eQuiz - Bài kiểm tra trắc nghiệm về ASP

ASP một ngôn ngữ lập trình được tạo ra bởi Microsoft nó được viết tắt bởi cụm từ Active Server Pages (ASP) hay ASP.net đây là một ngôn ngữ lập trình tuyệt vời được rất nhiều lập trình viên trên thế giới yêu thích sử dụng trong việc thiết kế website. Thay vì ngồi đọc những bài viết dài hàng vài trang giấy để hiểu về ASP thì bạn cũng có thể tự mình làm những câu hỏi trắc nghiệm đơn giản vừa nhanh lại vừa dễ nhớ của Quản trị mạng đã tổng hợp dưới đây. Với bộ 15 câu hỏi với những vấn đề liên quan tới ngôn ngữ lập trình ASP chắc chắn chúng sẽ là nguồn tài liệu tuyệt vời để bạn học hỏi về sau đấy. Hãy cùng bắt đầu nhé!

Câu 1. Trong ASP, 1 đối tượng yêu cầu lấy thông tin từ người dùng bởi…

A. Bộ tổ hợp các giá trị gửi đi như những cookies trong phần header HTML
B. Bộ tổ hợp các giá trị gửi đi với form submit
C. Từ các giá trị của client được khai báo bên trong đối tượng
D. Từ module tương ứng của hệ điều hành
E. Đáp án a và b

Câu 2. Đáp án nào sau đây là đối tượng chuẩn trong ASP

A. Sever
B. Response
C. Session
D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3. Abandon là 1 khái niệm… object trong ASP:

A. Sever
B. Session
C. Request
D. Response

Câu 4. Trong ASP, Response Object được sử dụng để gửi thông tin dữ liệu output từ người dùng tới sever:

A. Đúng
B. Sai

Câu 5. MapPath là 1 khái niệm… object trong ASP:

A. session
B. requesst
C. sever
D. response

Câu 6. ASP là tên gọi tắt của?

A. Active Sever Protocol
B. ActiveX Sever Pages
C. Active Setup Pages
D. Active Sever Pages
E. Active Setup Protocol

Câu 7. ASP mang lại tính tương tác nhiều hơn cho website:

A. Đúng
B. Sai

Câu 8. Làm thế nào để chú thích 1 dòng bất kỳ trong ASP sử dụng VBScrip?

A. <!-- dòng chú thích trong ASP-->
B. < dòng chú thích trong ASP>
C. ‘ dòng chú thích trong ASP
D. <% dòng chú thíc trong ASP%>

Câu 9. Làm thế nào để giám sát và quản lý mã hiệu quả hơn khi viết bằng ASP hoặc bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào?

A. Phân chia thành những đoạn nhỏ tương ứng với các phần chức năng riêng biệt
B. Giữ nguyên thành 1 khối thống nhất

Câu 10. Trong ASP không hoạt động có thể do nguyên nhân nào sau đây:

A. Lỗi cú pháp cơ bản như thiếu dấu phẩy, ngoặc đơn, ngoặc kép
B. Phần chú thích không được gắn đúng với thẻ chức năng
C. Đảm bảo rằng tên phần chức năng phải có dấu ngoặc đơn trong lúc mở và đóng
D. Phần đuôi mở rộng của file phải được lưu dưới dạng *.asp
E. Tất cả các đáp án trên

Câu 11. Bạn muốn áp dụng công nghệ ASP với mô hình hệ thống website của công ty thì phải kiểm tra yếu tố gì trước tiên?

A. Tất cả các trang đều được lưu với đuôi mở rộng *.asp
B. Kiểm tra hệ thống web server đã được cài đặt Microsoft FrontPage
C. Kiểm tra hệ thống web server có hỗ trợ ASP
D. Kiểm tra lại toàn bộ mã và chắc chắn rằng các đoạn mã ASP phải nằm trong <% %>
E. Tất cả các đáp án trên

Câu 12. Sau khi kiểm tra lại, bạn phát hiện ra rằng hệ thống website của công ty không hỗ trợ ASP. Vậy bạn sẽ phải làm gì tiếp theo?

A. Liên lạc với đơn vị ISP và yêu cầu họ bổ sung thêm chức năng hỗ trợ ASP vào hệ thống website
B. Yêu cầu ISP cài tiện ích mở rộng Microsoft FrontPage
C. Xây dựng hệ thống chuyển tiếp, với từng chi tiết cụ thể có liên quan đến công nghệ trước khi liên lạc với nhà cung cấp ISP
D. Tất cả các đáp án trên

Câu 13. Một số người cho rằng JavaScript dễ sử dụng hơn ASP, tính linh động cao hơn và có thể hoạt động với bất cứ hệ điều hành, web server nào (ví dụ Unxix, Linux, Windows 2000…). Vậy lợi thế của ASP so với JavaScript là gì?

A. ASP không phụ thuộc vào trình duyệt của người sử dụng
B. Mã ASP không hiển thị trong bộ mã nguồn, do vậy sẽ được bảo vệ chắc chắn hơn
C. ASP không tiến hành download các trang web với người sử dụng
D. ASP có thể dễ dàng hoạt động với các hệ cơ sở dữ liệu
E. Tất cả các đáp án trên

Câu 14. 1 tính năng của ASP là thao tác với cơ sở dữ liệu. Vậy hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào sau đây được sử dụng phổ biến nhất với ASP?

A. dBase
B. File văn bản thông thường
C. Access (97 hoặc 2000)
D. File Excel
E. SQL

Câu 15. JavaScrip hoạt động ở chế độ nào

A. Client: mã chỉ có thể hoath động ở môi trường trình duyệt
B. Sever: chỉ có thể hoạt động trên server

Câu 16. ASP hoạt động ở chế độ nào?

A. Client: mã chỉ có thể hoath động ở môi trường trình duyệt
B. Server: chỉ có thể hoạt động trên server

Câu 17. Client - side scripting code và sever - side scripting code có thể cùng tồn tại và sử dụng trên cùng 1 trang:

A. Đúng
B. Sai

Câu 18. Các biến - variable được dùng để lưu trữ dữ liệu dưới dạng số và text. Đáp án nào dưới đây không phải là tên biến?

A. X
B. X1
C. 1X
D. x1X

Câu 19. Đáp án nào dưới đây đúng là tên biến?

A. empoloyee salary
B. 2nd_employee
C. employee_hire_date
D. date-of-birth
E. date_of.birth

Câu 20. Nhiệm vụ của bạn là tạo và quản lý mã theo dõi, quản lý lương của toàn bộ nhân viên. Trong quan điểm của bạn, biến dữ liệu nào dưới đây phù hợp nhất xét về khía cạnh ngắn gọn và dễ mô tả:

A. Manager_salaries
B. SalariesOfManagars
C. Salaries_Of_Managars
D. mgmtSalary
E. Salary 1

Câu 21. Mã ASP là:

A. Client_side executable code
B. Sever-side executable code
C. World-wide-web executable code
D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 22. Ngôn ngữ lập trình nào dưới đây được sử dụng phổ biến nhất cùng với ASP

A. ASP
B. JavaScript
C. VBS cript
D. C++
E. Perl

Câu 23. Các trang ASP có thể chứa mã nhúng HTML:

A. Đúng
B. Sai

Câu 24. Chuyện gì xảy ra khi người sử dụng gõ địa chỉ URL chuyển yêu cầu tới trang ASP:

A. Trình duyệt gửi yêu cầu mã ASP, server giải quyết dữ liệu và trả về mã tương ứng, sau đó trình duyệt xử lý những thông tin này và tạo thành trang HTML
B. Trình duyệt gửi yêu cầu mã ASP, server thực hiện việc xử lý mã ASP này và trả về trang HTML hiển thị trên trình duyệt
C. Trình duyệt gửi yêu cầu mã, server giải quyết và trả về các đoạn mã tương ứng, sau đó Windows sẽ thực hiện nốt các phần còn lại

Câu 25. Nếu trang HTML mặc định là index.htm, default.html… thì trang mặc định của ASP là:

A. Index.asp
B. Default.asp
C. Home.asp
D. Đáp án a và b
E. Đáp an b và c

Câu 26. Khi viết mã ASP, cú pháp phân tích các chính xác là gì?

A. <!-- mã -->
B. < mã >
C. <% mã >
D. <% mã %>

Câu 27. Quy luật bắt buộc khi viết ASP là phải bắt đầu mỗi file bằng mệnh đề nào?

A. <% Language=VBScript %>
B. <% ASPLanguage = VBScript %>
C. <%@ Languge=VBScript %>

Câu 28. Để thực hiện mã ASP trên máy tính, các bạn cần kích hoạt và khởi động một số phần mềm hỗ trợ web server như Personal Web Server?

A. Đúng
B. Sai

Câu 29. Mã ASP có thể được viết bằng bất cứ chương trình biên tập text nào, ví dụ Notepad:

A. Đúng
B. Sai

Câu 30. Chúng ta có thể sử dụng mã ASP để hiển thị giờ hiện tại của hệ thống, vậy có thể hiển thị 1 chiếc đồng hồ đang hoạt động cũng bằng mã ASP?

A. Có, ASB sẽ tiến hành lấy thông tin từ web server và hiển thị chính xác trên trình duyệt từ phía client
B. Không, vì mỗi khi ASP kết thúc quá trình thực thi, thì sẽ không thể tiếp tục sau khi trang web đã hiển thị ở phía browser client

Đáp án:

1.E

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.A

8.C

9.A

10.E

11.C

12.C

13.E

14.C

15.A

16. B

17. A

18. C

19. C

20. D

21. B

22. C

23. A

24. B

25. D

26. D

27. C

28. A

29. A

30. A

Xem thêm:

Thứ Bảy, 06/10/2018 08:41
53 👨 2.468
0 Bình luận
Sắp xếp theo