Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P6

Bài trắc nghiệm về công nghệ phần mềm sau đây của Quản trị mạng sẽ cung cấp cho bạn các kiến thức về phần mềm bao gồm khái niệm, các mô hình phát triển, các hoạt động, kỹ thuật và phương pháp đồng thời nắm được các áp dụng công nghệ phần mềm trong phát triển phần mềm.

Xem thêm:

 • Câu 1. Một bổ sung cần thiết nhằm biến đổi hay ánh xạ giao dịch để tạo một thiết kế kiến trúc đầy đủ là
  • Sơ đồ quan hệ - thực thể
  • Từ điển dữ liệu
  • Mô tả việc xử lý cho mỗi module
  • Những Test-case cho mỗi module
 • Câu 2. Những nguyên lý thiết kế giao diện nào không cho phép người dùng còn điều khiển tương tác với máy tính
  • Cho phép được gián đoạn
  • Cho phép tương tác có thể undo
  • Che dấu những bản chất kỹ thuật với những người dùng thường
  • Chỉ cung cấp một cách thức xác định cứng khi hoàn thành tác vụ
 • Câu 3. Những nguyên lý thiết kế giao diện cho phép người dùng ít phải nhớ
  • Xác định những shortcut trực quan
  • Biểu lộ thông tin theo cách diễn tiến
  • Thiết lập những trường hợp mặc định có ý nghĩa
  • Tất cả mục trên 
 • Câu 4. Sự toàn vẹn (consistency) giao diện ngầm định
  • Những kỹ thuật input giữ tương tự suốt ứng dụng
  • Mỗi ứng dụng phải có look and feel riêng biệt
  • Cách thức điều hướng (navigational) nhạy với ngữ cảnh
  • Cả a và b 
 • Câu 5. Mô hình nào đưa ra hình ảnh tiền sử (profile) người dùng cuối của hệ thống dựa vào máy tính
  • Mô hình thiết kế
  • Mô hình người dùng
  • Mô hình của người dùng
  • Mô hình nhận thức hệ thống
 • Câu 6. Mô hình nào đưa ra hình ảnh hệ thống trong đầu của người dùng cuối
  • Mô hình thiết kế
  • Mô hình người dùng
  • Hình ảnh hệ thống
  • Mô hình nhận thức hệ thống
 • Câu 7. Mô hình nào đưa ra hình ảnh look and feel cho giao diện người dùng cùng những thông tin hỗ trợ
  • Mô hình thiết kế
  • Mô hình người dùng
  • Mô hình hình ảnh hệ thống
  • Mô hình nhận thức hệ thống
 • Câu 8. Những hoạt động khung nào thường không kết hợp với những quá trình thiết kế giao diện người dùng
  • Ước lượng giá
  • Xây dựng giao diện
  • Định trị giao diện 
  • Phân tích người dùng và tác vụ 
 • Câu 9. Hướng tiếp cận nào để những phân tích tác vụ của người dùng trong thiết kế giao diện người dùng
  • Người dùng cho biết những ưa thích qua bản câu hỏi
  • Dựa vào ý kiến của những lập trình viên có kinh nghiệm
  • Nghiên cứu những hệ thống tự động liên quan
  • Quan sát thao tác người dùng
 • Câu 10. Những vấn đề thiết kế chung nổi trội lên trong hầu hết giao diện người dùng
  • Kết nối tiền sử người dùng (profile) và shortcut chức năng
  • Xử lý lỗi và thời gian đáp ứng của hệ thống
  • Quyết định hiển thị hình ảnh và thiết kế icon
  • Không có mục nào
Bạn có thể làm tốt hơn thế 
Kiến thức của bạn cũng khá đấy chứ 
Xuất sắc 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Sáu, 19/10/2018 16:42
51 👨 531
0 Bình luận
Sắp xếp theo