Cách thêm “Open PowerShell window here as administrator” vào menu chuột phải trên Windows 10

Windows 10 đi kèm với Windows PowerShell 5.0. Windows PowerShell là một shell dòng lệnh dựa trên tác vụ và ngôn ngữ lập trình kịch bản được thiết kế đặc biệt để quản trị hệ thống. Được tích hợp trên .NET Framework, Windows PowerShell giúp các chuyên gia CNTT và người dùng có quyền kiểm soát và tự động hóa quản trị hệ điều hành Windows và các ứng dụng chạy trên Windows.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm hoặc xóa “Open PowerShell window here as administrator” trên menu chuột phải Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách là quản trị viên để thêm, xóa hoặc sử dụng trình đơn ngữ cảnh "Open PowerShell window here as administrator".

Trình đơn ngữ cảnh "Open PowerShell window here as administrator" sẽ có sẵn khi người dùng nhấp chuột phải hoặc nhấn shift + chuột phải vào thư mục hoặc ổ đĩa và khi nhấp chuột phải hoặc shift + nhấp chuột phải vào nền của thư mục, ổ đĩa, thư viện, hoặc desktop.

Menu ngữ cảnh Open PowerShell window here as administrator

Cách thêm “Open PowerShell window here as administrator” vào menu chuột phải trên Windows 10

Bước 1. Thực hiện Bước 2 (thêm click chuột phải), Bước 3 (thêm Shift + chuột phải) hoặc Bước 4 (xóa).

Bước 2. Click chuột phải để mở menu ngữ cảnh “Open PowerShell window here as administrator”

Tải tệp dưới đây và chuyển đến Bước 5.

Add_Open_PowerShell_window_here_as_administrator_context_menu.reg

Bước 3. Nhấn Shift + click chuột phải để mở menu ngữ cảnh "Open PowerShell window here as administrator"

Tải tệp dưới đây và chuyển đến Bước 5.

Add_Shift+Open_PowerShell_window_here_as_administrator_context_menu.reg

Bước 4. Xóa menu ngữ cảnh “Open PowerShell window here as administrator”

Lưu ý: Đây là cài đặt mặc định.

Tải tệp dưới đây và chuyển đến Bước 5.

Remove_Open_PowerShell_window_here_as_administrator_context_menu.reg

Bước 5. Lưu tệp .reg vào máy tính.

Bước 6. Nháy đúp/chạm vào tập tin .reg đã tải về để hợp nhất.

Bước 7. Nếu có thông báo, click vào Run, Yes (UAC), Yes, và OK để chấp nhận hợp nhất.

Bước 8. Bây giờ bạn có thể xóa tệp tin .reg đã tải xuống nếu muốn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Hai, 22/01/2018 16:06
31 👨 932
0 Bình luận
Sắp xếp theo