Người phụ nữ này tìm ra cách điều khiển tinh trùng bằng não bộ, tạo ra các tác phẩm nghệ thuật

Ani Liu, một nghệ sĩ nghiên cứu nhiều ngành, đã kết hợp khoa học và kĩ thuật để cho ra một tác phẩm mang tên "Mind-Controlled Spermatozoa - Điều khiển tinh trùng bằng suy nghĩ".

Điều khiển tinh trùng bằng suy nghĩ

Ani Liu đã sử dụng một máy điện não đồ EEG, một giao diện não bộ và máy tính để đo đạc những biến chuyển của điện tạo ra bởi suy nghĩ của con người, để điều khiển khiến những con tinh trùng bơi trên một đồ thị có 2 trục XY.

Mô tả quá trình điều khiển tinh trùng bằng suy nghĩ Ani Liu

Qua một quá trình cho phép hoạt động của một cơ thể sống đơn bào và các tế bào khác có thể bị chi phối bởi một trường điện có tên là galvanotaxis (tạm dịch là trục hướng điện với galvanotropism là tính hướng điện, axis là trục), những con tinh trùng dưới sự điều khiển của cô đã bơi về hướng điện cực dương trên một mạch điện đặt dưới kính hiển vi. Cô Liu đã lấy tinh trùng từ chồng mình để thực hiện tác phẩm này.

Ani Liu khiến các con tinh trùng bơi đổi hướng trái phải theo chính suy nghĩ

Những suy nghĩ tạo ra những dòng điện nhỏ. Cô Liu đã điều khiển dòng điện chạy giữa hai cực khiến các con tinh trùng bơi đổi hướng trái phải theo chính suy nghĩ của cô. Một máy quay đặt trong phòng đã lưu lại toàn bộ quá trình này khi được phóng lên và chiếu trong một phóng lớn.

Thứ Tư, 17/05/2017 17:27
12 👨 1.012
0 Bình luận
Sắp xếp theo