Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Photoshop P6

Trong bài viết này, hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu về phần mềm Photoshop qua những câu hỏi trắc nghiệm vô cùng thú vị dưới đây. Nào, bắt đầu thôi!!

Xem thêm:

 • Câu 1: Công cụ Healing Brush Tool có thao tác thực hiện tương tự công cụ
  • Clone Stamp Tool
  • Brush Tool
  • Eraser Tool
  • History Brush Tool
 • Câu 2: Lệnh Variations cho phép
  • Tự động điều chỉnh cườn độ tương phản trong hình ảnh
  • Hiệu chỉnh đồng bộ các mức sáng, tối, trung bình
  • Chuyển đổi toàn bộ màu sắc của hình ảnh sang trắng đen
  • Cho phép điều chỉnh độ cân bằng màu, độ tương phản, độ bão hòa màu cho hình ảnh
 • Câu 3: Phát biểu nào sau đây là sai
  • Lệnh Select All (Ctrl +A): tạo vùng chọn bao kín toàn bộ hình ảnh
  • Lệnh Delete (Ctrl +D): hủy vùng chọn
  • Lệnh Inverse (Ctrl + Shift + I): Nghịch đảo vùng chọn
  • Lệnh Ctrl + Shift + D: Làm mờ biên vùng chọn
 • Câu 4: Ở lệnh Levels, phát biểu nào sau đây đúng?
  • Nút tam giác màu đen đại diện cho tông màu tối 
  • Nút tam giác màu trắng đại diện cho tông màu sáng
  • Nếu di chuyển nút tam giác về phía bên phải thì sẽ làm hình ảnh tối hơn 
  • Tất cả đều đúng 
 • Câu 5: Lệnh Inverse trong menu Image\Adjustment dùng để
  • Đảo ngược vùng chọn
  • Đảo ngược màu (tạo âm bản của bức ảnh)
  • Đảo ngược màu và vùng chọn
  • Không có đáp án nào đúng
 • Câu 6: Di chuyển vùng chọn trong khi chưa kết thúc chọn
  • Nhấn Space trong khi di chuột sang vị trí mới
  • Nhấn BackSpace trong khi di chuột
  • Nhấn Shift trong khi di chuột
  • Cả 3 đáp án trên đều sai
 • Câu 7: Lệnh Filter\Noise\AddNoise dùng
  • Tạo hiệu ứng sóng nước
  • Tạo hiệu ứng nhiễu
  • Tạo hiệu ứng nhòe
  • Tất cả đều sai
 • Câu 8: Trường hợp nào sau đây không đúng để phát sinh 1 Layer
  • Copy một vùng chọn bằng lệnh Edit\ Copy (Ctrl +C) rồi dùng lệnh Edit\ paste (Ctrl +V)
  • Sử dụng công cụ Shape layer để vẽ đối tượng
  • Dùng công cụ Brush để vẽ 1 hình bất kỳ
  • Dùng công cụ Type (T) để nhập văn bản lên 1 hình ảnh
 • Câu 9: Muốn tạo một file ảnh từ một phần của bức ảnh ta dùng công cụ nào sau đây
  • Crop (C)
  • Slice (K)
  • Move (M)
  • Không có đáp án nào đúng
 • Câu 10: Muốn phóng to nét vẽ của công cụ Brush ta nhấn
  • Phím [
  • Phím ]
  • Phím Ctrl + cuộn chuột
  • Nhấn Alt + cuộn chuột
Bạn cần cố gắng hơn 
Kỹ thuật Photoshop của bạn cũng khá đấy 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 03/11/2018 08:37
4,52 👨 4.569
0 Bình luận
Sắp xếp theo