Bảng xếp hạng card màn hình mạnh nhất hiện nay

Bài viết hôm nay sẽ tiến hành xếp hạng tất cả các card đồ họa thế hệ trước và hiện tại theo hiệu suất, bao gồm tất cả các card đồ họa tốt nhất, theo nguồn dữ liệu từ trang Tom's Hardware. Quá trình kiểm tra GPU đã được cải tiến và cập nhật tất cả các điểm benchmark cho năm 2022 cho GPU AMD RDNA 2 và Nvidia Ampere thế hệ hiện tại, dòng Turing và RDNA, cũng như nhiều thế hệ khác.

Các bảng sau đây chỉ sắp xếp mọi thứ theo điểm benchmark chơi game GPU dựa trên hiệu suất, không bao gồm giá cả, mức tiêu thụ điện năng của card đồ họa, hiệu suất tổng thể và các tính năng khác.

Xếp hạng benchmark GPU 2022

Xếp hạng benchmark GPU

Card đồ họa1080p Ultra1080p Medium1440p Ultra4K UltraThông số
GeForce RTX 3090 Ti100.0% (132.4fps)100.0% (180.1fps)100.0% (113.9fps)100.0% (75.7fps)GA102, 10752 shader, 1860MHz, 24GB [email protected], 1008GB/s, 450W
Radeon RX 6900 XT98.6% (130.6fps)103.4% (186.2fps)94.0% (107.0fps)83.1% (62.9fps)Navi 21, 5120 shader, 2250MHz, 16GB [email protected], 512GB/s, 300W
GeForce RTX 309095.6% (126.6fps)98.9% (178.1fps)93.6% (106.5fps)90.9% (68.8fps)GA102, 10496 shader, 1695MHz, 24GB [email protected], 936GB/s, 350W
GeForce RTX 3080 12GB94.0% (124.5fps)99.0% (178.2fps)91.3% (104.0fps)87.6% (66.3fps)GA102, 8960 shader, 1845MHz, 12GB [email protected], 912GB/s, 400W
Radeon RX 6800 XT94.0% (124.5fps)100.3% (180.7fps)88.9% (101.2fps)77.3% (58.5fps)Navi 21, 4608 shader, 2250MHz, 16GB [email protected], 512GB/s, 300W
GeForce RTX 3080 Ti93.2% (123.4fps)97.1% (174.9fps)90.8% (103.4fps)87.8% (66.5fps)GA102, 10240 shader, 1665MHz, 12GB [email protected], 912GB/s, 350W
GeForce RTX 308087.8% (116.3fps)96.3% (173.4fps)83.9% (95.5fps)80.1% (60.6fps)GA102, 8704 shader, 1710MHz, 10GB [email protected], 760GB/s, 320W
Radeon RX 680084.3% (111.7fps)96.8% (174.3fps)76.9% (87.5fps)66.7% (50.5fps)Navi 21, 3840 shader, 2105MHz, 16GB [email protected], 512GB/s, 250W
GeForce RTX 3070 Ti78.6% (104.1fps)90.2% (162.4fps)72.5% (82.6fps)61.9% (46.8fps)GA104, 6144 shader, 1770MHz, 8GB [email protected], 608GB/s, 290W
Titan RTX75.6% (100.1fps)87.9% (158.2fps)70.7% (80.5fps)63.8% (48.3fps)TU102, 4608 shader, 1770MHz, 24GB [email protected], 672GB/s, 280W
GeForce RTX 307075.3% (99.8fps)87.5% (157.7fps)68.0% (77.5fps)57.0% (43.2fps)GA104, 5888 shader, 1725MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 220W
Radeon RX 6700 XT72.5% (96.0fps)88.7% (159.8fps)61.9% (70.4fps)50.9% (38.5fps)Navi 22, 2560 shader, 2581MHz, 12GB [email protected], 384GB/s, 230W
GeForce RTX 2080 Ti72.5% (96.0fps)84.2% (151.6fps)66.1% (75.3fps)58.9% (44.6fps)TU102, 4352 shader, 1545MHz, 11GB [email protected], 616GB/s, 250W
GeForce RTX 3060 Ti69.1% (91.5fps)83.1% (149.7fps)61.2% (69.7fps)GA104, 4864 shader, 1665MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 200W
GeForce RTX 2080 Super64.1% (84.9fps)76.5% (137.8fps)57.0% (64.9fps)45.6% (34.5fps)TU104, 3072 shader, 1815MHz, 8GB [email protected], 496GB/s, 250W
GeForce RTX 208062.1% (82.2fps)73.9% (133.1fps)54.8% (62.4fps)TU104, 2944 shader, 1710MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 215W
Radeon RX 6600 XT59.1% (78.2fps)76.0% (136.8fps)48.2% (54.9fps)Navi 23, 2048 shader, 2589MHz, 8GB [email protected], 256GB/s, 160W
GeForce RTX 2070 Super57.7% (76.4fps)68.9% (124.1fps)50.4% (57.4fps)TU104, 2560 shader, 1770MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 215W
Radeon RX 5700 XT55.7% (73.7fps)69.9% (125.8fps)46.8% (53.3fps)38.6% (29.3fps)Navi 10, 2560 shader, 1905MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 225W
GeForce RTX 306053.0% (70.2fps)66.0% (118.8fps)46.2% (52.6fps)GA106, 3584 shader, 1777MHz, 12GB [email protected], 360GB/s, 170W
Radeon VII52.6% (69.7fps)63.3% (114.0fps)46.5% (53.0fps)41.5% (31.4fps)Vega 20, 3840 shader, 1750MHz, 16GB [email protected], 1024GB/s, 300W
GeForce RTX 207051.3% (67.9fps)61.5% (110.7fps)44.8% (51.0fps)TU106, 2304 shader, 1620MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 175W
Radeon RX 660050.4% (66.7fps)65.4% (117.8fps)40.5% (46.1fps)Navi 23, 1792 shader, 2491MHz, 8GB [email protected], 224GB/s, 132W
GeForce GTX 1080 Ti50.3% (66.5fps)61.4% (110.6fps)44.1% (50.3fps)39.0% (29.5fps)GP102, 3584 shader, 1582MHz, 11GB [email protected], 484GB/s, 250W
GeForce RTX 2060 Super49.1% (65.1fps)58.8% (105.9fps)42.4% (48.2fps)TU106, 2176 shader, 1650MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 175W
Radeon RX 570049.0% (64.8fps)61.8% (111.3fps)41.4% (47.2fps)Navi 10, 2304 shader, 1725MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 180W
Radeon RX 5600 XT43.9% (58.1fps)55.8% (100.6fps)36.9% (42.0fps)Navi 10, 2304 shader, 1750MHz, 8GB [email protected], 336GB/s, 160W
Radeon RX Vega 6442.9% (56.8fps)52.4% (94.3fps)36.5% (41.6fps)31.0% (23.5fps)Vega 10, 4096 shader, 1546MHz, 8GB [email protected], 484GB/s, 295W
GeForce RTX 206041.7% (55.2fps)53.8% (96.8fps)34.0% (38.7fps)TU106, 1920 shader, 1680MHz, 6GB [email protected], 336GB/s, 160W
GeForce GTX 108040.1% (53.1fps)50.0% (90.0fps)34.6% (39.4fps)GP104, 2560 shader, 1733MHz, 8GB [email protected], 320GB/s, 180W
GeForce RTX 305038.8% (51.4fps)49.6% (89.4fps)33.0% (37.6fps)GA106, 2560 shader, 1777MHz, 8GB [email protected], 224GB/s, 130W
GeForce GTX 1070 Ti38.6% (51.1fps)47.6% (85.8fps)33.3% (37.9fps)GP104, 2432 shader, 1683MHz, 8GB [email protected], 256GB/s, 180W
Radeon RX Vega 5638.2% (50.6fps)46.9% (84.4fps)32.5% (37.0fps)Vega 10, 3584 shader, 1471MHz, 8GB [email protected], 410GB/s, 210W
GeForce GTX 107033.8% (44.8fps)35.5% (64.0fps)34.1% (38.8fps)GP104, 1920 shader, 1683MHz, 8GB [email protected], 256GB/s, 150W
GeForce GTX 1660 Super33.6% (44.4fps)46.0% (82.8fps)27.6% (31.5fps)TU116, 1408 shader, 1785MHz, 6GB [email protected], 336GB/s, 125W
GeForce GTX 1660 Ti33.1% (43.9fps)45.4% (81.9fps)27.7% (31.6fps)TU116, 1536 shader, 1770MHz, 6GB [email protected], 288GB/s, 120W
GeForce GTX 166030.1% (39.9fps)41.7% (75.1fps)25.0% (28.5fps)TU116, 1408 shader, 1785MHz, 6GB [email protected], 192GB/s, 120W
Radeon RX 5500 XT 8GB30.1% (39.8fps)40.3% (72.6fps)25.0% (28.5fps)Navi 14, 1408 shader, 1845MHz, 8GB [email protected], 224GB/s, 130W
Radeon RX 59029.7% (39.4fps)38.1% (68.6fps)25.5% (29.1fps)Polaris 30, 2304 shader, 1545MHz, 8GB [email protected], 256GB/s, 225W
GeForce GTX 980 Ti27.1% (35.9fps)34.7% (62.6fps)23.4% (26.7fps)GM200, 2816 shader, 1075MHz, 6GB [email protected], 336GB/s, 250W
Radeon R9 Fury X26.7% (35.4fps)35.8% (64.4fps)Fiji, 4096 shader, 1050MHz, 4GB [email protected], 512GB/s, 275W
Radeon RX 580 8GB26.7% (35.3fps)34.3% (61.7fps)22.8% (26.0fps)Polaris 20, 2304 shader, 1340MHz, 8GB [email protected], 256GB/s, 185W
Radeon RX 5500 XT 4GB25.3% (33.5fps)37.2% (66.9fps)Navi 14, 1408 shader, 1845MHz, 4GB [email protected], 224GB/s, 130W
GeForce GTX 1650 Super25.1% (33.2fps)37.7% (67.9fps)20.2% (23.0fps)TU116, 1280 shader, 1725MHz, 4GB [email protected], 192GB/s, 100W
GeForce GTX 1060 6GB24.3% (32.2fps)32.2% (58.0fps)20.2% (23.0fps)GP106, 1280 shader, 1708MHz, 6GB [email protected], 192GB/s, 120W
Radeon RX 6500 XT23.0% (30.4fps)36.3% (65.4fps)15.8% (18.0fps)Navi 24, 1024 shader, 2815MHz, 4GB [email protected], 144GB/s, 107W
Radeon R9 39022.5% (29.8fps)28.4% (51.2fps)Grenada, 2560 shader, 1000MHz, 8GB [email protected], 384GB/s, 275W
GeForce GTX 98021.8% (28.9fps)29.8% (53.7fps)GM204, 2048 shader, 1216MHz, 4GB [email protected], 256GB/s, 165W
Radeon RX 570 4GB21.4% (28.3fps)29.8% (53.6fps)17.5% (20.0fps)Polaris 20, 2048 shader, 1244MHz, 4GB [email protected], 224GB/s, 150W
GeForce GTX 1060 3GB *21.0% (27.8fps)29.2% (52.6fps)GP106, 1152 shader, 1708MHz, 3GB [email protected], 192GB/s, 120W
GeForce GTX 165020.1% (26.6fps)28.4% (51.1fps)TU117, 896 shader, 1665MHz, 4GB [email protected], 128GB/s, 75W
GeForce GTX 97020.0% (26.5fps)27.3% (49.1fps)GM204, 1664 shader, 1178MHz, 4GB [email protected], 256GB/s, 145W
GeForce GTX 780 *16.6% (22.0fps)21.4% (38.5fps)GK110, 2304 shader, 900MHz, 3GB [email protected], 288GB/s, 230W
GeForce GTX 1050 Ti15.0% (19.8fps)21.1% (38.0fps)GP107, 768 shader, 1392MHz, 4GB [email protected], 112GB/s, 75W
GeForce GTX 1050 *11.2% (14.8fps)16.5% (29.8fps)GP107, 640 shader, 1455MHz, 2GB [email protected], 112GB/s, 75W
Radeon RX 560 4GB11.2% (14.8fps)17.7% (31.8fps)Baffin, 1024 shader, 1275MHz, 4GB [email protected], 112GB/s, 60-80W
Radeon RX 550 4GBKhông được thử nghiệm10.9% (19.6fps)Lexa, 640 shader, 1183MHz, 4GB [email protected], 112GB/s, 50W

Xếp hạng benchmark GPU về hiệu suất Ray Tracing 2022

Xếp hạng benchmark GPU Race Tracing

Card đồ họa1080p Medium1080p Ultra1440p Ultra4K UltraThông số
GeForce RTX 3090 Ti100.0% (118.2fps)100.0% (84.4fps)100.0% (57.2fps)100.0% (29.1fps)GA102, 10752 shader, 1860MHz, 24GB [email protected], 1008GB/s, 450W
GeForce RTX 309091.7% (108.4fps)89.7% (75.7fps)88.7% (50.8fps)87.2% (25.4fps)GA102, 10496 shader, 1695MHz, 24GB [email protected], 936GB/s, 350W
GeForce RTX 3080 Ti89.3% (105.6fps)87.6% (73.9fps)86.0% (49.2fps)84.6% (24.7fps)GA102, 10240 shader, 1665MHz, 12GB [email protected], 912GB/s, 350W
GeForce RTX 3080 12GB88.5% (104.7fps)85.8% (72.4fps)83.7% (47.9fps)81.4% (23.7fps)GA102, 8960 shader, 1845MHz, 12GB [email protected], 912GB/s, 400W
GeForce RTX 308081.5% (96.3fps)78.5% (66.3fps)76.3% (43.7fps)72.2% (21.0fps)GA102, 8704 shader, 1710MHz, 10GB [email protected], 760GB/s, 320W
GeForce RTX 3070 Ti66.3% (78.4fps)63.0% (53.1fps)59.2% (33.9fps)GA104, 6144 shader, 1770MHz, 8GB [email protected], 608GB/s, 290W
Radeon RX 6900 XT63.0% (74.5fps)59.0% (49.8fps)55.2% (31.6fps)51.7% (15.1fps)Navi 21, 5120 shader, 2250MHz, 16GB [email protected], 512GB/s, 300W
Titan RTX62.5% (73.9fps)58.2% (49.1fps)55.4% (31.7fps)52.5% (15.3fps)TU102, 4608 shader, 1770MHz, 24GB [email protected], 672GB/s, 280W
GeForce RTX 307062.1% (73.4fps)58.7% (49.6fps)54.9% (31.4fps)GA104, 5888 shader, 1725MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 220W
GeForce RTX 2080 Ti59.2% (70.0fps)55.1% (46.5fps)52.0% (29.7fps)TU102, 4352 shader, 1545MHz, 11GB [email protected], 616GB/s, 250W
Radeon RX 6800 XT59.0% (69.7fps)54.6% (46.1fps)51.3% (29.4fps)48.2% (14.0fps)Navi 21, 4608 shader, 2250MHz, 16GB [email protected], 512GB/s, 300W
GeForce RTX 3060 Ti55.2% (65.3fps)51.3% (43.3fps)47.8% (27.4fps)GA104, 4864 shader, 1665MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 200W
Radeon RX 680050.4% (59.6fps)46.6% (39.3fps)43.6% (24.9fps)Navi 21, 3840 shader, 2105MHz, 16GB [email protected], 512GB/s, 250W
GeForce RTX 2080 Super49.6% (58.6fps)45.0% (37.9fps)41.6% (23.8fps)TU104, 3072 shader, 1815MHz, 8GB [email protected], 496GB/s, 250W
GeForce RTX 208047.5% (56.2fps)42.5% (35.9fps)39.1% (22.4fps)TU104, 2944 shader, 1710MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 215W
GeForce RTX 2070 Super43.6% (51.5fps)39.2% (33.1fps)35.5% (20.3fps)TU104, 2560 shader, 1770MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 215W
GeForce RTX 306041.2% (48.7fps)38.3% (32.3fps)35.1% (20.1fps)GA106, 3584 shader, 1777MHz, 12GB [email protected], 360GB/s, 170W
Radeon RX 6700 XT38.8% (45.9fps)36.1% (30.5fps)32.6% (18.7fps)Navi 22, 2560 shader, 2581MHz, 12GB [email protected], 384GB/s, 230W
GeForce RTX 207038.5% (45.5fps)34.9% (29.4fps)31.6% (18.1fps)TU106, 2304 shader, 1620MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 175W
GeForce RTX 2060 Super36.9% (43.6fps)33.0% (27.9fps)29.9% (17.1fps)TU106, 2176 shader, 1650MHz, 8GB [email protected], 448GB/s, 175W
GeForce RTX 206031.8% (37.6fps)26.7% (22.5fps)TU106, 1920 shader, 1680MHz, 6GB [email protected], 336GB/s, 160W
Radeon RX 6600 XT30.8% (36.4fps)28.0% (23.6fps)Navi 23, 2048 shader, 2589MHz, 8GB [email protected], 256GB/s, 160W
GeForce RTX 305029.4% (34.8fps)27.0% (22.8fps)GA106, 2560 shader, 1777MHz, 8GB [email protected], 224GB/s, 130W
Radeon RX 660025.8% (30.5fps)23.3% (19.6fps)Navi 23, 1792 shader, 2491MHz, 8GB [email protected], 224GB/s, 132W
Radeon RX 6500 XT7.9% (9.4fps)Navi 24, 1024 shader, 2815MHz, 4GB [email protected], 144GB/s, 107W

Cấu hình PC mới nhất năm 2022 sử dụng nền tảng và CPU Alder Lake. Đây là thông tin chi tiết về PC được thử nghiệm.

  • Intel Core i9-12900K
  • MSI Pro Z690-A WiFi DDR4
  • Corsair 2x16GB DDR4-3600 CL16
  • Crucial P5 Plus 2TB
  • Cooler Master MWE 1250 V2 Gold
  • Cooler Master PL360 Flux
  • Cooler Master HAF500
  • Windows 11 Pro 64-bit

Xem thêm:

Thứ Hai, 16/05/2022 08:43
3,911 👨 18.863
0 Bình luận
Sắp xếp theo