Code All Star Tower Defense 06/02/2023 mới nhất

Với những ai yêu thích anime thì chắc chắn không thể bỏ qua những tựa game có phong cách anime trong Roblox như Grand Piece Online, Nok Piece...

Một tựa game lấy phong cách anime khác cũng khá nổi đó là All Star Tower Defense. Nếu những tựa game anime khác mô phỏng các nhân vật và yếu tố như sức mạnh, kỹ năng theo riêng một bộ anime thì All Star Tower Defense sẽ có những nhân vật của những bộ anime nổi tiếng nhất như Dragon Ball Z, Naruto, One Piece.

Tiếp tục là những code All Star Tower Defense là những code nhận gems mới nhất và game thủ có thêm gems để mua các vật phẩm trong game. Đa số các code lần này đều gửi đến các game thủ gems và exp.

Code All Star Tower Defense mới nhất

 • navyxflame170kyoutubereal— Đổi code này để nhận 100 Stardust, 1000 Gems, 1000 Gold và XP (New, requires level 75+)
 • thankyoufor5bvisits—Đổi code này để nhận 500 Stardust, 10000 Gems, và XP (New, requires level 100+)
 • delayp— Đổi code này để nhận150 Stardust, 3000 Gems, và 4x XP 6 Stars
 • lvlreqny— Đổi code này để nhận 150 Stardust, 2023 Gems, và XP (Requires level 60+)
 • happyholidays—Đổi code này để nhận 89 Stardust và 2022 Gems
 • world3ishere—Đổi code này để nhận 50x Stardust, 10x Exp IV, và 4000 Gems (Must be level 115+ to claim) (New)
 • winterguy19—Đổi code này để nhận 105 Stardust và 250 Gems
 • bigwinterupdatesoon—Đổi code này để nhận 90 Stardust và 90 Gems (Must be level 40+ to claim)
 • 2milfavoriteup—Đổi code này để nhận 150x Stardust, 10x Exp IV, và 8000 Gems (Must be level 70+ to claim)
 • 2yearanniversaryduo—Đổi code này để nhận 95 Stardust, 10 EXP IV, và 5000 Gems (Must be level 40+ to claim)
 • timechamberfix—Đổi code này để nhận 100 Gems và 20 Stardust
 • newstarcode—Đổi code này để nhận 90 Stardust

Code All Star Tower Defense cũ

 • mbshutdown —Đổi lấy 50 Stardust và 10 lần Exp
 • 2yearanniversary —Đổi lấy 10.000 viên ngọc, 100 Stardust và 10 EXP IV (Phải từ cấp 40 trở lên mới có thể nhận)
 • stardustupdate —Đổi lấy 5000 viên ngọc
 • ASTDDragonoidBakugan —Đổi lấy một Dragonoid Mount
 • 1millikes —Đổi lấy 650 viên đá quý và một chiếc Omega Rare IV
 • summerwoo2022— Đổi lấy 750 viên ngọc và EXP IV hiếm Omega
 • changesjune —Đổi lấy 450 viên đá quý
 • owouch —Đổi lấy 400 Ngọc
 • Halloween2022 —Đổi lấy Nữ hoàng băng giá (Hollow)
 • SubscribeToBlamSpotOnYoutube200k —Đổi lấy TacoChita
 • Hooray50k —Đổi lấy 400 viên ngọc
 • astd1millikes —Đổi lấy 1.250 Ngọc
 • newaprilupdate —Đổi lấy 450 Ngọc
 • allstarspring —Đổi lấy 450 viên ngọc
 • NavyXFlame130kNoLeak —Đổi lấy EXP IV và 500 viên ngọc
 • ticketupdate —Đổi lấy 400 Ngọc
 • congratulations2kingluffy300ksubscribersonyoutube300k —Đổi lấy một nhân vật siêu hiếm
 • ultramove —Đổi lấy Ultra Capsule
 • superwoop —Đổi lấy 400 Ngọc
 • 1mgroupmembers —Đổi lấy 800 Ngọc và 800 Vàng
 • themadao —Đổi lấy 1000 Ngọc, 750 Vàng và 1 EXP IV
 • -ASTDDevs —Đổi lấy 500 ngọc, 500 vàng, EXP IV
 • world2ishere —Đổi lấy 500 Vàng và 300 Ngọc
 • world2comingsoon— Đổi mã lấy 250 Vàng và 250 Ngọc
 • astdx2022— Đổi lấy 1000 Vàng, 500 Viên ngọc và một Omega-Rare
 • merrychristmas2k21— Đổi lấy 1000 Vàng, 1000 Ngọc và EXP IV
 • winterbreakwhen —Đổi lấy 250 Ngọc và 250 Vàng
 • KingLuffyFan200k —Đổi lấy King Ruffy cực hiếm
 • SUBTOBLAMSPOT100kBOA —Đổi lấy phần thưởng
 • december2021— Đổi lấy 500 Vàng và 300 Ngọc
 • thecityofangels —Đổi lấy 250 Ngọc và 250 Vàng
 • igot2look —Đổi lấy 250 Ngọc, 250 Vàng
 • eatlotsonthanksgiving —Đổi lấy 300 Ngọc và 500 Vàng
 • novemberupdate—Đổi lấy 300 Ngọc và 500 Vàng [Có thể hoạt động với máy chủ riêng]
 • 100ksubnavyxflame —Đổi lấy 300 viên ngọc và Super Koku Black siêu hiếm (SSJ3)
 • fromastd —Đổi lấy 500 viên ngọc, 500 vàng và EXP hiếm Omega IV
 • starshipway— Đổi lấy Ngọc và EXP IV
 • navyxflame80ksubs —Đổi lấy EXP III và Đá quý
 • Anniversaryastd —Đổi lấy 1500 Vàng, 1200 Đá quý và Omega-Rare
 • fruit100k —Đổi lấy 300 Ngọc và Exp III
 • robloxyay —Đổi lấy 300 Vàng, 800 Ngọc và EXP III
 • longwait —Đổi lấy 450 Ngọc
 • goldgemgold— ​​Đổi lấy 650 Vàng và 250 Ngọc
 • 4partyrocking —Đổi lấy 250 viên ngọc
 • wowshutdown —Đổi lấy 200 viên đá quý
 • happyhalloween2021 —Đổi lấy 300 Vàng, 200 Viên ngọc và Hộp bí ngô
 • navyxflameyt60k —Đổi lấy 200 viên ngọc và EXP III
 • longmaintenance— Đổi lấy 450 viên đá quý
 • 2bcodeswagmodeblazeit— Đổi lấy 400 viên ngọc và Kakashi siêu hiếm
 • nooshutdown —Đổi lấy 400 viên ngọc
 • septemberupdate21— Đổi lấy 250 Ngọc
 • shutdownagaincode21 —Đổi lấy 250 viên ngọc
 • tacotuesday —Đổi lấy 250 viên ngọc
 • thursdayfun— Đổi lấy 250 viên đá quý
 • Illbewatchingyou— Đổi lấy 300 viên đá quý
 • specialkingluffy100k —Đổi lấy 150 viên ngọc và King Ruffy
 • nonescoredeal —Đổi lấy 250 viên đá quý
 • gamebreakvisits101 —Đổi lấy 250 viên ngọc
 • theotheronecode —Đổi lấy 250 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • Minishutdown —Đổi lấy 200 viên đá quý
 • mrworldwide —Đổi lấy 300 viên ngọc
 • morecodeforyouxd - Đổi lấy 175 viên ngọc
 • codeofprisma —Đổi lấy 250 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng ]
 • Codeoflight— Đổi lấy 250 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng ]
 • nghetothemusic132 —Đổi lấy 175 Ngọc
 • howareyoutodaymyfriendo— Đổi lấy 175 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng ]
 • NAVYXFLAME4CODE— Đổi lấy 150 viên ngọc
 • fruitysubmore —Đổi lấy phần thưởng [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • 4thofjulyupdate —Đổi lấy 250 Vàng, 250 Ngọc và EXP III
 • lesgolesgoyuuh —Đổi lấy 150 viên ngọc
 • supertime —Đổi lấy 150 Ngọc
 • bigthanlife1 —Đổi lấy 150 Ngọc
 • fruitgame —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • 600klike —Đổi mã lấy 175 Ngọc
 • updatejune2021 —Đổi mã lấy 250 Vàng, 250 Ngọc và EXP III
 • addnewunitstobannerfix —Đổi lấy 150 viên ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • fruit —Đổi lấy 550 viên ngọc, 500 Vàng và 2 lần EXP III
 • 2021memorialday2021x— Đổi lấy 150 viên ngọc
 • Update53021 —Đổi lấy 150 viên ngọc, 300 vàng và EXP III
 • Lovetobrazil— Đổi lấy 150 viên đá quý
 • diamondnowina— Đổi lấy 150 viên đá quý
 • ohmahgawdskill —Đổi lấy 150 viên ngọc
 • yellowsix —Đổi lấy 150 viên đá quý
 • tysmfor1mfavorite— Đổi mã lấy 750 Ngọc, 750 Vàng và EXP III
 • smoothcriminal2— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • jahajha —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • shotofmemories— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • quickshut— Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • lieawake— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • freedom— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • likeapartyonthelist— Đổi mã lấy 150 viên đá quý
 • 1bvisit1b— Đổi mã lấy 1.000 viên đá quý
 • 1billionvisit21drip— Đổi mã lấy 200 viên ngọc, 300 vàng và trang phục Koku Drip
 • Eastercoda21— Đổi mã lấy 150 Viên ngọc
 • helloworld2021— Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • somemorenewcoode— Đổi mã lấy 150 viên đá quý
 • isitthenewerayet— Đổi mã lấy 150 viên đá quý
 • hchgaming —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • handoftime— Đổi mã lấy 2 EXP III
 • gameon2021 —Đổi mã lấy 500 Ngọc
 • lovetofightastd —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • thisisthenewestcode —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • subtome —Đổi mã lấy 80 Ngọc
 • subinferman —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • Incredibledayum —Đổi mã lấy 50 viên đá quý
 • likethegamepog2021 —Đổi mã lấy 200 viên ngọc và EXP III Siêu hiếm [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • 700mil— Đổi mã lấy 200 viên ngọc và EXP III Siêu hiếm [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • updatebelike —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • epicnew —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • pert —Đổi mã lấy 50 Ngọc
 • Rainmen —Đổi mã lấy 50 viên đá quý
 • bigtim —Đổi mã lấy 50 Ngọc
 • lateupdatendat —Đổi mã lấy 200 Ngọc
 • codecodeyayhooray — Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • omgdiscordpopoff —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • bigbangrah —Đổi mã lấy 80 viên đá quý
 • mytimerchamber —Đổi mã lấy 300 Ngọc [Phải bắt đầu trò chơi hoặc tham gia máy chủ riêng]
 • liketo320k —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • rwarhappynewyear2k21 —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • roadto300kuwu —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • 2k20merrychristmas2k20— Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • subtosnuglife— Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • 2shutdowncode12232000 —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • liketo280k— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • 100KClypso —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • kelvin500ksubs —Đổi mã lấy 50 Viên ngọc
 • decemberfun2020 —Đổi mã lấy 300 viên ngọc
 • likethegamepog— Đổi mã lấy 400 Ngọc
 • nano150k— Đổi mã lấy 50 Ngọc
 • subtoinfer2x— Đổi mã lấy 50 viên đá quý
 • 240kearly— Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • UseCodeDessiYT— Đổi mã lấy 100 Viên ngọc
 • subtoinfernasu —Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • sub2navyxflame —Đổi mã lấy 100 viên ngọc
 • noclypsub —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • Frangosub —Đổi mã lấy 50 viên ngọc
 • ni2 —Đổi mã lấy 150 Ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • codegoaliee —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • shutdowncode —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • 200knextcode —Đổi mã lấy 150 viên ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • likeslikeslikes —Đổi mã lấy 200 viên đá quý
 • foreverandever —Đổi mã lấy 200 viên đá quý
 • watchaot —Đổi mã lấy 150 viên ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • ALWAYSTOGETHER —Đổi mã lấy 200 viên ngọc
 • letgetiton —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • spentmytime —Đổi mã lấy 150 Ngọc
 • showmenow —Đổi mã lấy 150 viên ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • hunudthousand —Đổi mã lấy 200 viên ngọc (Có thể chỉ hoạt động trong Máy chủ riêng)
 • Sebbydesu9000 —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • supernaruto —Đổi mã lấy 100 viên ngọc
 • lilfavourite —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • AllStarDessi —Đổi mã lấy 50 viên đá quý
 • ultimatethen —Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • manylike —Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • Infernasu —Đổi mã lấy nhân vật EXP II
 • ryukostop —Đổi mã lấy 150 viên ngọc
 • UnderTheWeather —Đổi mã lấy 100 Ngọc
 • epicgal— Đổi mã lấy 100 viên đá quý

Cách nhập code All Star Tower Defense

Bước 1: Ngay trong giao diện chính, bạn hãy chọn Cài Đặt để mở bảng cài đặt.

code astd 1

Bước 2: Nhập code vào khung Nhập Mã và nếu code đó còn trong thời gian sử dụng thì bạn sẽ nhận được phần thưởng. Có code sẽ yêu cầu bạn phải cày lên cấp mới có thể đổi được.

code astd 1

Code All Star Tower Defense thường có những gì?

Đa số những phần thưởng mà bạn đổi được từ code All Star Tower Defense sẽ là tiền để bạn mua những thứ khác trong game. Việc đổi code lấy tiền này sẽ giúp bạn chủ động nâng cấp nhân vật hơn là việc đổi code lấy các vật phẩm trong game.

code astd

Tại sao phải nhập code All Star Tower Defense

Đa số các trò chơi trong Roblox mà khi người chơi mới tham gia game đều muốn nhận được sự trợ giúp từ giftcode. Đó là sự trợ giúp miễn phí mà nhanh chóng nhất để người chơi có thể nâng cấp nhân vật. Ngay cả với những người đã chơi lâu cũng không thể bỏ qua phần thưởng mà giftcode cung cấp.

code astd

Game All Star Tower Defense là gì?

Hiện All Star Tower Defense là một trong những tựa game Roblox nổi bật nhất với số lượng người chơi ổn định hàng tháng. Bạn sẽ được điều động các nhân vật nổi tiếng trong các bộ anime để họ bảo vệ thành trì của mình. Các nhân vật anime sẽ có những kỹ năng đặc trưng giống như những kỹ năng mà họ có trong bộ anime để chặn đứng những đợt xâm nhập của kẻ thù.

4,7110 👨 450.673
0 Bình luận
Sắp xếp theo