Cách dùng hàm Power trong Excel

Hàm tính lũy thừa

Các hàm trên Excel là một phần không thể thiếu khi người dùng xử lý bảng dữ liệu, giúp bạn thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn so với cách làm thủ công mất thời gian. Với hàm số học dùng trong Toán học, bạn sẽ tính ngay được kết quả chỉ với cách làm đơn giản.

Hàm Power trên Excel là hàm tính lũy thừa với cơ số cho trước. Nếu phép tính đơn giản, riêng lẻ thì bạn có thể dùng toán tử ^ để tính lũy thừa. Nhưng nếu có nhiều phép tính thì nhập từng công thức tương đối mất thời gian. Nếu vậy người dùng có thể sử dụng hàm Power trên Excel để thực hiện nhanh các phép tính.

Hướng dẫn dùng hàm Power trên Excel

Cú pháp hàm là Power (number, power). Trong đó number là cơ số, một số thực bất kỳ và power là số mũ trong phép tính và bắt buộc phải có.

Chúng ta sẽ làm việc với bảng dữ liệu dưới đây để tính toán kết quả với lũy thừa đã cho.

Bảng tính lũy thừa

Tại ô nhập kết quả chúng ta nhập công thức =POWER(C4,D4) và nhấn Enter.

Nhập công thức tính cơ số

Ngay lập tức bạn sẽ có kết quả như trong hình.

Kết quả hàm lũy thừa

Để nhập nốt kết quả cho những số tiếp theo, bạn chỉ cần kéo kết quả ở ô đầu tiên xuống những ô còn lại là xong.

Kéo kết quả hết bảng

Như vậy bạn đã có được cách sử dụng hàm Power trên Excel để tính hàm lũy thừa trong tính toán. Hàm Power là hàm cơ bản trong các hàm tính toán trên Excel, cách sử dụng cũng đơn giản, chỉ cần nhập đúng công thức là được.

Xem thêm:

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 13/04/2018 20:50
51 👨 4.976
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel