• Cách tự động cập nhật driver trên Windows bằng SnailDriver Cách tự động cập nhật driver trên Windows bằng SnailDriver
    Sẽ không cần phải dành thời gian kiểm tra từng driver và phiên bản của chúng để cập nhật, phần mềm SnailDriver sẽ giúp bạn đảm nhận công việc đó với khả năng tự động dò tìm và cập nhật phiên bản driver mới nhất cho hệ thống.
  • Các cách kích hoạt Touchpad khi không có chuột Các cách kích hoạt Touchpad khi không có chuột
    Touchpad trên máy tính ít được sử dụng vì mọi người sẽ thường sử dụng chuột hơn. Tuy nhiên trong trường hợp chúng ta muốn kích hoạt Touchpad mà không có chuột thì làm như thế nào?