MCSE: Hướng dẫn cài đặt Microsoft Exchange 2000 Server

Microsoft Exchane Server là một hệ thống Mail Server chạy trên máy chủ Windows Server. Trong hầu hết các doanh nghiệp Exchange Server tỏ ra khá chuyên nghiệp và là một trong những phần mềm máy chủ Email tuyệt vời. Để cài đặt Exchange Server bạn cần phải có cài hệ điều hành Windows Server, Domain Cotroller, Active Directory, DNS,...chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cài đặt đơn giản bằng hình ảnh minh họa

Yêu cầu khi cài Microsoft Exchange 2000

  1. Phải có Domain Controller.
  2. Active Directory.
  3. DNS server. Nếu chỉ có một server thì lúc Promo lên DC bắt buộc phải cài DNS
  4. Chương trình Microsoft Exchange, bất kì version nào, trong bài này chỉ đề cập đến Microsoft Exchange 2000
  5. Microsoft Exchange Server services pack 3
  6. Cai giao thức NNTP (Protocol).

Bài viết có nhiều hình ảnh bằng hình kích thước lớn do đó chúng tôi đã tạo riêng một file

Mời bạn tiếp tục xem bài viết: Cài đặt Microsoft Exchange 2000 Server

Thứ Sáu, 27/02/2004 04:30
31 👨 2.906
0 Bình luận
Sắp xếp theo