Tìm hiểu về các phím tắt trong Photoshop CS6

Phím tắt đóng vai trò hỗ trợ thực hiện các chức năng trong khi thiết kế được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các phím tắt trong Photoshop CS6.

Trong Photoshop nói chung và Photoshop CS6 nói riêng có rất nhiều phím tắt, những phím tắt này sẽ hỗ trợ giúp công việc thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh của bạn được nhanh chóng hơn. Tuy nhiên việc nhớ hết những phím tắt này ngay là điều không dễ dàng, bạn sẽ cần một quá trình sử dụng lâu dài và thường xuyên mới tạo được thói quen, dễ nhớ các phím tắt này.

Hãy lưu lại bài viết này để áp dụng khi thực hành với Photoshop nhé.

Tổng hợp các phím tắt có chức năng chỉnh sửa ảnh

Phím tắtChức năng
VDi chuyển
MTạo vùng chọn
WTạo vùng chọn theo màu
LTạo vùng chọn tự do
CCắt hình
IThước kẻ, chấm màu
BCông cụ vẽ, nét bút vẽ, tô màu
SLấy mẫu từ hình ảnh
YKhôi phục lại mọi thông số ảnh trước đó
ETẩy, xóa
GĐổ màu
OLàm tối ảnh
PTạo vector, vẽ đường
TTạo chữ
AChọn hướng, đường
UVẽ các hình elip, chữ nhật, đường thẳng,…
HXem ảnh khi phóng quá to
RXoay
ZThu nhỏ hoặc phóng to
DMàu mặc định
XChuyển đổi màu giữa Foreground và Background
QChế độ Quick Mask
FThay đổi các chế độ màn hình
/Toggle Preserve Transparency
[Giảm kích cỡ Brush
]Tăng kích cỡ Brush
.Chọn Brush kế tiếp
,Chọn Brush trước đó
>Chọn Brush cuối cùng
<Chọn Brush đầu tiên

Danh sách các phím tắt có chức năng Layer

Phím tắtChức năng
Shift + Ctrl + NTạo mới
Ctrl + JSao chép
Shift + Ctrl + JCắt
Alt + Ctrl + GRelease Clipping Mask/Create
Ctrl + GNhóm
Shift + Ctrl + GBỏ nhóm
Ctrl + ]Di chuyển lên trên
Ctrl + [Di chuyển xuống dưới
Shift + Ctrl + ]Di chuyển lên trên cùng
Shift + Ctrl + [Di chuyển xuống dưới cùng
Ctrl + EGộp tất cả Layer
Shift + Ctrl + EGộp Layer hiển thị

Tổng hợp phím tắt có liên quan tới File

Phím tắtChức năng
Ctrl + NTạo File mới
Ctrl + OMở File
Alt + Shift + Ctrl + OOpen As
Shift + Ctrl +WEdit in ImageReady
Ctrl +WĐóng File đang mở
Alt + Ctrl +WĐóng tất cả File đang mở
Shift + Ctrl + WĐóng Photoshop và mở Bridge
Ctrl + SLưu File
Shift + Ctrl + S hoặc Alt + Ctrl + SLưu lại dưới dạng ...
Alt + Shift + Ctrl + SLưu dưới dạng web
F12Khôi phục ảnh gốc
Alt + Shift + Ctrl + IXem thông tin File
Alt + Shift + Ctrl + PCài đặt trang
Alt + Shift + Ctrl + PPrint One Copy in Photoshop
Ctrl + QThoát phần mềm

Những phím tắt cài đặt trên Photoshop CS6

Phím tắtChức năng
Ctrl + KCài đặt chung
Shift + Ctrl + KCài đặt màu sắc
Alt + Shift + Ctrl + KCài đặt phím tắt
Alt + Shift + Ctrl + MCài đặt menu

Danh sách phím tắt Edit trong Photoshop CS6

Phím tắtChức năng
Ctrl + ZRedo hoặc Undo
Alt + Ctrl + ZQuay lại thao tác trước
Shift +Ctrl + ZQuay lại thao tác sau đó
Shift + Ctrl + FFade
Ctrl + X hoặc F2Cut
Ctrl + C hoặc F3Copy
Shift + Ctrl + CCopy Merged
Ctrl + V hoặc F4Paste
Shift + Ctrl + VPaste Into...
Fill Shift + F5Mở hộp thoại
Ctrl + TXoay tự do, kéo giãn

Các phím tắt điều chỉnh hình ảnh trên CS6

Phím tắtChức năng
Ctrl + LMở hộp thoại Levels
Levels Shift + Ctrl + LTự thay đổi
Alt + Shift + Ctrl + LTự điều chỉnh độ tương phản
Shift + Ctrl + BTự điều chỉnh màu
Ctrl + MMở hộp thoại Curves
Ctrl + BMở hộp thoại Color Balance
Ctrl + UMở hộp thoại Saturation/Hue
Shift + Ctrl + UChuyển hình ảnh sang màu xám
Alt + Ctrl + IChỉnh sửa kích thước ảnh
Alt + Ctrl + CCanvas Size

Các phím có chức năng Select trong CS6

Phím tắtChức năng
Ctrl + AChọn tất cả
Ctrl + DBỏ chọn
Shift + Ctrl + DChọn lại
Shift + F7 hoặc Shift + Ctrl + IĐảo vùng chọn
Alt + Ctrl + AChọn tất cả Layer
Alt + Ctrl + D hoặc Shift + F6Làm mờ viền của vùng chọn

Tổng hợp các phím có chức năng Filter

Phím tắtChức năng
Ctrl + FSử dụng Filter cuối cùng
Alt + Ctrl + XExtract
Shift + Ctrl + XMở hộp thoại Liquify
Alt + Shift + Ctrl + XMở hộp thoại Pattern Maker
Alt + Ctrl + VMở hộp thoại Vanishing Point

Những phím tắt có chức năng hiển thị

Phím tắtChức năng
Shift + Ctrl + HTarget Path
Ctrl + ‘Bật/Tắt lưới
Ctrl + ;Bật/Tắt Guides
Ctrl + RBật/Tắt thước kẻ
Shift + Ctrl + ;Snap
Alt + Ctrl + ;Khóa Guides
Alt + F9Bật/Tắt bảng Actions
F5Bật/Tắt bảng Brushes
F6Bật/Tắt bảng màu Color
F8Bật/Tắt bảng Info
F7Bật/Tắt bảng Layer
Ctrl + +Phóng to
Ctrl + –Thu nhỏ
Ctrl + 0Hiển thị đầy đủ trên màn hình
Alt + Ctrl + 0Phóng to 100%

Danh sách các phím tắt này tương đối dài và nhiều, tuy nhiên trong suốt quá trình học về Photoshop CS6 bạn sẽ dần được làm quen với chúng và sẽ thấy chúng dễ nhớ hơn.

Thứ Bảy, 06/08/2022 08:07
52 👨 919
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Photoshop CS6