Trắc nghiệm thú vị về mạng máy tính - Phần 3

Series các bài trắc nghiệm về chủ đề mạng máy tính với bộ câu hỏi gồm 4 câu trả lời và đáp án ở cuối trang. Sau phần 2, Quản trị mạng tiếp tục giới thiệu phần 3. Hãy cùng thử sức xem bạn trả lời được bao nhiêu câu?

Xem thêm:

 • Câu 1. Chọn định nghĩa ĐÚNG về địa chỉ MAC:
  • Được ghi sẵn trên card mạng (NIC)
  • Do người quản trị mạng khai báo
  • 2 đáp án trên đều đúng
  • Tất cả đáp án đều sai
 • Câu 2. Modem dùng để:
  • Giao tiếp với mạng
  • Truyền dữ liệu đi xa
  • Truyền dữ liệu trong mạng LAN
  • Giao tiếp với mạng và truyền dữ liệu đi xa
 • Câu 3. Địa chỉ nào sau đây thuộc lớp A:
  • 172.29.14.10
  • 10.1.1.1
  • 140.8.8.8
  • 203.5.6.7
 • Câu 4. Chức năng chính của router là:
  • Kết nối LAN với LAN
  • Chia nhỏ broadcast domain
  • Tất cả đều đúng
  • Tất cả đều sai
 • Câu 5. Địa chỉ IP 172.200.25.55/255.255.0.0:
  • Thuộc lớp A
  • Thuộc lớp C
  • Là địa chỉ riêng
  • Là địa chỉ broadcast
 • Câu 6. Đơn vị dữ liệu ở tầng presentation là:
  • Byte
  • Data
  • Frame
  • Packet
 • Câu 7. Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích:
  • Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích,…)
  • Quản lý tập trung
  • Tận dụng năng lực xử lý của các máy tính rỗi kết hợp lại để thực hiện các công việc lớn
  • Tất cả đều đúng
 • Câu 8. Quá trình dữ liệu di chuyển từ hệ thống máy tính này sang hệ thống máy tính khác phải trải qua giai đoạn nào?
  • Phân tích dữ liệu
  • Lọc dữ liệu
  • Nén dữ liệu
  • Đóng gói
 • Câu 9. Thứ tự các tầng (layer) của mô hình OSI theo thứ tự từ trên xuống là:
  • Application, Presentation, Session, Transport, Data Link, Network, Physical
  • Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link, Physical
  • Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical
  • Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical
  Tham khảo thêm: mô hình OSI
 • Câu 10. Để kết nối hai máy tính với nhau ta có thể sử dụng:
  • Hub
  • Switch
  • Nối cáp trực tiếp
  • Tất cả đều đúng
 • Câu 11. Protocol nào được sử dụng cho Internet:
  • TCP/IP
  • Netbeui
  • IPX/SPX
  • DLC
 • Câu 12. Chuỗi số “00-08-ac-41-5d-9f” có thể là:
  • Địa chỉ IP
  • Địa chỉ port
  • Địa chỉ MAC
  • Tất cả đều sai
 • Câu 13. Các protocol TCP và UDP hoạt động ở tầng nào?
  • Transport
  • Network
  • Application
  • Presentation
 • Câu 14. Cho biết chức năng của Proxy:
  • Là máy đại diện cho một nhóm máy đi thực hiện một dịch vụ máy khách (client service) nào đó
  • Là một thiết bị thống kê lưu lượng mạng
  • Tất cả đều đúng
  • Tất cả đều sai
 • Câu 15. Công nghệ mạng LAN được sử dụng phổ biến hiện nay là:
  • Token Ring
  • FDDI
  • Ethernet
  • ADSL
Thứ Tư, 09/10/2019 11:16
4,111 👨 14.408
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ