Bảng xếp hạng 100 Password tệ nhất trong năm 2018

Dưới đây là danh sách top 100 mật khẩu tệ nhất năm 2018 do trang SplashData công bố dựa trên những dữ liệu mà họ tổng hợp từ hơn 5 triệu mật khẩu đã rò rỉ trong năm qua.

Cũng như các năm trước, những password nằm ở các vị trí đầu trong danh sách vẫn là “123456” và “password”.

SlashData cũng khuyến cáo người dùng nên tuân thủ các đặt mật khẩu an toàn để phòng tránh những rủi ro có thể xảy ra:

  • Mật khẩu gồm 12 ký tự hoặc hơn.
  • Kết hợp nhiều loại ký tự: chữ viết hoa, viết thường, số, ký tự đặc biệt.
  • Không dùng chung mật khẩu cho các dịch vụ khác nhau.

Mật khẩu đơn giản nhất

Cùng xem danh sách 100 mật khẩu tệ nhất năm 2018.

100: biteme

99: 1992

98: london

97: soccer

96: william

95: querty

94: liverpool

93: pussy

92: admin123

91: whatever

90: dallas

89: hockey

88: test

87: zaq1zaq1

86: 1q2w3e

85: aaaaaa

84: killer

83: bandit

82: ashley

81: cookie

80: merlin

79: trustno1

78: 1991

77: ranger

76: chelsea

75: banana

74: jennifer

73: 1990

72: amanda

71: 1989

70: hunter

69: nicole

68: hello

67: maverick

66: blahblah

65: mercedes

64: corvette

63: computer

62: cheese

61: ferrari

60: starwars

59: 1qaz2wsx

58: andrea

57: lakers

56: andrew

55: 12341234

54: matthew

53: robert

52: 1234

51: sophie

50: pepper

49: joshua

48: tigger

47: 55555

46: jordan

45: solo

44: abcdef

43: letmein

42: ginger

41: jessica

40: 222222

39: harley

38: george

37: summer

36: thomas

35: hannah

34: daniel

33: buster

32: baseball

31: passw0rd

30: shadow

29: freedom

28: bailey

27: 121212

26: zxcvbnm

25: qwerty123

24: password1

23: donald

22: aa123456

21: charlie

20: !@#$%^&*

19: 654321

18: monkey

17: 123123

16: football

15: abc123

14: 666666

13: welcome

12: admin

11: princess

10: iloveyou

9: qwerty

8: sunshine

7: 1234567

6: 111111

5: 12345

4: 12345678

3: 123456789

2: password

1: 123456

Bảng xếp hạng 100 Password tệ nhất trong năm 2017

Danh sách 100 mật khẩu tệ nhất trong năm nay

Những Password tệ nhất năm 2017

Xem thêm:

Thứ Sáu, 14/12/2018 14:30
43 👨 709