mạng muốn điều chỉnh lại chế độ ưu tiên kết nối rồi chọn Properties.

Chọn mạng muốn ưu tiên

Bước 4:

Trong giao diện mới nhấn chọn vào mục Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) sau đó bấm vào nút Properties.

Thay đổi thiết lập mạng

Bước 5:

Tại giao diện tiếp theo nhấn tiếp vào tab General rồi nhấn tiếp vào nút Advanced.

Thiết lập nâng cao

Ở giao diện mới này bỏ chọn Automatic metric rồi tại Interface metric, nhập số càng nhỏ thì mức độ ưu tiên kết nối càng cao, số càng lớn mức ưu tiên càng thấp. Nếu bạn điền cổng kết nối mạng dây là 5 mà cổng kết nối mạng WiFi nhập là 6 thì mạng dây được ưu tiên kết nối trước.

Thay đổi thông số ưu tiên kết nối

Khi đổi thông số Interface metric tại kết nối mạng này, bạn cũng đổi thông số tương tự ở những kết nối mạng khác để sắp xếp thứ tự ưu tiên kết nối mạng trên Windows 10. Bây giờ máy tính sẽ kết nối mạng theo thứ tự ưu tiên mà người dùng đã thiết lập.

Dùng lệnh PowerShell để thay đổi mức độ ưu tiên kết nối mạng

Nếu muốn, bạn cũng có thể sử dụng các PowerShell cmdlet (lệnh rút gọn được sử dụng trong môi trường Windows PowerShell) để thay đổi mức độ ưu tiên của kết nối mạng. Trên thực tế, nếu bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng PowerShell, tùy chọn này dễ hơn phương pháp đầu tiên. Tất cả bạn phải làm là tìm interface index (số nhận dạng duy nhất được liên kết với giao diện vật lý hoặc logic) và đặt mức độ ưu tiên.

1. Để thay đổi mức độ ưu tiên cho kết nối mạng thông qua PowerShell, bạn cần có quyền admin. Tìm kiếm PowerShell trong menu Start và chọn tùy chọn “Run as administrator”.

Mở Powershell

2. Ta cần tìm ra interface index của network adapter, bằng cách thực thi lệnh Get-NetIPInterface và PowerShell sẽ liệt kê tất cả các network adapter. Bạn sẽ thấy số interface index bên dưới phần “ifIndex”. Hãy lưu ý số interface index của network adapter. Ở ví dụ này là 17.

Tìm interface index

3. Khi đã có số interface index của network adapter, hãy sử dụng lệnh bên dưới. Thay thế INTERFACE_INDEX bằng số interface index thực tế và PRIORITY bằng số ưu tiên cụ thể (nhỏ hơn hoặc bằng 10).

Set-NetIPInterface -InterfaceIndex INTERFACE_INDEX -InterfaceMetric PRIORITY

Dùng lệnh thay đổi mức ưu tiên

4. Để xác minh các thay đổi, hãy thực thi cmdlet Get-NetIPInterface. Như bạn có thể thấy, mức độ ưu tiên cho kết nối mạng đã thay đổi từ 25 thành 10.

Thực thi cmdlet Get-NetIPInterface

5. Khởi động lại hệ thống để áp dụng những thay đổi.

6. Trong tương lai, nếu bạn muốn Windows xử lý việc ưu tiên kết nối mạng, chỉ cần thực thi lệnh bên dưới. Hãy nhớ thay INTERFACE_INDEX bằng interface index thực tế của network adapter.

Set-NetIPInterface -InterfaceIndex 21 -AutomaticMetric enabled

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 03/04/2019 16:00
53 👨 33.579
0 Bình luận
Sắp xếp theo