Công thức tính diện tích hình quạt tròn

Hình quạt tròn là một dạng hình học khá đặc biệt trong hình học mặt phẳng. Bài viết dưới đây xin giới thiệu tới các bạn khái niệm hình quạt là gì, công thức tính diện tích hình quạt tròn, chu vi hình quạt tròn. Mời các bạn tham khảo.

Hình quạt là gì?

Hình được giới hạn bởi hai bán kính OA, OB và cung tròn AB như hình dưới được gọi là hình quạt tròn.

Hình quạt

Vậy hình quạt là một phần của hình tròn được giới hạn bởi hai bán kính và một cung

Công thức tính diện tích hình quạt

Gọi S là diện tích hình quạt thì công thức tính diện tích hình quạt tròn có 2 biểu thức:

S=\frac{\pi\cdot R^2\cdot n}{360} hoặc S=\frac{\ell\cdot R}{2}

Trong đó:

  • S là diện tích hình quạt tròn
  • R là bán kính của đường tròn, như trong hình thì R = OA = OB
  • là chiều dài cung, theo hình thì ℓ có độ dài bằng cung AB.

Công thức tính chu vi hình quạt tròn

Công thức tính chu vi của hình quạt tròn được xác định theo công thức:

C=2R+\ell

Trong đó:

  • C là chu vi hình quạt
  • R là bán kính của đường tròn tâm O
  • là chiều dài cung

Ví dụ về tính diện tích hình quạt tròn, chu vi hình quạt tròn

Bài 1:

Hãy tính diện tích hình quạt tròn khi biết, bán kính R = 5 cm, góc n = 30º.

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình quạt ta có:

S=\frac{\pi.R2.n}{360}=\frac{\pi.52.30}{360}=6,55(cm2)

Bài 2:

Hãy tính diện tích hình quạt tròn khi biết bán kính R = 7 cm, chiều dài cung ℓ = 5 cm.

Giải: Áp dụng công thức tính diện tích hình quạt ta có:

S=\frac{ℓ.R}{2}=\frac{5.7}{2}=17,5(cm2)

Bài 3:

Hãy tính chu vi của một hình quạt có diện tích 8 cm2, cung có độ dài 5 cm.

Giải: Ta có:

S=\frac{ℓ.R}{2}⇒R=\frac{2S}{ℓ}=\frac{2.8}{5}=3,2(cm)

Dựa theo công thức tính chu vi hình quạt ta có: C = 2R + ℓ = 2.3,2 + 5 = 11,4 (cm).

Cũng đừng bỏ qua loạt bài tính diện tích hình tròn, diện tích hình chóp và một loạt hình khác nhé.

Thứ Năm, 01/06/2023 08:30
412 👨 70.753
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật