Cách gắn thư mục làm ổ đĩa ảo trên Windows

Trong Windows, bạn có thể gắn bất kỳ thư mục nào tại bất kỳ vị trí nào dưới dạng ổ đĩa ảo với ký tự ổ đĩa.

Khi gắn một thư mục dưới dạng ổ đĩa ảo, bạn có thể truy cập thư mục từ đó. Nội dung của thư mục sẽ vẫn nằm trong thư mục. Bất cứ thứ gì lưu vào ổ đĩa ảo sẽ được lưu vào vị trí của thư mục.

Thư mục được gắn làm ổ đĩa ảo sẽ không liên tục và chỉ có trong phiên người dùng hiện tại theo mặc định. Nếu đăng xuất, khởi động lại hoặc tắt máy tính, tất cả ổ đĩa ảo hiện tại sẽ bị xóa (không được gắn nữa).

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn thư mục làm ổ đĩa ảo với ký tự ổ đĩa trên Windows 7, Windows 8 và Windows 10.

Dưới đây là thư mục được gắn thành ổ đĩa ảo trên Windows 10.

Thư mục được gắn thành ổ đĩa ảo

1. Xem tất cả ổ đĩa ảo được gắn từ thư mục

Bước 1. Mở Command Prompt.

Bước 2. Gõ subst trong Command Prompt và nhấn Enter.

Bước 3. Bạn sẽ thấy danh sách các ổ đĩa ảo hiện tại.

Gõ subst trong Command Prompt

2. Gắn thư mục làm ổ đĩa ảo

Bước 1. Trên Command Prompt gõ lệnh sau và nhấn Enter.

subst <virtual drive letter>: "Full path of folder"

Lưu ý: Thay thế <virtual drive letter> trong lệnh trên với ký tự ổ đĩa hiện không sử dụng (ví dụ: G) bạn muốn gắn cho ổ đĩa ảo.

Thay thế Full path of folder trong lệnh trên với đường dẫn đầy đủ thực sự của thư mục (ví dụ: C:\Users\Brink\Desktop\Any Folder), bạn muốn gắn như ổ đĩa ảo.

Ví dụ: Lệnh trên sẽ như sau khi bạn thay thế ký tự ổ đĩa và đường dẫn thư mục:

subst G: "C:\Users\Brink\Desktop\Any Folder"

Gắn thư mục làm ổ đĩa ảo

Bước 3. Nếu muốn, bạn có thể đổi tên ổ đĩa ảo.

Lưu ý: Ổ đĩa ảo sẽ có cùng lên với ổ đĩa gốc của thư mục theo mặc định.

Nếu ổ đĩa gốc của thư mục đã được đổi tên, bạn sẽ không thể đổi tên cho ổ đĩa ảo.

Nếu đổi tên ổ đĩa ảo, tên này sẽ tồn tại mỗi khi bạn gắn cùng một đường dẫn thư mục sử dụng cùng một ký tự ổ đĩa.

Bước 4. Bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

3. Xóa ổ đĩa ảo được mount từ thư mục

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ thuận tiện khi muốn xóa ổ đĩa ảo cho thư mục được gắn mà không phải đăng xuất, khởi động lại hoặc tắt máy.

Bước 1. Mở Command Prompt.

Bước 2. Gõ lệnh sau vào Command Prompt và nhấn Enter.

subst <virtual drive letter>: /d

Lưu ý: Thay thế <virtual drive letter> trong lệnh trên với ký tự ổ đĩa của ổ đĩa ảo bạn muốn xóa.

Bước 3. Bạn có thể đóng Command Prompt nếu muốn.

Xóa ổ đĩa ảo cho thư mục được gắn

4. Luôn gắn thư mục làm ổ đĩa ảo

Lưu ý: Tùy chọn này cho phép thư mục luôn được gắn làm ổ đĩa ảo ngay cả khi bạn đăng xuất, khởi động hoặc tắt máy.

Bước 1. Mở Notepad.

Bước 2. Gõ lệnh sau vào Notepad.

@echo off
subst <virtual drive letter>: "Full path of folder".

Lưu ý: Thay thế <virtual drive letter> trong lệnh trên với ký tự ổ đĩa hiện không sử dụng mà bạn muốn gắn làm ổ đĩa ảo.

Thay thế Full path of folder trong lệnh trên với đường dẫn đầy đủ của thư mục bạn muốn gắn làm ổ đĩa ảo.

Gõ lệnh trong Notepad

Bước 3. Trong Notepad, nhấn Ctrl+S hoặc click vào File (thanh menu) và click vào Save để lưu nó thành file batch (.bat).

Lưu file

Bước 4. Thực hiện các hành động sau trong hộp thoại Save As.

  1. Điều hướng đến mơi muốn lưu file .bat.
  2. Chọn All Files (*.*) trong menu thả xuống Save as type.
  3. Gõ tên file kèm với phần mở rộng file .bat.

Lưu ý: Bạn nên đặt tên file .bat là thứ gì đó để biết đây là thư mục được gắn thành ổ đĩa ảo.

4. Click vào Save.

Chọn vị trí lưu file

Bước 5. Bạn có thể đóng Notepad.

Bước 6. Mở File Explorer bằng cách nhấn Win+E.

Bước 7. Lưu bản sao file .bat vào thư mục Startup của người dùng bạn muốn luôn để thư mục gắn làm ổ đĩa ảo.

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập với tư cách quản trị viên để sao chép file .bat vào trong thư mục Startup của người dùng khác hoặc tất cả người dùng.

Để hoàn tác, xóa file .bat của nó trong thư mục Startup. Thư mục Startup cho người dùng nằm ở vị trí:

C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Thư mục Startup cho tất cả người dùng nằm ở vị trí:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Sao chép file vào thư mục Startup

Bước 8. Đóng File Explorer nếu muốn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Chủ Nhật, 27/10/2019 17:30
49 👨 5.322
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 8