Trắc nghiệm kiến thức blockchain nâng cao

Quản trị mạng đã giới thiệu tới bạn hai bài trắc nghiệm kiến thức blockchain với hai mức độ là cơ bảntrung bình. Bài kiểm tra blockchain mức độ khó dưới đây sẽ dành cho những ai thực sự tự tin với kiến thức của mình về công nghệ mới này.

 1. UTXO là gì?
  1. United Transaction Office
  2. United Texan Xerox Organization
  3. Unspent Transaction Output
  4. Union of Texas Operations
 2. Ai tạo ra Merkle Trees?
  1. Ralph Merkle
  2. Ralp Wiggum
  3. Nick Szabo
  4. VItalik Buterin
 3. Hàm hash là gì?
  1. Phân kì
  2. UTXO
  3. Lấy đầu vào với bất kì độ dài nào và trả về một chuỗi có độ dài cố định gồm số và chữ
  4. Gas
 4. IPFS là viết tắt của gì?
  1. Interplanetary Filing System
  2. Inter Filing System
  3. Internet Play Store
  4. Internet Platform for Storage
 5. Dash Masternode là gì?
  1. Hai node chia sẻ cùng nguồn tài nguyên
  2. Một node điều hành cả mạng lưới
  3. Một node cung cấp các dịch vụ giám sát mạng bổ sung
  4. Chủ của tất cả các Dash node
 6. Đặc điểm nào khiến blockchain giúp chống trộm cắp?
  1. VPN
  2. Tính không thể thay đổi
  3. Tiền kỹ thuật số
  4. Các máy chủ
 7. Tên của một nghiên cứu đưa Bitcoin đến với thế giới là gì?
  1. Black Paper
  2. White Paper
  3. Yellow Paper
  4. Green Paper
 8. Bitcoin dùng UTXO, còn Ethereum dùng …
  1. Chi kép
  2. UTXO
  3. Số dư tài khoản
  4. Ether
 9. Sidechain là gì?
  1. Một thuật ngữ khác của hàm hash
  2. Smart Contract chia từ blockchain chính
  3. Mạng song song chạy song hành với mạng blockchain để thêm khả năng bảo mật
  4. Bất kì cơ chế nào cho phép token từ một blockchain được dùng an toàn trong một blockchain tách rời khác
 10. LiteClient là gì?
  1. Cho phép tương tác với blockchain mà không cần tải cả blockchain về
  2. Một loại tiền ảo
  3. Nền tảng để phát triển dApp
  4. Một máy chủ

Đáp án

1. C
2. A
3. C
4. A
5. C

6. B
7. A
8. C
9. D
10. A

Trắc nghiệm kiến thức khoa học máy tính, làm tí cho vui (phần 11)

Thứ Sáu, 31/08/2018 08:21
53 👨 1.072
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Quiz công nghệ