Bộ câu hỏi trắc nghiệm về Photoshop P3

Bạn yêu thích Photoshop và muốn tìm hiểu nhiều hơn về phần mềm này, vậy hãy thử test kiến thức ngay với bài trắc nghiệm dưới đây của chúng tôi. Chắc chắn bạn sẽ được cung cấp rất nhiều kiến thức bổ ích sau khi làm xong bài trắc nghiệm này.

Xem thêm:

 • Câu 1. Bộ lọc vừa thực hiện có phím tắt là:
  • CTRL + D
  • CTRL+E
  • CTRL+F
  • CTRL+G
 • Câu 2.  Cảnh báo màu đang chọn không in được có nghĩa là:
  • Màu đang chọn khi in ra máy in thành màu trắng
  • Màu đang chọn khi in ra máy in thành màu đen
  • Màu đang chọn khi in ra máy in bị lệch màu
  • Không rõ 
 • Câu 3. Chế độ Bitmap có:
  • 1 kênh
  • 2 kênh
  • 3 kênh
  • 4 kênh
 • Câu 4. Chế độ Doutone có mấy kênh:
  • 1 kênh 
  • 2 kênh 
  • 3 kênh 
  • 4 kênh 
 • Câu 5. Chế độ Index có mấy kênh:
  • 1 kênh

  • 2 kênh

  • 3 kênh

  • 4 kênh

 • Câu 6. Chế độ màu CMYK có mấy kênh:
  • 3 kênh 
  • 4 kênh 
  • 5 kênh 
 • Câu 7. Chế độ màu GrayScale có:
  • 1 kênh 
  • 3 kênh 
  • 5 kênh 
 • Câu 8. Chế độ màu Lab có:
  • 3 kênh 
  • 4 kênh 
  • 5 kênh 
 • Câu 9. Chế độ màu Multi channel có kênh tổ hợp:
  • Có 
  • Không
 • Câu 10. Chế độ màu RGB có:
  • 3 kênh 
  • 4 kênh 
  • 5 kênh 
Bạn cần cố gắng hơn 
Kết quả này cũng không tồi 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Bảy, 20/10/2018 08:45
3,52 👨 3.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo