Cách đổi tên máy ảo Hyper-V bằng PowerShell và Hyper-V Manager

Đôi khi khi bạn tạo một máy ảo Hyper-V, bạn phải đặt cho nó một cái tên và đôi khi việc đặt tên không chính xác hoặc đơn giản bạn không còn muốn sử dụng cái tên đó nữa. Bài viết này sẽ cung cấp ba phương pháp để đổi tên một máy ảo Hyper-V theo ý muốn của bạn.

Đổi tên máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng phím F2

Cách đơn giản nhất và nhanh nhất để đổi tên máy ảo Hyper-V là chỉ cần sử dụng phím chức năng F2 trên bàn phím trong Hyper-V Manager.

Để thực hiện điều này, hãy khởi chạy Hyper-V Manager bằng cách nhập Hyper-V vào trường tìm kiếm của Start và sau đó chọn Hyper-V Manager khi nó xuất hiện như hình dưới đây.

Hyper-V Manager

Khi Hyper-V Manager được mở, chỉ cần nhấp chuột trái vào máy ảo mà bạn muốn đổi tên để chọn. Sau đó nhấn phím F2 trên bàn phím và tên máy ảo sẽ trở thành một trường có thể chỉnh sửa như hình dưới đây.

Chọn máy ảo muốn đổi tên

Bây giờ gõ tên mới mà bạn muốn sử dụng cho máy ảo và khi hoàn tất, nhấn Enter trên bàn phím. Máy ảo bây giờ sẽ sử dụng tên mới.

Tên mới đã được thay thế

Đổi tên một máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Hyper-V Manager Context Menu

Để đổi tên một máy ảo Hyper-V bằng Hyper-V Manager, hãy làm theo các bước sau:

1. Khởi chạy Hyper-V Manager bằng cách gõ Hyper-V vào trường tìm kiếm của Start và sau đó chọn Hyper-V Manager khi nó xuất hiện như hình bên dưới.

Khởi chạy Hyper-V Manager

2. Khi trình quản lý Hyper-V mở ra, hãy tìm máy ảo mà bạn muốn đổi tên và nhấp chuột phải vào nó để trình đơn ngữ cảnh của máy ảo đó xuất hiện. Như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, có một tùy chọn có tên Rename.... Nếu đây là máy ảo bạn muốn đổi tên, hãy nhấp vào Rename.

Chọn máy ảo muôn đổi tên

3. Tên máy ảo bây giờ sẽ trở thành một trường bạn có thể chỉnh sửa. Chỉ cần xóa tên hiện tại và nhập tên mới mà bạn muốn sử dụng.

Nhập tên mới

4. Khi hoàn tất, nhấn Enter và máy ảo sẽ sử dụng tên mới

Nhần Enter để kết thúc việc đổi tên

Bây giờ bạn có thể đóng Hyper-V Manager.

Đổi tên máy ảo Hyper-V bằng cách sử dụng Powershell

Đối với những người muốn đổi tên máy ảo Hyper-V thông qua dòng lệnh hoặc thông qua tập lệnh, bạn có thể sử dụng lệnh PowerShell Rename-VM để đổi tên máy ảo. Để đổi tên máy ảo bằng PowerShell, bạn hãy làm theo các bước sau:

1. Bắt đầu PowerShell với quyền quản trị bằng cách nhấp vào nút Start và sau đó chọn Windows PowerShell (Admin) như hình dưới đây.

2. Khi PowerShell mở ra, bạn có thể lấy danh sách các máy ảo cài đặt bằng cách gõ Get-VM và nhấn phím Enter trên bàn phím. Lệnh Get-VM sẽ đưa ra một máy ảo và tên của chúng.

Mở PowerShell

3. Để đổi tên một máy ảo, bạn cần sử dụng lệnh Rename-VM. Lệnh này lấy hai đối số, tên của máy ảo để đổi tên và sau đó là tên mới mà bạn muốn đổi. Điều quan trọng cần lưu ý là khi sử dụng tên có chứa khoảng trống, bạn cần đặt dấu ngoặc kép xung quanh tên. Ví dụ, chúng ta sẽ đổi tên máy ảo Ubuntu thành Ubuntu Renamed. Để thực hiện điều này, chúng ta nhập lệnh sau và nhấn Enter trên bàn phím:

Rename-VM Ubuntu "Ubuntu Renamed" 

Sử dụng lệnh REname-VM

4. Khi PowerShell đổi tên một máy ảo, nó sẽ không hiển thị bất kỳ kết quả nào. Để xem VM đã được đổi tên chưa, bạn có thể đưa ra lệnh Get-VM.

Đưa ra lệnh Get-VM để xem kết quả

5. Như bạn thấy máy ảo đã được đổi tên từ Ubuntu thành Ubuntu Renamed. Bây giờ bạn có thể gõ Exit và nhấn Enter để thoát PowerShell.

Xem thêm:

Thứ Tư, 30/05/2018 10:40
31 👨 141