Cách tạo bảng trong Word 2007

Tạo bảng trong Word là thao tác cơ bản và thường xuyên gặp phải khi chúng ta soạn thảo dữ liệu hay chỉnh sửa nội dung tài liệu. Microsoft Word hỗ trợ người dùng đầy đủ các công cụ hay nhiều cách khác nhau để kẻ bảng, chèn bảng biểu vào nội dung Word, cũng như định dạng bảng biểu để nội dễ nhìn hơn, đẹp mắt hơn và nghệ thuật hơn. Để tạo bảng biểu trên Word rất đơn giản và có nhiều cách thực hiện khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn đọc cách tạo bảng biểu trên Word 2007.

Video hướng dẫn tạo bảng trong Word 2007

1. Tạo bảng biểu trên Word

Để tạo bảng biểu trên Word người dùng có 3 cách thực hiện khác nhau.

Cách 1:

Chúng ta nhấn chọn vào tab Insert ở thanh Ribbon rồi nhấn vào mục Table. Khi đó người dùng giữ chuột và di để lựa chọn số cột và số dòng trong phần ô cho sẵn.

Tạo bảng cách 1

Cách 2:

Chúng ta nhấn vào Insert Table… rồi nhập số dòng và số cột trong giao diện hiển thị tiếp theo, nhấn OK để hiển thị bảng là được.

Tạo bảng cách 2

Cách 3:

Người dùng nhấn chọn vào Table và nhấn Draw Table. Khi đó hiển thị cây bút để chúng ta kẻ bảng theo ý mình. Bạn chỉ cần di cây bút theo hướng dọc hoặc ngang để tạo bảng và các ô trong bảng.

Tạo bảng cách 3

Ngoài ra khi chúng ta nhấn vào tùy chọn Quick Tables sẽ có thêm nhiều loại bảng khác nhau theo nhiều chủ đề.

Bảng theo chủ đề có sẵn

Để thêm cột hay dòng trong bảng Word chúng ta bôi đen dòng/cột cần thêm. Click chuột phải rồi chọn Insert trong danh sách hiển thị, và chọn vị trí muốn thêm dòng hay cột vào bảng biểu.

Thêm cột, dòng

2. Chỉnh định dạng bảng biểu Word

Khi người dùng click chuột vào bảng sẽ hiển thị thêm 2 tab để thay đổi định dạng của bảng là Design và Layout.

Tạo bảng cách 1

Bước 1:

Trong tab Design sẽ có các nhóm thiết kế bảng khác nhau. Chúng ta chọn Table Styles để lựa chọn kiểu màu cho bảng. Có rất nhiều kiểu bảng và màu sắc để chúng ta áp dụng cho bảng biểu.

Chọn kiểu bảng

Khi đó bảng biểu sẽ được đổi sang kiểu mà chúng ta đã chọn.

Bảng biểu hiển thị màu

Bước 2:

Trong mục Table Style Options người dùng cũng có thêm nhiều tùy chọn để định dạng cho những yếu tố của bảng.

  • Header row: Ẩn hoặc hiện hàng tiêu đề của bảng.
  • Total row: Thêm hàng tổng vào cuối bảng với danh sách các chức năng cho mỗi ô trong hàng tổng.
  • Banded row và Banded columns: Thay đổi độ đậm nhạt của các hàng, cột xen kẽ.
  • First column và Last column: Thay đổi định dạng cột đầu tiên và cuối cùng của bảng.

Chỉnh thêm các yếu tố của bảng

Bước 3:

Tiếp đến trong mục Draw Borders, người dùng có thể tạo đường viền cho bảng biểu. Từng thao tác tạo đường viền cho bảng biểu bạn đọc tham khảo bài viết Cách tạo đường viền bảng trong Word.

Tạo viền cho bảng

Bước 4:

Người dùng nhấn tiếp vào mục Layout và cũng sẽ thấy có rất nhiều nhóm tùy chỉnh cho bảng biểu. Tại Rows & Columns chúng ta sẽ thấy các tùy chọn để thêm cột hoặc hàng, xóa cột hay hàng khi cần sử dụng.

  • Insert left: Chèn thêm cột vào bên trái cột đã lựa chọn.
  • Insert right: Chèn thêm cột vào bên phải cột đã lựa chọn.
  • Insert Above: Chèn thêm hàng vào bên trên hàng đã lựa chọn.
  • Insert Below: Chèn thêm hàng vào bên dưới hàng đã lựa chọn.

Tạo đường viền bảng

Bước 5:

Trong nhóm Merge bạn có những tùy chọn để nhóm và tách các ô trong bảng. Để nhóm các ô chúng ta chọn Merge Cells.

Nhóm ô trong bảng

Để muốn tách các ô nhấn chọn Split Cells. Với Split Table sẽ tách thành 2 bảng khác nhau. Bạn đọc có thể tham khảo trong bài viết Cách tách bảng và nối bảng Word.

Tách ô trong bảng

Bước 6:

Để chỉnh kích thước, tăng hoặc giảm các ô chúng ta sẽ điều chỉnh trong mục Cell Size.

Chỉnh kích thước bảng

Bước 7:

Cuối cùng tại mục Alignment, bạn có nhiều tùy chọn để thay đổi hướng văn bản, căn lề văn bản trong ô như căn chỉnh chữ chính giữa trong ô của bảng biểu Word.

Chỉnh nội dung trong Word

Trên đây là toàn bộ các thao tác tạo bảng biểu trên Word 2007, cũng như những thao tác để chỉnh sửa cũng như định dạng cho bảng biểu. Nhìn chung các thao tác thực hiện rất đơn giản và dễ thực hiện.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Thứ Hai, 30/12/2019 09:14
3,79 👨 36.646
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word 2007