Tuyển tập những bài trắc nghiệm về khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình, công nghệ thông tin hay.

  • Trắc nghiệm thuật ngữ công nghệ - Phần 16 Trắc nghiệm thuật ngữ công nghệ - Phần 16
    Trong phần cuối của sê-ri "Trắc nghiệm thuật ngữ công nghệ" trên Quantrimang.com, bạn đọc sẽ tiếp tục tìm hiểu các kiến thức liên quan đến lập trình, thiết bị mạng và các sản phẩm phần mềm đến từ những tập đoàn lớn như Apple hay Microsoft, v.v...
  • Trắc nghiệm thuật ngữ công nghệ - Phần 15 Trắc nghiệm thuật ngữ công nghệ - Phần 15
    Trong phần tiếp theo của sê-ri "Trắc nghiệm thuật ngữ công nghệ" do Quantrimang.com thực hiện, bạn đọc sẽ tiếp tục tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến truy vấn tìm kiếm, CPU, RAM, hệ điều hành OS X hay machine learming, v.v...