Cách phân quyền quản lý tài khoản Zalo OA

Tài khoản Zalo OA doanh nghiệp có thể được quản lý bởi nhiều admin, tối đa 100 admin cho một tài khoản Zalo OA. Tùy theo nhu cầu mà chúng ta có thể thêm các admin khác nhau cho tài khoản Zalo OA của mình. Khi thêm tài khoản Zalo khác làm admin tài khoản Zalo OA thì họ cũng sẽ có những quyền quản trị tương đương với bạn. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn phân quyền quản lý tài khoản Zalo OA.

Hướng dẫn phân quyền quản lý tài khoản Zalo OA

Bước 1:

Chúng ta đăng nhập tài khoản Zalo OA theo link dưới đây rồi chọn tài khoản Zalo OA thiết lập. Sau đó bạn nhấn chọn vào mục Quản lý rồi chọn mục Quản lý admin.

Bước 2:

Để thay đổi thông tin admin đang có, bạn chọn Xóa hoặc Sửa trong mục thao tác. Để thêm admin mới, chúng ta nhấn chọn vào mục Mời làm admin.

Bước 3:

Khi đó chúng ta sẽ nhập số điện thoại người muốn phân quyền quản lý OA. Tiếp đến nhấn vào nút Kiểm tra để xem thông tin tên tài khoản Zalo. Nhấn chọn Phân quyền phù hợp rồi chọn Gửi lời mời.

Gửi lời mời làm Admin Zalo OA

Bước 4:

Người được phân quyền sẽ phải xác nhận thông qua ứng dụng Zalo trên điện thoại. Khi đó họ sẽ nhấn chọn Đồng ý tại Lời mời làm Admin trên điện thoại.

Đồng ý mời làm Admin Zalo OA

Sau khi họ đồng ý thì tài khoản Zalo OA sẽ nhận được thông báo kết quả từ tài khoản Zalo Official Account.

Thông báo Admin Zalo OA

Tùy theo yêu cầu mà bạn có thể thiết lập admin với các quyền truy cập như:

  • Quản trị viên: Quản lý danh sách admin, gửi tin mời người quan tâm OA , xóa OA và bao gồm tất cả các quyền admin khác.
  • Soạn nội dung: Quản lý thông tin chung của OA , thiết lập cấu hình & thanh menu, soạn bài viết, gửi broadcast, xem các số liệu thống kê, báo cáo của OA, trả lời chat khách hàng.
  • Phân tích viên: Xem các số liệu thống kê, báo cáo của OA.
  • Nhân viên quảng cáo: Sử dụng các chức năng hỗ trợ cho việc tự chạy quảng cáo cho OA trên Zalo.
  • Chăm sóc khách hàng: Trả lời chat khách hàng.
Thứ Năm, 04/08/2022 20:23
31 👨 604
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Zalo