Bạn biết gì về công nghệ phần mềm?

Công nghệ Phần mềm là một lĩnh vực còn khá mới mẻ với nhiều người. Với công nghệ phần mềm bạn có thể dễ dàng áp dụng vào bất cứ ngành nào từ các ứng dụng điện thoại cá nhân đến phần mềm của các doanh nghiệp hay những hệ thống quản lý của cả một quốc gia. Dưới đây hãy cùng Quản trị mạng đi tìm hiểu xem công nghệ phần mềm là gì qua bài trắc nghiệm sau đây.

Câu 1: Những thành phần kiến trúc trong kỹ thuật sản phẩm là

A. Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, con người
B. Dữ liệu, tài liệu, phần cứng, phần mềm
C. Dữ liệu, phần cứng, phần mềm, thủ tục
D. Tài liệu, phần cứng, con người, thủ tục

Câu 2: Đặc tả hệ thống mô tả

A. Chức năng và hành vi của hệ thống dựa vào máy tính
B. Việc thi hành của mỗi thành phần hệ thống được chỉ
C. Chi tiết giải thuật và cấu trúc hệ thống
D. Thời gian đòi hỏi cho việc giả lập hệ thống

Câu 3: Mô hình phát triển ứng dụng nhanh

A: Một cách gọi khác của mô hình phát triển dựa vào thành phần
B: Một cách hữu dụng khi khách hàng không xác định yêu cầu rõ ràng
C: Sự ráp nối tốc độ cao của mô hình tuần tự tuyến tính
D: Tất cả mục trên

Câu 4: Cách tốt nhất để đưa tới việc xem xét việc đánh giá yêu cầu là

A. Kiểm tra lỗi mô hình hệ thống
B. Nhờ khách hàng kiểm tra yêu cầu
C. Gởi họ tới đội thiết kế và xem họ có sự quan tâm nào không
D. Dùng danh sách các câu hỏi kiểm tra để kiểm tra mỗi yêu cầu

Câu 5: Sử dụng bảng lần vết giúp

A. Debug chương trình dựa theo việc phát hiện lỗi thời gian thực
B. Xác định việc biểu diễn những sự thi hành giải thuật
C. Xác định, điều khiển và theo vết những thay đổi yêu cầu
D. Không có mục nào

Câu 6: Mô hình phát triển phần mềm xoắn ốc

A: Kết thúc với việc xuất xưởng sản phẩm phần mềm
B: Nhiều hỗn độn hơn với mô hình gia tăng
C: Bao gồm việc đánh giá những rủi ro phần mềm trong mỗi vòng lặp
D: Tất cả điều trên

Câu 7: Mô hình phát triển dựa vào thành phần

A: Chỉ phù hợp cho thiết kế phần cứng máy tính
B: Không thể hỗ trợ phát triển những thành phần sử dụng lại
C: Dựa vào những kỹ thuật hỗ trợ đối tượng
D: Không định chi phí hiệu quả bằng những độ đo phần mềm có thể định lượng

Câu 8: Để xây dựng mô hình hệ thống, kỹ sư phải quan tâm tới một trong những nhân tố hạn chế sau:

A: Những giả định và những ràng buộc
B: Những đối tượng và những hoạt động
C: Ngân sách và phí tổn
D: Lịch biểu và các mốc sự kiện

Câu 9: Trong kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ, ba kiến trúc khác nhau được kiểm tra

A: Hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu, ứng dụng
B: Hạ tầng tài chánh, tổ chức và truyền thông
C: Cấu trúc báo cáo, cơ sở dữ liệu, mạng
D: Cấu trúc dữ liệu, yêu cầu, hệ thống

Câu 10: Thành phần nào của kỹ thuật tiến trình nghiệp vụ là trách nhiệm của kỹ sư phần mềm

A: Phân tích phạm vi nghiệp vụ
B: Thiết kế hệ thống nghiệp vụ
C: Kế hoạch sản phẩm
D: Kế hoạch chiến lược thông tin

Đáp án:

1. A

2. A

3. C

4. D

5. C

6. C

7. C

8. A

9. A

10. B

Xem thêm:

Thứ Hai, 08/10/2018 08:46
51 👨 767
0 Bình luận
Sắp xếp theo