Bài 25: Sử dụng Template

Template là tài liệu được thiết kế trước mà bạn có thể sử dụng để tạo tài liệu mới có cùng định dạng. Với template, nhiều quyết định thiết kế tài liệu quan trọng, như kích thước lề, kiểu phông chữ, kích thước phông chữ và khoảng cách dòng được xác định trước.

Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một tài liệu mới bằng một template, cách chèn văn bản, cũng như thông tin cơ bản về cách các template hoạt động trong Word 2007.

Chèn template

 • Nhấp vào nút Microsoft Office.
 • Chọn New. Hộp thoại New Document sẽ xuất hiện.
 • Chọn Installed Templates để chọn template trên máy tính của bạn.

Chọn template

 • Xem lại các template có sẵn.
 • Nhấp chuột trái vào một template để chọn nó.
 • Nhấp vào Create và template đó sẽ mở trong cửa sổ mới.

Create

Bạn có thể chọn bất kỳ danh mục nào trong phần Microsoft Office Online của hộp thoại New Document. Điều này sẽ hiển thị các template miễn phí có sẵn trực tuyến. Máy tính của bạn phải có quyền truy cập Internet để tải xuống các template này.

Thông tin về cách sử dụng template

Các template bao gồm placeholder text (phần văn bản giữ chỗ) được bao quanh bởi dấu ngoặc vuông. Thông thường, placeholder text này bao gồm thông tin về nội dung cho một khu vực cụ thể.

Placeholder text

Ngoài ra, một số thông tin được điền sẵn trong template. Bạn có thể sửa đổi Word Options của mình và thay đổi thông tin được điền sẵn xuất hiện.

Thông tin điền sẵn

Các template Word có thể bao gồm các phần Quick Parts, cung cấp cho bạn các tùy chọn khác nhau cho template.

Quick parts

Chèn văn bản vào template

 • Nhấp vào gần văn bản bạn muốn thay thế. Văn bản sẽ xuất hiện được highlight và thẻ tag template sẽ xuất hiện.

Chèn văn bản vào template

 • Nhập văn bản. Placeholder text sẽ biến mất.

Thay đổi thông tin được điền sẵn

 • Chọn nút Microsoft Office.
 • Nhấp vào nút Word Options ở cuối menu. Hộp thoại Word Options sẽ xuất hiện.
 • Nhập tên người dùng và/hoặc tên viết tắt trong phần Popular.

Thay đổi thông tin

 • Nhấp vào OK.

Thực hành!

 • Tạo một tài liệu mới bằng cách sử dụng một template. Lưu ý: Nếu muốn thực hành theo hướng dẫn, bạn hãy chọn template Origins Resume.
 • Nhập văn bản vào template.
 • Sửa đổi tên người dùng và tên viết tắt cho phiên bản Word của bạn nếu bạn đang sử dụng máy tính ở nhà. Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng máy tính công cộng, chẳng hạn như máy tính tại thư viện, bạn không cần thay đổi các cài đặt này.
 • Lưu tài liệu.

>>Bài học trước: Bài 24: Làm việc với Shapes

Thứ Ba, 30/10/2018 11:07
51 👨 2.039
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  Microsoft Word 2007
  Xem thêm