Cách ẩn, giấu sheet trong Excel và cho hiện lại

Ẩn nội dung trong từng sheet

Trong 1 file Excel có thể tạo nhiều sheet làm việc, giúp kiểm tra nội dung giữa các sheet nhanh hơn thay vì tạo nhiều file Excel riêng lẻ. Tuy nhiên file Excel có nhiều sheet đôi khi cũng gây rối mắt cho người dùng, thì bạn nên ẩn đi những sheet không làm việc. Khi ẩn đi những sheet đó chúng ta dễ dàng tập trung vào nội dung tại sheet đang làm việc mà thôi. Bạn không cần phải xóa sheet mà chỉ ẩn sheet đi và nội dung vẫn còn. Thao tác hiển thị lại sheet cũng rất đơn giản như khi chúng ta ẩn sheet. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách ẩn các sheet trên nhiều phiên bản Excel khác nhau.

1. Ẩn, hiện sheet trong Excel 2003

Bước 1:

Trước hết người dùng mở tab file Excel muốn ẩn sheet. Ví dụ với file Excel có 3 sheet như hình, tiến hành ẩn sheet 1.

Bảng dữ liệu

Sau đó click vào sheet muốn ẩn rồi nhấn vào tab Format ở bên trên thanh công cụ, chọn tiếp vào Sheet. Nhấn chọn vào Hide để ẩn sheet.

Nhấn Hide ẩn sheet Excel 2003

Kết quả sheet 1 đã được ẩn đi trong giao diện file Excel.

Sheet đã ẩn

Bước 2:

Để hiển thị lại sheet đã ẩn trong file Excel, chúng ta cũng nhấn vào tab Format rồi chọn vào Sheet và click Unhide…

Hiển thị lại sheet

Khi đó hiển thị giao diện cửa sổ Unhide với những sheet đã ẩn đi nếu bạn ẩn nhiều sheet, click vào sheet muốn hiển thị lại và nhấn OK.

Chọn sheet cần hiển thị

Kết quả sheet 1 đã hiển thị lại trong file Excel.

Sheet hiển thị lại

2. Ẩn, hiện sheet trong Excel 2007 trở lên

Bước 1:

Tại giao diện trên Excel người dùng cũng click vào sheet muốn ẩn đi rồi chọn Hide.

Nhấn chọn Hide

Kết quả chúng ta cũng thấy sheet 1 đã được ẩn đi trong giao diện Excel.

Kết quả sheet đã ẩn

Bước 2:

Để hiển thị lại sheet đã ẩn đi, chúng ta chỉ cần click chuột vào sheet bất kỳ rồi nhấn Unhide.

Unhide để hiện lại sheet

Cũng hiển thị bảng giao diện với những sheet đã ẩn đi, nhấn vào sheet muốn hiển thị lại và nhấn OK để hiển thị.

Danh sách sheet ẩn đi

Ngoài cách trên thì bạn cũng có thể nhấn vào tab Home rồi chọn mục Format, sau đó cũng chọn Hide hoặc Unhide để ẩn hoặc hiện các sheet trong Excel.

Chọn Format

3. Cách ẩn, hiện sheeet Excel 2016 trở lên

Bước 1:

Trong giao diện file Excel bạn cũng nhấn vào sheet muốn ẩn và chọn Hide.

Excel 2019

Kết quả các sheet đã nhấn Hide đều được ẩn đi trong file Excel, ở đây ẩn sheet 1 và sheet 2.

Ẩn 2 sheet

Bước 2:

Nếu muốn hiện lại sheet đã ẩn trong Excel, click vào sheet bất kỳ và chọn Unhide…

Hiển thị lại sheet Excel 2019

Hiển thị giao diện các sheet đã nhấn ẩn. Click chọn vào sheet muốn hiển thị lại và nhấn Ok là xong.

Chọn sheet cần hiện

Cũng tương tự với các phiên bản Excel trên thì với bản Excel 2016 trở đi bạn cũng có thể nhấn vào Format rồi chọn Hide hoặc Unhide cho các sheet trên Excel.

Unhide/Hide sheet

Trên đây là các thao tác chi tiết để ẩn hoặc hiển thị lại các sheet trên từng phiên bản Excel khác nhau. Bạn có thể click trực tiếp vào tab để xử lý hoặc thông qua mục Format để chọn ẩn hay hiện sheet Excel.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 19/04/2019 21:33
4,84 👨 89.890
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel