Trắc nghiệm ScratchJR - Bài 3: Học tiếng Anh

Sau khi đã biết được thao tác thêm nhân vật vào chương trình thì học sinh cần biết tạo câu lệnh cho từng nhân vật trong chương trình, chẳng hạn câu lệnh sự kiện hay dùng lệnh ngoại hình cho nhân vật trong chương trình của ScratchJR. Dựa vào những lệnh đó, các em học sinh có thể xây dựng một chương trình học tiếng Anh ngay trên ScratchJR. Dưới đây là một số câu hỏi trắc nghiệm ôn tập nội dung đã học trên ScratchJR.

 • 1. Để thêm một nhân vật vào sân khấu, trình tự các bước là gì?
  • A. Nhấn vào dấu cộng dưới chú mèo, chọn nhân vật cần thêm, nhấn xác nhận

  • B. Chọn nhân vật cần thêm, nhấn dấu cộng dưới chú mèo, nhấn xác nhận

  • C. Nhấn xác nhận, nhấn dấu cộng, nhấn chú mèo

  • D. Tất cả đều sai

 • 2. Để thêm một sự kiện khi chạm vào nhân vật, ta sử dụng câu lệnh nào?
  • A. Câu lệnh ScratchJR

  • B. Lệnh trong ScratchJR

  • C. Thực hiện câu lệnh ScratchJR

  • D. Kiểm tra ScratchJR

 • 3. Để thêm một sự kiện lá cờ màu xanh, ta sử dụng câu lệnh nào?
  • A. Trắc nghiệm ScratchJR

  • B. Trắc nghiệm ScratchJR

  • C. Lệnh thực thi ScratchJR

  • D. Bài tập ScratchJR

 • 4. Câu lệnh trên có chức năng gì?

  Lệnh ngoại hình ScratchJR

  • A. Phóng to nhân vật

  • B. Thu nhỏ nhân vật

  • C. Chuyển nhân vật về kích thước ban đầu

  • D. Tất cả đáp án trên đều sai

 • 5. Câu lệnh trên có chức năng gì???

  Ôn tập ScratchJR

  • A. Phóng to nhân vật

  • B. Thu nhỏ nhân vật

  • C. Chuyển nhân vật về kích thước ban đầu

  • D. Tất cả đáp án trên đều sai

Thứ Hai, 08/04/2024 10:15
31 👨 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Lập trình Scratch