Cách reset và đăng ký lại Windows Spotlight trên Windows 10

Windows Spotlight là một tùy chọn cho background màn hình khóa hiển thị các hình nền khác nhau và đôi khi đưa ra đề xuất từ Bing. Windows Spotlight có sẵn trong tất cả các phiên bản dành cho máy tính để bàn của Windows 10.

Ví dụ: Windows Spotlight sẽ hiển thị các background khác nhau hàng ngày mà bạn chọn. Bạn cũng có thể xem trước các tính năng và trải nghiệm Windows khác.

Đôi khi bạn có thể thấy Windows Spotlight không hoạt động hoặc bị kẹt trên một hình ảnh. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách reset và đăng ký lại Windows Spotlight khi nó không hoạt động hoặc bị kẹt trên cùng một hình ảnh trong Windows 10.

Cách reset và đăng ký lại Windows Spotlight trong Windows 10

Bước 1. Trước tiên, bạn cần đảm bảo đã bật Microsoft EdgeSettings trong Background apps để có thể chạy nền ảnh Windows Spotlight.

Bước 2. Mở Settings, click vào icon Personalization.

Bước 3. Click vào Lock screen ở bên trái, chọn sử dụng Picture hoặc Slideshow làm background màn hình khóa tạm thời thay cho Windows Spotlight trong menu thả xuống trong Background ở bên phải và đóng Settings.

Chọn Picture hoặc Slideshow

Bước 4. Tải file .bat theo link dưới đây.

https://www.tenforums.com/attachments/tutorials/130522d1492408303-reset-re-register-windows-spotlight-windows-10-a-reset_and_re-register_windows_spotlight.bat

Lưu ý: File .bat sẽ xóa tất cả các file trong hai thư mục bên dưới để reset Windows Spotlight và đăng ký lại với tài khoản hiện tại.

Code

:: Reset Windows Spotlight
DEL /F /S /Q /A "%USERPROFILE%/AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\LocalState\Assets"
DEL /F /S /Q /A "%USERPROFILE%/AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.ContentDeliveryManager_cw5n1h2txyewy\Settings"

:: Re-register Windows Spotlight
PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command "& {$manifest = (Get-AppxPackage *ContentDeliveryManager*).InstallLocation + '\AppxManifest.xml' ; Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register $manifest}"

Bước 5. Lưu file .bat về máy tính của bạn.

Bước 6. Bỏ chặn file .bat và chạy nó.

Bước 7. Khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Bước 8. Sau khi đăng nhập lại vào Windows bằng tài khoản của mình, hãy đảm bảo rằng bạn bật Microsoft Edge và Settings trong Settings > Privacy > Background apps.

Bật Microsoft Edge và Settings trong Background apps

Bước 9. Trên trang Settings, click vào icon Personalization.

Bước 10. Click vào Lock screen ở phía bên trái, chọn để sử dụng Windows spotlight trong phần thả xuống bên dưới Background ở bên phải làm nền màn hình khóa của bạn một lần nữa và đóng Settings.

Chọn Windows spotlight

Bước 11. Khóa máy tính (Win + L) để xem Windows Spotlight có hoạt động bình thường trở lại không.

Lưu ý: Đôi khi bạn cần chờ 24 giờ sau khi reset Windows Spotlight để đồng bộ trở lại.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Năm, 27/06/2019 08:09
53 👨 3.353
0 Bình luận
Sắp xếp theo