20 bức tranh ánh sáng ngoạn mục

Chụp ảnh Light Painting đang trở thành kỹ thuật được quan tâm ngày càng nhiều trên những website chia sẻ như Flickr.

> Nghệ thuật Stop Motion nhen nhóm tại Việt Nam

Light Painting được gọi là "vẽ tranh bằng ánh sáng" bởi người ta sử dụng các thiết bị như đèn pin, đuốc, đèn LED... để sáng tạo nên hình thù tưởng tượng trong bóng tối và chụp lại bằng camera có thời gian phơi sáng dài.

Light Painting được gọi là "vẽ tranh bằng ánh sáng" bởi người ta sử dụng các thiết bị như đèn pin, đuốc, đèn LED... để sáng tạo nên hình thù tưởng tượng trong bóng tối và chụp lại bằng camera có thời gian phơi sáng dài.

Ảnh: Brentbat.
Ảnh: Sebastien.b.
Ảnh: Purplemattfish.
Ảnh: Rafoto.
Ảnh: Tom Paton.
Ảnh: duane.schoon.
Ảnh: Artwork_rebel.
Ảnh: BURИBLUE.
Ảnh: Conekt.
Ảnh: Mikeleary83.

Xem tiếp trang 2


Những bức tranh ánh sáng ngoạn mục

Ảnh: Ohhector.
Ảnh: Artandsteel_com.
Ảnh: Sebastien.b.
Ảnh: Maistora.
Ảnh: Onlinewoman.
Ảnh: Aitor.
Ảnh: Toxel.
Thứ Năm, 03/12/2009 10:51
31 👨 328
0 Bình luận
Sắp xếp theo