Cách hiển thị sheet tab trong Excel

Thông thường khi làm việc trong Excel bạn sẽ thấy tab sheet ở phía cuối giao diện, hiển thị tất cả các sheet dữ liệu có trong file Excel. Tab sheet này giúp bạn quản lý toàn bộ các bảng dữ liệu mỗi sheet và từ tab sheet này bạn có thể thực hiện nhiều thao tác như đổi tên sheet trong Excel, ẩn sheet trong bảng Excel… Tuy nhiên không biết vì sao mà file Excel của bạn lại không hiện tab sheet, ảnh hưởng tới việc xử lý số liệu trong file Excel. Nhiều người nghĩ do lỗi Excel nào đó nên không hiện tab sheet. Thực chất cách hiển thị lại rất đơn giản và không phải là lỗi nào hết vì đây chỉ là thiết lập hiển thị trên giao diện Excel. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách hiện lại tab sheet trong Excel.

Hướng dẫn ẩn, hiện tab sheet trong Excel

Bước 1:

Tại giao diện Excel, chúng ta nhấn vào mục File rồi chọn tiếp vào Options trong giao diện hiển thị để vào giao diện thiết lập trong Excel.

Nhấn Options

Bước 2:

Chuyển sang giao diện thiết lập trên Excel. Chúng ta nhấn vào mục thiết lập Advanced rồi nhìn sang phải tìm tới phần Display options for this workbook. Trong danh sách bên dưới bạn tích chọn vào Show sheet tabs rồi nhấn OK. Ngay lập tức tab sheet sẽ hiển thị lại ở phía dưới cùng của file Excel.

Hiện tab sheet

Trong trường hợp bạn chỉ làm việc trong 1 sheet và không liên quan tới những sheet khác thì chúng ta có thể tắt tab sheet Excel để làm gọn giao diện cũng được.

Tắt tab sheet Excel

Xem thêm:

Thứ Năm, 16/07/2020 08:47
31 👨 39.200
0 Bình luận
Sắp xếp theo