Google, Microsoft, Mozilla và Apple hợp tác để chuẩn hóa các tiện ích mở rộng của trình duyệt

Google, Microsoft, Apple và Mozilla hợp tác và ra mắt Nhóm cộng đồng WebExtensions (WECG) để chuẩn hóa các tiện ích mở rộng trình duyệt nhằm nâng cao cả bảo mật và hiệu suất.

"Với nhiều trình duyệt áp dụng một mô hình tương thích rộng rãi cho các tiện ích mở rộng trong vài năm qua, WECG rất hào hứng để khám phá cách các nhà cung cấp trình duyệt và các bên quan tâm khác có thể làm việc cùng nhau để phát triển một nền tảng tiện ích mở rộng trình duyệt chung", các nhà cung cấp trình duyệt cho biết .

Bốn ông lớn công nghệ muốn phát triển các tiêu chuẩn web dành cho các tiện tích mở rộng, tiêu chuẩn của trình duyệt dựa trên các nguyên tắc thiết kế HTML và W3C TAG.

Các nguyên tắc này sẽ không giới hạn "khả năng tương thích, hiệu suất, bảo mật, quyền riêng tư, tính di động, khả năng bảo trì và hành vi được xác định rõ".

Các tiêu chuẩn tiện ích mở rộng trình duyệt trong tương lai sẽ sử dụng nền tảng được xây dựng dựa trên các mô hình tiện ích mở rộng hiện có và các API được hỗ trợ bởi Chrome, Microsoft Edge, Firefox và Safari.

“Chúng tôi mong muốn xác định điểm chung, đưa các trình duyệt trở nên liên kết chặt chẽ hơn và lập biểu đồ cho quá trình phát triển trong tương lai”, các thành viên WECG chia sẻ.

Google, Microsoft, Apple và Mozilla hợp tác

Nhóm nỗ lực làm việc dựa trên tầm nhìn chung và hướng tới tiêu chuẩn hóa trong tương lai, tập trung vào:

  • Việc tạo tiện ích mở rộng dễ dàng hơn cho các nhà phát triển bằng cách chỉ định một mô hình nhất quán và cốt lỗi chung của chức năng, APIS và quyền.
  • Phác thảo một kiến ​​trúc nâng cao hiệu suất và thậm chí còn an toàn hơn và chống lạm dụng.

Tuy nhiên, theo điều lệ của nhóm, các nỗ lực của WECG sẽ không tập trung vào việc cụ thể hóa, tiêu chuẩn hóa vì những mục tiêu này nằm ngoài phạm vi.

Thay vào đó, mọi nhà cung cấp trình duyệt sẽ tiếp tục vận hành các cửa hàng tiện ích mở rộng hoàn toàn độc lập, với các chính sách kỹ thuật, đánh giá và biên tập riêng biệt.

"Apple, Google, Microsoft và Mozilla đang thành lập nhóm cộng đồng này và chúng tôi hoan nghênh các nhà sản xuất trình duyệt, nhà phát triển tiện ích mở rộng và các bên quan tâm khác tham gia nỗ lực này", thành viên WECG nói thêm.

Thứ Hai, 07/06/2021 10:20
51 👨 231
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Chuyện công nghệ