Cách thay đổi cài đặt Visual Effects trong Windows 10

Hiệu ứng hình ảnh (visual effects) là tính năng hình ảnh thú vị của Windows nhưng nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của Windows trên PC.

Nếu Windows chạy chậm, bạn có thể tăng tốc bằng các vô hiệu hóa một vài hiệu ứng hình ảnh. Bạn muốn Windows chạy nhanh hơn hay cần đẹp hơn? Nếu máy tính chạy nhanh, bạn không cần phải tắt tính năng này nhưng nếu PC chỉ đủ mạnh cho Windows 10, bạn có thể thực hiện một vài thay đổi cài đặt hiệu ứng hình ảnh.

Trong Windows 10, có 17 hiệu ứng hình ảnh. Bạn có thể chọn hiệu ứng hình ảnh muốn tắt, từng cái một hoặc để Windows chọn cho bạn.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thay đổi cài đặt hiệu ứng hình ảnh muốn sử dụng cho “ngoại hình” và hiệu suất của Windows 10.

Lưu ý: Nếu thay đổi trong Ease of Access Center, cài đặt hiệu ứng hình ảnh của bạn sẽ tự động được reset về chế độ mặc định.

Nếu tắt cài đặt hiệu ứng hình ảnh Animate controls and elements inside windows, bạn sẽ không bao giờ thấy hình động chấm quay trên restart và shutdown.

Những cài đặt hiệu ứng hình ảnh bên dưới thường được tắt để giúp cải thiện hiệu suất.

 • Animate controls and elements inside windows
 • Animate windows when minimizing and maximizing
 • Animations in the taskbar
 • Fade or slide menus into view
 • Fade or slide ToolTips into view
 • Fade out menu items after clicking
 • Show shadows under windows
 • Slide open combo boxes

1. Thay đổi cài đặt hiệu suất hình ảnh trong cài đặt Advanced System

Bước 1. Thực hiện theo Bước 2 hoặc Bước 3 để mở System Properties.

Bước 2. Nhấn Win+R để mở Run, gõ SystemPropertiesPerformance.exe, click vào OK để mở Performance Options và chuyển đến Bước 7.

Lưu ý: Đây là bước duy nhất trong tùy chọn này người dùng tiêu chuẩn có thể sử dụng.

Bước 3. Mở Control Panel, click vào icon System và đi đến Bước 4.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để thực hiện bước này.

Bước 4. Trong khung bên trái, click vào liên kết Advanced system settings.

Click vào liên kết Advanced system settings

Bước 5. Nếu thấy thông báo của UAC, click vào Yes và đóng cửa sổ System nếu thích.

Bước 6. Trong tab Advanced, click vào nút Settings trong Performance.

Click vào nút Settings

Bước 7. Chọn cài đặt hiệu ứng hình ảnh bạn muốn, điều chỉnh và áp dụng các cài đặt theo ý bạn, sau đó click vào Apply.

 • Let Windows choose what's best for my computer: Windows sẽ tự động bật và tắt hiệu ứng hình ảnh mà nó xác định sẽ chạy tốt dựa trên thông số hệ thống.
 • Adjust for best appearance: Tùy chọn này sẽ bật tất cả hiệu ứng hình ảnh.
 • Adjust for best performance: Tùy chọn này sẽ tắt tất cả các hiệu ứng hình ảnh.
 • Custom: Cho phép người dùng bật và tắt cài đặt hiệu ứng hình ảnh bất kỳ. Nó sẽ được chọn theo mặc định nếu bạn bật và tắt thủ công bất kỳ hiệu ứng hình ảnh nào.

Các cài đặt hiệu ứng hình ảnh

Bước 8. Sau khi hoàn thành, click vào OK.

Bước 9. Nếu thực hiện Bước 3 trên, click vào OK để đóng System Properties.

2. Thay đổi cài đặt hiệu ứng hình ảnh trong Registry Editor

Lưu ý: Tùy chọn này chỉ dành cho những hiệu ứng hình ảnh bên dưới trong Registry Editor.

 • Fade or slide menus into view
 • Fade or slide ToolTips into view
 • Fade out menu items after clicking
 • Show shadows under mouse pointer
 • Show shadows under windows
 • Slide open combo boxes
 • Smooth-scroll list boxes

Bước 1.regdit trong hộp tìm kiếm (Win+S) trên Start hoặc Taskbar và nhấn Enter để mở Registry Editor.

Bước 2. Nếu thấy thông báo UAC, click vào Yes.

Bước 3. Trong Registry Editor, điều hướng đến vị trí sau.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VisualEffects

Tìm đến key VisualEffects

 • 0 cho cài đặt Let Windows choose what's best for my computer.
 • 1 cho cài đặt Adjust for best appearance.
 • 2 cho cài đặt Adjust for best Performance.
 • 3 cho cài đặt Custom.

Gõ giá trị tương ứng

Bước 6. Trong Registry Editor, điều hướng đến vị trí sau.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

Điều hướng đến key Desktop

Bước 7. Trong khung bên phải của Desktop, click đúp vào DWORD UserPreferencesMask để chỉnh sửa nó.

Bước 8. Thực hiện Bước 9, Bước 10, Bước 11 hoặc Bước 12 bên dưới để thực hiện theo cài đặt bạn chọn trong Bước 5.

Bước 9. Chọn cài đặt Let Windows choose what's best for my computer.

Thay đổi giá trị giống như giá trị được bôi đỏ bên dưới, click vào OK và chuyển đến Bước 13.

9E 1E 07 80 12 00 00 00

Chọn cài đặt Let Windows choose what's best for my computer

Bước 10. Chọn cài đặt Adjust for best appearance.

Thay đổi giá trị theo đúng giá trị được bôi đỏ bên dưới, click vào OK và chuyển đến Bước 13.

9E 3E 07 80 12 00 00 00

Chọn cài đặt Adjust for best appearance

Bước 11. Chọn cài đặt Adjust for best Performance

Thay đổi giá trị theo đúng giá trị được bôi đỏ bên dưới, click vào OK và chuyển đến Bước 13.

9E 12 03 80 10 00 00 00

Chọn cài đặt Adjust for best Performance

Bước 12. Chọn cài đặt Custom.

Sử dụng các bộ nhị phân bên dưới, thay đổi các chữ cái trong đó để bật (1) hoặc tắt (0) cho từng hiệu ứng hình ảnh tương ứng.

Lưu ý: Các hiệu ứng hình ảnh bên dưới sẽ yêu cầu nhiều công việc hơn để thay đổi chúng trong Registry Editor.

Chúng ta cần sử dụng 3 bộ giá trị nhị phân bên dưới cho các chữ cái trong hiệu ứng hình ảnh bạn muốn tắt hoặc bật, sau đó chuyển đổi từng bộ nhị phân thành hex cho 3 mục nhập hex trong registry.

Bộ nhị phân (3)

1001ABC0 00D1EF10 00000G11
 • 0= Tắt
 • 1= Bật

Hiệu ứng hình ảnh và các chữ cái được chỉ định của chúng.

 • (A) Smooth-scroll list boxes
 • (B) Slide open combo boxes
 • (C) Fade or slide menus into view
 • (D) Show shadows under mouse pointer
 • (E) Fade or slide ToolTips into view
 • (F) Fade out menu items after clicking
 • (G) Show shadows under windows

Ví dụ: Để tắt tất cả hiệu ứng hình ảnh trên, thay đổi tất cả các chữ cái trong bộ nhị phân thành 0.

10010000 00010010 00000011

Ví dụ: Để chỉ bật hiệu ứng (C) Fade or slide menus into view, thay đổi chữ cái trong bộ nhị phân:

10010010 00010010 00000011

Sử dụng bộ chuyển đổi nhị phân sang hex (theo liên kết bên dưới) để chuyển đổi từng bộ nhị phân riêng biệt thành hex. Nhấn Enter sau khi nhập giá trị nhị phân cho từng bộ để chuyển đổi.

http://easycalculation.com/binary-converter.php

Ví dụ: Để tắt tất cả hiệu ứng hình ảnh, chuyển đổi 3 bộ nhị phân riêng biệt thành hex.

Nhị phân:

10010000 00010010 00000011

Chuyển đổi thành hex:

90 12 3

Ví dụ: Từ ví dụ bên trên chỉ bật nguyên cài đặt C, chuyển đổi 3 bộ nhị phân riêng biệt thành hex.

Nhị phân:

10010010 00010010 00000011

Chuyển đổi thành hex:

92 12 3

Thay đổi 3 giá trị đầu tiên (ví dụ: 90 12 03) được gạch dưới màu đỏ bên dưới với các giá trị hex bạn nhận được ở trên, click vào OK và chuyển đến Bước 13 bên dưới.

Chọn cài đặt Custom

Bước 13. Đóng Registry Editor.

Bước 14. Đăng xuất và đăng nhập hoặc khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 04/09/2019 13:37
4,25 👨 10.217
0 Bình luận
Sắp xếp theo