Cách kết hợp hàm IF và VLOOKUP để lọc giá trị có điều kiện trong Excel

Hàm Vlookuphàm IF là các hàm quan trọng và cơ bản trong Excel. Khi kết hợp 2 hàm Vlookup IF với nhau, bạn có thể lọc giá trị theo điều kiện cụ thể, giải được nhiều bài toán, thống kê dữ liệu khác nhau như hiện thông tin nhân viên mà chỉ cần nhấn mã.

Với bài thống kê có điều kiện nào đó và yêu cầu người dùng phải điền thông tin dựa theo điều kiện đó, bạn có thể sử dụng kết hợp hàm Vlookup với hàm IF, như trong bảng xếp loại đánh giá. Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách sử dụng hàm Vlookup và hàm IF để lọc giá trị có điều kiện.

Cách dùng hàm Vlookup với hàm IF

Đây là bảng kết quả thi và đánh giá đậu hoặc trượt của học sinh. Chúng ta đã có điểm chuẩn của từng khối thi để biết được học sinh có đủ điểm đậu, hoặc trượt. Bạn cần nhập kết quả thi cho từng học sinh.

Bảng ví dụ Vlookup và IF

Hàm IF sẽ đóng vai trò tìm kiếm những kết quả thỏa mãn với điểm chuẩn, từ đó đưa ra kết luận đậu hay trượt. Sau đó kết hợp với hàm Vlookup để lọc những giá trị thỏa mãn từng học sinh. Cuối cùng 2 hàm sẽ cho ra kết quả cần tìm.

Hàm Vlookup sẽ có công thức là:

  • VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Hàm IF có công thức là:

  • IF (Logical_test, Value_if_True, Value_if_False)

Công thức khi lồng hàm Vlookup và hàm IF với nhau:

  • IF(Logical_test>=Vlookup(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]),Value_if_True, Value_if_False))

Bước 1:

Tại ô kết quả đầu tiên, bạn hãy nhập công thức lồng 2 hàm: =IF(C2>=Vlookup(B2,$B$10:$C$13,2,0),"Đậu","Trượt".

Trong đó C2>=Vlookup với C2 là cột Điểm mà các học sinh đã đạt được. Khi C2>=Vlookup thỏa mãn điều kiện sẽ ra kết quả Đậu, ngược lại không thỏa mãn là sẽ Trượt.

Tiếp đến B2,$B$10:$C$13,2,0 là tham chiếu cột nhóm nằm ở cột B và dòng thứ 2 và thứ tự dòng là 10 đến cột chi tiêu ở cột C với giá trị cuối cùng ở dòng 13.

2, 0 với 2 là giá trị cột số 2 tính từ cột tham chiếu trong bảng tham chiếu. 0 là nếu không tìm được giá trị thỏa mãn hàm Vlookup thì trả về 0.

Lưu ý, để hiển thị ký tự dạng liệt kê $ bạn cần khoanh vùng như bình thường rồi nhấn F4.

Công thức hàm lồng

Bước 2:

Khi nhấn Enter chúng ta sẽ được kết quả cho học sinh đầu tiên là Đậu, ứng với điểm chuẩn bên dưới. Học sinh đầu tiên được 18 điểm cao hơn với điểm chuẩn khối A nên sẽ có kết quả là Đậu như hình.

Kết quả hàm Vlookup và hàm IF

Để thực hiện tiếp kết quả cho những học sinhh còn lại, bạn chỉ cần kéo kết quả ở ô đầu tiên xuống các dòng của cột Kết quả. Cuối cùng chúng ta sẽ được bảng đánh giá như hình.

Kéo kết quả cho cột

Việc kết hợp 2 hàm Vlookup và hàm IF như vậy sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm giá trị có điều kiện, mà không cần phải lọc giá trị lần lượt theo hàm Vlookup rồi từ đó thực hiện tiếp hàm IF. Bảng tìm kiếm ít nhất phải có 2 cột, 1 cột chứa điều kiện tìm kiếm, 1 cột là giá trị của điều kiện đó.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 27/04/2022 15:16
4,311 👨 55.678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel